Občan » Voľby a referendum » Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 » Oznámenie o mieste a čase konania volieb « späť

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

dátum aktualizácie: 16.10.2014 | počet zobrazení: 10 934

Prečítať nahlas

Mesto Humenné podľa § 27 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že: 

  1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať

    v sobotu 15. novembra 2014 od 7,00 do 20,00 hod.

  2. miestom konania volieb sú volebné miestnosti určené pre jednotlivé volebné okrsky podľa miesta trvalého pobytu


Poučenie:

Vážení voliči,
pred hlasovaním preukážete svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Potom dostanete od členov komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístu pre voľby starostu obce – primátora mesta môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva najviac toľko poradových čísel, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.Oznámenia o mieste a čase konania volieb budú v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy doručené voličom na území mesta Humenné do 21. 10. 2014.

Voliči, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt – Mesto Humenné – bez konkrétnej adresy, sú zapísaní v zozname voličov vo volebnom okrsku č. 13 a miestom konania volieb pre tento volebný okrsok je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza

vo Vihorlatskom múzeu – v zasadacej miestnosti kaštieľa – Námestie slobody 1 v Humennom

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4875022
Počet návštev dnes: 212