O meste « späť

O meste

dátum aktualizácie: 24.08.2011 | počet zobrazení: 272 753

Prečítať nahlas

HUMENNÉ


Mesto Humenné sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v juhozápadnej časti okresu Humenné, v údolí rieky Laborec, ktorá tečie v časti súbežne so štátnou cestou číslo I/74 a železničnou traťou č.191 (Medzilaborce – Humenné – Michalovce – Trebišov – Michaľany), č.193 (Prešov – Strážske – Humenné), č.196 (Humenné – Stakčín) Zvolen, vo výške 157 metrov nad morom v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina, subprovincia Vonkajšie Východné Karpaty, podcelku Humenské podolie a časti Sokol.

Mapa

Tieto geomorfologické jednotky patria z geologického hľadiska do flyšového pásma, ktoré je budované striedajúcimi sa polohami pieskovcov a ílovcov.

Medzi najvyššie kóty patrí Sokol (405 m n.m.), Petočová (378 m n.m.) a Barančov (364 m n.m.).

Kaštieľ

Humenné susedí až s 11 obcami – Hažín nad Cirochou, Lackovce, Kochanovce, Udavské, Veľopolie, Brestov, Myslina, Závadka, Brekov, Jasenov a Ptičie. Celková výmera jeho katastrálneho územia je 2867,4 ha.

Z hľadiska hydrologických pomerov patrí územie do povodia Bodrogu. Zastavaným územím mesta preteká rieka Laborec, ktorá má vybudované ochranné hrádze. Je tu typická akumulácia vôd v období december až február s najvyšším prietokom v marci a najmenším v septembri. Priemerný ročný prietok Laborca v Humennom je 10 m3/s. Katastrálna hranica prebieha pozdĺž toku Laborca smerom na východ, ďalej vedľa kameňolomu v Jasenove a cez severnú časť Sokola, pokračuje údolím potoka Ptava a lomí sa neďaleko kóty Humenné ostro smerom na sever. Potom ide ponad lokalitu Čarnuška, pretína štátnu cestu, železničnú trať a sútok Laborca s Cirochou a prechádza ponad celú dolinu Hubková, až sa okolo kóty Petočová stočí na západ. Od lokality Vyšná Hubková smeruje neďaleko Humenského potoka na juh, pod Holou horou zmení prudko smer na západ a za potokom Lieskovec naberá pomerne plynule juhozápadný smer k Brekovskej bráne. Celý kataster uzatvára spojnica štátnej cesty a neďaleko tečúceho Laborca.

Mesto Humenné


PODOBY NOVÉHO NÁMESTIA


Fontána Niekoľkoročná snaha vedenia mesta Humenné vybudovať moderné centrálne námestie, so zónami oddychu a spoločenských aktivít, sa stala realitou. Niekoľkoročné úsilie sa naplnilo a námestie slúži svojmu účelu.

Centrálnou dominantou pešej zóny je zvuková a svetelná vodná fontána, situovaná do stredu námestia. V jej blízkosti sa nachádza zvýšené pódium na verejné vystúpenia so zabudovaným verejným zariadením.

V severnej časti námestia plní dominantnú úlohu vodná plocha s nočným osvetlením, symbolicky pomenovaná „Potok času“, pri ktorej je umiestnená busta M. R. Štefánika.

Plocha námestia je vydláždená kombinovanými dlažbami z prírodného kameňa a zámkovej dlažby. Pozdĺž západnej časti námestia vedie štyri metre široká pešia komunikácia, vydláždená kamennou dlažbou, so súbežne zabudovaným odvodňovacím systémom povrchových vôd. Odvodňovací systém lemuje aj trasu cyklistického chodníka na východnej strane námestia. V jeho úrovni je zabudované nočné osvetlenie.

Pešia zóna 1

Zhruba dve desiatky efektných, štyri metre vysokých, stožiarových svietidiel pozdĺž oboch strán námestia dopĺňajú záhradné svietidlá, osadené v zelených plochách a reflektory, osvetľujúce priečelia historických budov.

Pôvodnú vysokú zeleň dopĺňajú plochy nízkej zelene so sadovými úpravami, pri ktorých je umiestnených päťdesiatštyri oddychových lavičiek.

Celkový ráz námestia dokresľujú aj prvky drobnej architektúry, tvorené automobilovými zábranami, odpadkovými košmi, stojanmi na bicykle a harmonizujúcimi telefónnymi kabínkami, po troch, v hornej i dolnej časti námestia.

K zvýšeniu bezpečnosti a ochrany občanov i majetkových hodnôt na zrekonštruovanej pešej zóne prispieva aj monitorovací systém priemyselnej televízie s využitím inteligentných monitorovacích kamier.

K celkovému modernému rázu námestia prispieva aj zmodernizovaná priľahlá Ulica 26. novembra a v budúcnosti sa pripravujú aj ďalšie modernizácie ostatných priamo napojených ulíc na pešiu zónu.

Zdroj: MsÚ Humenné

« späť

Články 1 - 5 / 5

Počet občanov

dátum aktualizácie: 14.02.2023 | počet zobrazení: 103 333

História mesta

dátum aktualizácie: 25.08.2011 | počet zobrazení: 131 133

Štatút a symboly mesta

dátum aktualizácie: 19.07.2011 | počet zobrazení: 98 215

Mapa mesta

dátum aktualizácie: 16.11.2011 | počet zobrazení: 94 368

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka zaujímavostí na webových stránkach VirtualTravel.sk.

dátum aktualizácie: 25.08.2011 | počet zobrazení: 75 152

Články 1 - 5 / 5

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8165312
Počet návštev dnes: 9302