Občan » Voľby a referendum » Voľby do Národnej rady SR 2023 « späť

Voľby do Národnej rady SR 2023

dátum aktualizácie: 09.06.2023 | počet zobrazení: 1 550

Prečítať nahlas

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky , ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 30. septembra 2023.

« späť

Články 1 - 10 / 12

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

dátum aktualizácie: 14.09.2023 | počet zobrazení: 84

Informácie pre členov okrskových volebných komisií

dátum aktualizácie: 14.09.2023 | počet zobrazení: 148

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre obyvateľov s trvalým pobytom Humenné

dátum aktualizácie: 25.08.2023 | počet zobrazení: 143

Volebná kampaň - vylepovanie volebných plagátov

dátum aktualizácie: 03.08.2023 | počet zobrazení: 197

Voľba na základe hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručovanie písomných žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

hlasovaci.preukaz@humenne.sk

dátum aktualizácie: 17.08.2023 | počet zobrazení: 538

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií:

volebne.komisie@humenne.sk

dátum aktualizácie: 21.07.2023 | počet zobrazení: 303

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu

dátum aktualizácie: 10.07.2023 | počet zobrazení: 130

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

dátum aktualizácie: 27.06.2023 | počet zobrazení: 504

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

dátum aktualizácie: 27.06.2023 | počet zobrazení: 275

Informácie pre voličov

dátum aktualizácie: 28.06.2023 | počet zobrazení: 352

Články 1 - 10 / 12

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5673495
Počet návštev dnes: 4381