Občan » Voľby a referendum » Referendum 2015 « späť

Referendum 2015

dátum aktualizácie: 17.07.2019 | počet zobrazení: 29 641

Prečítať nahlas

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov vyhlásil prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. referendum na sobotu 7. februára 2015.

« späť

Články 1 - 5 / 5

Otázky, o ktorých budú oprávnení občania rozhodovať v referende

dátum aktualizácie: 17.12.2014 | počet zobrazení: 17 775

Určenie okrskov a miestností na hlasovanie v referende

Okrsky na hlasovanie a miestnosti na hlasovanie určila primátorka mesta Humenné, PhDr. Jana Vaľová, v zmysle § 7 ods. ods. 2 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

dátum aktualizácie: 17.12.2014 | počet zobrazení: 20 173

Vydávanie hlasovacích preukazov

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo okrsku, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu

dátum aktualizácie: 27.01.2015 | počet zobrazení: 15 720

Oznámenie o mieste a čase konania referenda

Informácie o mieste a čase konania referenda pre občanov s trvalým pobytom v meste Humenné podľa § 16 ods. 1 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

dátum aktualizácie: 12.01.2015 | počet zobrazení: 15 979

Informácie pre členov okrskových komisií pre referendum

Aktuálne informácie pre delegovaných členov a náhradníkov okrskových komisií pre referendum v meste Humenné

dátum aktualizácie: 15.01.2015 | počet zobrazení: 14 125

Články 1 - 5 / 5

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8684474
Počet návštev dnes: 8685