Občan » Voľby a referendum » Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 « späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

dátum aktualizácie: 14.09.2022 | počet zobrazení: 32 617

Prečítať nahlas

V súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

« späť

Články 1 - 10 / 12

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191 zo dňa 7. júla 2014 a určil deň konania volieb na sobotu 15. novembra 2014

dátum aktualizácie: 16.07.2014 | počet zobrazení: 14 622

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora (-ky)

Rozsah výkonu funkcie primátora (-ky) určuje mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie

dátum aktualizácie: 16.07.2014 | počet zobrazení: 12 386

Oznámenie o počte obyvateľov mesta Humenné

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Humenné pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014

dátum aktualizácie: 11.08.2014 | počet zobrazení: 15 407

Oznámenie o počte volebných obvodov a počte poslancov

Mestské zastupiteľstvo v Humennom na svojom zasadnutí dňa 03. 09. 2014 uznesením č. 435/2014 určilo počet poslancov a počet volebných obvodov v meste Humenné.

dátum aktualizácie: 10.09.2014 | počet zobrazení: 13 724

Podávanie kandidátnych listín

Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a pre voľbu starostu obce (primátora mesta) podávajú politické a nezávislí kandidáti podľa § 16 a § 21 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

dátum aktualizácie: 19.09.2014 | počet zobrazení: 14 149

Delegovanie členov volebných komisií

Členov volebných komisií delegujú politické strany, ktoré podávajú kandidátne listiny do obecných (mestských zastupiteľstiev)

dátum aktualizácie: 02.10.2014 | počet zobrazení: 15 886

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 určila PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné v zmysle § 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

dátum aktualizácie: 01.10.2014 | počet zobrazení: 13 136

Vylepovanie volebných plagátov

V zmysle § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno len na miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne záväzným nariadením

dátum aktualizácie: 01.10.2014 | počet zobrazení: 11 956

Vyhlásenie kandidatúry

V zmysle § 18 a 23 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov miestna volebná komisia v Humennom vyhlasuje zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a kandidátov na primátora v meste Humenné pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

dátum aktualizácie: 08.10.2014 | počet zobrazení: 12 710

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Informácie o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí pre občanov s trvalým pobytom v meste Humenné podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

dátum aktualizácie: 16.10.2014 | počet zobrazení: 12 314

Články 1 - 10 / 12

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8155225
Počet návštev dnes: 9276