Samospráva mesta » Mestské zastupiteľstvo » Komisie MsZ » Register dotácií schválených komisiami MsZ « späť

Register dotácií schválených komisiami MsZ

dátum aktualizácie: 08.02.2023 | počet zobrazení: 22 817

Prečítať nahlas

Prehľad počtu žiadostí a výšky poskytnutých dotácií za rok 2019 a 2020
Prehľad počtu žiadostí a výšky poskytnutých dotácií za rok 2021 a 2022

DOTÁCIE Komisia kultúry, CR a medz.spolupráce:
DOTÁCIE Komisia kultúry, CR a medz.spolupráce 2019
DOTÁCIE Komisia kultúry, CR a medz. spolupráce 2020
DOTÁCIA Komisia kultúry, CR a medz. spolupráce 2021
DOTÁCIE Komisia kultúry ,CR a medz. spolupráce 2022
DOTÁCIE Komisia kultúry, CR a medz. spolupráce 2023

DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora:
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2019
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2020
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2021
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2022
DOTÁCIE Komisia pre spol. s mládežou, seniormi a tretím sektorom 2023

DOTÁCIE Komisia školstva:
DOTÁCIE Komisia školstva 2019
DOTÁCIE Komisia školstva 2020
DOTÁCIE Komisia školstva 2021
DOTÁCIE Komisia školstva 2022
DOTÁCIE Komisia školstva 2023

DOTÁCIE Komisia športu:
DOTÁCIE Komisia športu 2019
DOTÁCIE Komisia športu 2020
DOTÁCIE Komisia športu 2021
DOTÁCIE Komisia športu 2022
DOTÁCIE Komisia športu 2023

DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia:
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2019
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2020
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2021 – zdravotníctvo
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2021 – sociálna oblasť
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2022
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2023

DOTÁCIE Komisia životného prostredia a verejnej zelene:
DOTÁCIE Komisia ŽP a VZ 2020
DOTÁCIE Komisia ŽP a VZ 2021
DOTÁCIE Komisia ŽP a VZ 2022

DOTÁCIE Dispozičné právo primátora:
Dispozičné právo primátora 2019
DOTÁCIE Dispozičné právo primátora 2020
DOTÁCIE Dispozičné právo primátora 2021

DOTÁCIE Cirkví
DOTÁCIE cirkvi 2019
DOTÁCIE cirkvi 2020
DOTÁCIE cirkvi 2021
DOTÁCIE cirkvi 2022
DOTÁCIE cirkvi 2023

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8155197
Počet návštev dnes: 9248