Samospráva mesta » Mestské zastupiteľstvo » Komisie MsZ » Register dotácií schválených komisiami MsZ « späť

Register dotácií schválených komisiami MsZ

dátum aktualizácie: 17.05.2022 | počet zobrazení: 16 848

Prečítať nahlas

Prehľad počtu žiadostí a výšky poskytnutých dotácií za rok 2019 a 2020
Prehľad počtu žiadostí a výšky poskytnutých dotácií za rok 2021 a 2022

DOTÁCIE Komisia kultúry, CR a medz.spolupráce:
DOTÁCIE Komisia kultúry, CR a medz.spolupráce 2019
DOTÁCIE Komisia kultúry, CR a medz. spolupráce 2020
DOTÁCIA Komisia kultúry, CR a medz. spolupráce 2021
DOTÁCIE Komisia kultúry ,CR a medz. spolupráce 2022

DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora:
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2019
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2020
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2021
DOTÁCIE Komisia mládeže a tretieho sektora 2022

DOTÁCIE Komisia školstva:
DOTÁCIE Komisia školstva 2019
DOTÁCIE Komisia školstva 2020
DOTÁCIE Komisia školstva 2021
DOTÁCIE Komisia školstva 2022

DOTÁCIE Komisia športu:
DOTÁCIE Komisia športu 2019
DOTÁCIE Komisia športu 2020
DOTÁCIE Komisia športu 2021
DOTÁCIE Komisia športu 2022

DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia:
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2019
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2020
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2021 – zdravotníctvo
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2021 – sociálna oblasť
DOTÁCIE Sociálna a zdravotná komisia 2022

DOTÁCIE Komisia životného prostredia a verejnej zelene:
DOTÁCIE Komisia ŽP a VZ 2020
DOTÁCIE Komisia ŽP a VZ 2021
DOTÁCIE Komisia ŽP a VZ 2022

DOTÁCIE Dispozičné právo primátora:
Dispozičné právo primátora 2019
DOTÁCIE Dispozičné právo primátora 2020
DOTÁCIE Dispozičné právo primátora 2021

DOTÁCIE Cirkví
DOTÁCIE cirkvi 2019
DOTÁCIE cirkvi 2020
DOTÁCIE cirkvi 2021
DOTÁCIE cirkvi 2022

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4875507
Počet návštev dnes: 697