Občan » Voľby a referendum » Voľba prezidenta SR 2014 « späť

Voľba prezidenta SR 2014

dátum aktualizácie: 17.12.2014 | počet zobrazení: 19 005

Prečítať nahlas

V súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlásil predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

« späť

Články 1 - 5 / 5

Vyhlásenie voľby prezidenta SR

V súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlásil predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

dátum aktualizácie: 04.04.2014 | počet zobrazení: 11 328

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

V súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov určila primátorka mesta volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Humenné pre voľbu prezidenta SR v roku 2014

dátum aktualizácie: 04.04.2014 | počet zobrazení: 13 391

Oznámenie o mieste a čase voľby

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov mesto Humenné informuje oprávnených voličov o vytvorených volebných okrskoch, o volebných miestnostiach a o čase voľby prezidenta SR.

dátum aktualizácie: 04.04.2014 | počet zobrazení: 11 723

Vydávanie voličských preukazov

Oprávnený volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný v zozname oprávnených voličov, môže voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu.

dátum aktualizácie: 04.04.2014 | počet zobrazení: 14 180

Voľba mimo volebnej miestnosti

Oprávnený volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky

dátum aktualizácie: 04.04.2014 | počet zobrazení: 12 883

Články 1 - 5 / 5

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4699696
Počet návštev dnes: 1190