Občan » Voľby a referendum » Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022 « späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022

dátum aktualizácie: 14.09.2022 | počet zobrazení: 13 205

Prečítať nahlas

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov na rovnaký deň – na sobotu 29. októbra 2022.

« späť

Články 1 - 10 / 22

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

dátum aktualizácie: 16.11.2022 | počet zobrazení: 2 531

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase volieb v obci, v ktorej má trvalý pobyt, má právo požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

dátum aktualizácie: 24.10.2022 | počet zobrazení: 1 979

Špeciálne hlasovanie

NR SR prijala zákon č. 185/2022 Z.z. , ktorý umožňuje špeciálne hlasovanie aj tým voličom, ktorí budú mať v deň konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19.

dátum aktualizácie: 20.10.2022 | počet zobrazení: 1 536

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 1 666

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre obyvateľov s trvalým pobytom Humenné

dátum aktualizácie: 04.10.2022 | počet zobrazení: 2 074

Delegovanie členov do špeciálnej volebnej komisie

dátum aktualizácie: 03.10.2022 | počet zobrazení: 1 652

Volebná kampaň - vylepovanie volebných plagátov

dátum aktualizácie: 03.10.2022 | počet zobrazení: 1 759

Zoznamy kandidátov

dátum aktualizácie: 27.09.2022 | počet zobrazení: 9 466

Predkladanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy mesta Humenné

dátum aktualizácie: 30.08.2022 | počet zobrazení: 2 534

Informácia o spôsobe hlasovania

dátum aktualizácie: 22.08.2022 | počet zobrazení: 1 841

Články 1 - 10 / 22

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8165302
Počet návštev dnes: 9292