Občan » Voľby a referendum » Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 » Informácie pre členov okrskových volebných komisií « späť

Informácie pre členov okrskových volebných komisií

dátum aktualizácie: 31.10.2014 | počet zobrazení: 10 834

Prečítať nahlas

Mesto Humenné oznamuje delegovaným členom okrskových volebných komisií, že druhé zasadnutie každej okrskovej volebnej komisie v meste Humenné sa uskutoční v deň volieb 15. novembra 2014 ráno o 5,00 hod. priamo vo volebnej miestnosti každého volebného okrsku.

Na druhom zasadnutí zložia zákonom predpísaný sľub členovia, ktorí sa nezúčastnili prvého zasadnutia, a náhradníci, ktorí nastupujú za členov.

Člen volebnej komisie, ktorý nemôže v deň volieb plniť svoju funkciu, sa môže písomne funkcie vzdať alebo ho môže písomne odvolať politický subjekt, ktorý ho delegoval.

Prosíme členov okrskových volebných komisií, ktorí neodovzdali tlačivo „Osobné údaje a súhlas so spracovaním osobných údajov“, aby ho doručili najneskôr do 07. 11. 2014 na Mestský úrad – odbor všeobecnej správy – informátorke (prízemie), reps. na č. dv. 213 alebo 215 (II. poschodie).

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4875048
Počet návštev dnes: 238