Občan » Voľby a referendum » Voľby prezidenta SR 2024 « späť

Voľby prezidenta SR 2024

dátum aktualizácie: 29.01.2024 | počet zobrazení: 1 840

Prečítať nahlas

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky , ktoré sa vykonajú v sobotu 23. marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov určil predseda Národnej rady Slovenskej republiky deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

https://www.minv.sk/?…

« späť

Články 1 - 10 / 14

Výsledky druhého kola volieb prezidenta SR

dátum aktualizácie: 08.04.2024 | počet zobrazení: 87

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - druhé kolo

dátum aktualizácie: 03.04.2024 | počet zobrazení: 77

Informácie pre členov okrskových volebných komisií

Činnosť člena okrskovej volebnej komisie v meste Humenné počas druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky začína dňa 6. apríla 2024 (sobota) príchodom do volebnej miestnosti najneskôr o 6:00 hod.

dátum aktualizácie: 03.04.2024 | počet zobrazení: 235

Výsledky prvého kola volieb prezidenta SR

dátum aktualizácie: 25.03.2024 | počet zobrazení: 138

Vylepovanie volebných plagátov

dátum aktualizácie: 07.03.2024 | počet zobrazení: 86

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

dátum aktualizácie: 23.02.2024 | počet zobrazení: 153

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

MESTO HUMENNÉ

zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorovi mesta Humenné o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Humenné pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 6. apríla 2024:

[email protected]

dátum aktualizácie: 05.02.2024 | počet zobrazení: 251

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

MESTO HUMENNÉ

zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručenie žiadosti voliča o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 6. apríla 2024:

[email protected]

dátum aktualizácie: 30.01.2024 | počet zobrazení: 616

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

dátum aktualizácie: 30.01.2024 | počet zobrazení: 383

Informácie pre voličov

dátum aktualizácie: 26.02.2024 | počet zobrazení: 471

Články 1 - 10 / 14

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8107624
Počet návštev dnes: 5941