Občan » Voľby a referendum » Voľby prezidenta SR 2019 « späť

Voľby prezidenta SR 2019

dátum aktualizácie: 14.09.2022 | počet zobrazení: 16 813

Prečítať nahlas

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z.z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania volieb na sobotu 16. marca 2019 a deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 v prípade, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov v prvom kole.

« späť

Články 1 - 10 / 12

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

dátum aktualizácie: 28.03.2019 | počet zobrazení: 8 166

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 - I. kolo

dátum aktualizácie: 20.03.2019 | počet zobrazení: 7 383

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

dátum aktualizácie: 06.03.2019 | počet zobrazení: 7 574

Vylepovanie volebných plagátov

dátum aktualizácie: 22.02.2019 | počet zobrazení: 7 833

Informácie pre členov okrskových volebných komisií

dátum aktualizácie: 07.03.2019 | počet zobrazení: 8 652

Informácie pre voličov

dátum aktualizácie: 07.03.2019 | počet zobrazení: 8 582

Hlasovanie na základe hlasovacieho preukazu

dátum aktualizácie: 22.02.2019 | počet zobrazení: 9 658

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

dátum aktualizácie: 04.02.2019 | počet zobrazení: 8 064

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

dátum aktualizácie: 30.01.2019 | počet zobrazení: 8 979

Články 1 - 10 / 12

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8320929
Počet návštev dnes: 8682