Občan » Voľby a referendum » Referendum 2023 « späť

Referendum 2023

dátum aktualizácie: 11.11.2022 | počet zobrazení: 4 210

Prečítať nahlas

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z.z. referendum na sobotu 21. januára 2023.

« späť

Články 1 - 10 / 12

Výsledky hlasovania - Referendum 2023

Výsledky hlasovania

dátum aktualizácie: 25.01.2023 | počet zobrazení: 1 489

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre obyvateľov s trvalým pobytom Humenné

dátum aktualizácie: 10.01.2023 | počet zobrazení: 2 055

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

dátum aktualizácie: 10.01.2023 | počet zobrazení: 1 819

Špeciálne hlasovanie

NR SR prijala dňa 10. novembra 2022 zákon č. 395/2022 Z.z. , ktorý umožňuje špeciálny spôsob hlasovania aj tým voličom, ktorí majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.

dátum aktualizácie: 10.01.2023 | počet zobrazení: 2 245

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu

dátum aktualizácie: 10.01.2023 | počet zobrazení: 1 768

Voľba na základe hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručovanie písomných žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

[email protected]

dátum aktualizácie: 14.11.2022 | počet zobrazení: 2 431

Voľba poštou

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky:

[email protected]

dátum aktualizácie: 14.11.2022 | počet zobrazení: 1 959

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií:

[email protected]

dátum aktualizácie: 24.11.2022 | počet zobrazení: 3 742

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

dátum aktualizácie: 11.11.2022 | počet zobrazení: 1 887

Informácia pre voliča

dátum aktualizácie: 14.11.2022 | počet zobrazení: 2 224

Články 1 - 10 / 12

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8078777
Počet návštev dnes: 6843