Občan » Voľby a referendum » Voľby do Európskeho parlamentu 2014 « späť

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

dátum aktualizácie: 17.12.2014 | počet zobrazení: 25 189

Prečítať nahlas

V súlade so zákonom č. 3312003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 341/2013 Z.z. voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

« späť

Články 1 - 8 / 8

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky

dátum aktualizácie: 15.05.2014 | počet zobrazení: 14 505

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Informácie o mieste a čase konania volieb do Európskeho parlamentu pre občanov s trvalým pobytom v meste Humenné podľa § 20 ods. 1 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu

dátum aktualizácie: 07.05.2014 | počet zobrazení: 15 299

Umiestňovanie volebných plagátov

V zmysle § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Zb. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne záväzným nariadením

dátum aktualizácie: 23.04.2014 | počet zobrazení: 14 503

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Spôsob hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu upravuje § 23 zákona č. 331/2003 Zb. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

dátum aktualizácie: 09.04.2014 | počet zobrazení: 15 418

Vydávanie voličských preukazov

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu

dátum aktualizácie: 09.04.2014 | počet zobrazení: 20 389

Zoznam kandidátov

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách nájdete na stránke http://www.minv.sk/?…

dátum aktualizácie: 09.04.2014 | počet zobrazení: 16 105

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v meste Humenné určila PhDr. Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné v zmysle § 6 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.

dátum aktualizácie: 09.04.2014 | počet zobrazení: 17 359

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň konania volieb na sobotu 24. mája 2014

dátum aktualizácie: 09.04.2014 | počet zobrazení: 13 968

Články 1 - 8 / 8

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8092239
Počet návštev dnes: 6006