Mestské organizácie » Mestská polícia « späť

Mestská polícia

dátum aktualizácie: 08.02.2023 | počet zobrazení: 215 865

Prečítať nahlas
MsP0
  • Vítame Vás na stránkach Mestskej polície Humenné. Na týchto stránkach Vám chceme podať základné informácie o vzniku, úlohách a činnosti Mestskej polície Humenné.

  • linka tiesňového volania: 159
  • Tel: 057 / 775 21 01
  • nepretržite

  • E-mail: [email protected]
  • E-mail: [email protected]
  • Slúži na prijímanie podnetov a oznámení o spáchaní priestupku, alebo iného správneho deliktu, ktorý nevyžaduje okamžitý zásah, alebo riešenie.


Adresa:
Mestská polícia
Štefánikova 31
066 01 Humenné
MsP GPS


Jevic
zástupca náčelníka MsP: Miroslav Jevič
kontakt: [email protected]

Prijímanie verejnosti zástupcom náčelníka MsP (podnety a sťažnosti): každú stredu od 13:30 do 15:00 hod.


Msp Kulíková Z
spracovateľ priestupkov: Zlatica Pidaničová
kontakt: [email protected]

Straty a nálezy

« späť

Články 1 - 10 / 17

O nás

dátum aktualizácie: 22.09.2021 | počet zobrazení: 7 760

História a spôsob zriadenia mestskej polície v Humennom

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 6 663

Organizačná štruktúra mestskej polície v Humennom

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 7 415

Úlohy mestskej polície v Humennom

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 6 980

Rozdelenie obvodov na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 7 839

Výstroj, výzbroj a technické prostriedky

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 6 882

Oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 6 818

Postup pri riešení priestupkov

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 10 621

Výkon služby príslušníkov mestskej polície Humenné

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 6 730

Kamerový systém

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 7 079

Články 1 - 10 / 17

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6423596
Počet návštev dnes: 8478