Mestské organizácie » Mestská polícia « späť

Mestská polícia

dátum aktualizácie: 04.06.2024 | počet zobrazení: 223 200

Prečítať nahlas
MsP0
  • Vítame Vás na stránkach Mestskej polície Humenné. Na týchto stránkach Vám chceme podať základné informácie o vzniku, úlohách a činnosti Mestskej polície Humenné.

  • linka tiesňového volania: 159
  • Tel: 057 / 775 21 01
  • nepretržite

  • E-mail: [email protected]
  • E-mail: [email protected]
  • Slúži na prijímanie podnetov a oznámení.
  • Prosím, nepoužívajte e-mail na nahlásenie prebiehajúceho priestupku alebo trestného činu. Ak máte naliehavú situáciu na políciu, zavolajte na číslo 159.


Adresa:
Mestská polícia
Štefánikova 31
066 01 Humenné
MsP GPS


Jevic
Náčelník MsP: Miroslav Jevič
kontakt: [email protected]

Prijímanie verejnosti náčelníkom MsP (podnety a sťažnosti): každú stredu od 13:30 do 15:00 hod.


Msp Kulíková Z
spracovateľ priestupkov: Zlatica Pidaničová
kontakt: [email protected]

Straty a nálezy

« späť

Články 1 - 10 / 19

Psíčkari

dátum aktualizácie: 21.12.2023 | počet zobrazení: 864

O nás

dátum aktualizácie: 22.09.2021 | počet zobrazení: 9 440

História a spôsob zriadenia mestskej polície v Humennom

dátum aktualizácie: 04.06.2024 | počet zobrazení: 8 186

Organizačná štruktúra mestskej polície v Humennom

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 9 048

Úlohy mestskej polície v Humennom

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 8 466

Rozdelenie obvodov na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 9 477

Výstroj, výzbroj a technické prostriedky

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 8 510

Oprávnenia a povinnosti príslušníkov mestskej polície

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 8 538

Postup pri riešení priestupkov

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 12 956

Výkon služby príslušníkov mestskej polície Humenné

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 8 244

Články 1 - 10 / 19

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8674931
Počet návštev dnes: 7864