Občan » Voľby a referendum » Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 » Delegovanie členov volebných komisií « späť

Delegovanie členov volebných komisií

dátum aktualizácie: 02.10.2014 | počet zobrazení: 14 299

Prečítať nahlas

Miestna volebná komisia

Podľa § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb (najneskôr 21. septembra 2014).

Delegovanie členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie je možné:

zaslať poštou na adresu: Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

zaslať mailom na adresu: msuorganizacne@humenne.sk

odovzdať osobne na Mestský úrad, odbor všeobecnej správy, č. dv. 215, II. poschodie v úradných hodinách do 19. 09. 2014 a dňa 21. 09. 2014 (nedeľa) v čase od 15:00 hod do 24:00 hod.

  Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 50 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. septembra 2014).

 

Okrsková volebná komisia

Podľa § 15 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva najneskôr 20 dní predo dňom volieb (najneskôr 26. októbra 2014).

Delegovanie členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie je možné:

zaslať poštou na adresu: Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

zaslať mailom na adresu: msuorganizacne@humenne.sk

odovzdať osobne do 24. 10. 2014 na Mestský úrad, odbor všeobecnej správy, č. dv. 215, II. poschodie v úradných hodinách a dňa 25. 10. 2014 (sobota) a 26. 10. 2014 (nedeľa) do 24:00 hod. na dispečingu Mestskej polície v Humennom, Štefánikova ul. 31.

Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr 15 dní predo dňom volieb (najneskôr 31. októbra 2014).

 

Tlačivá uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?…

Tlačivá na stiahnutie:

delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

delegovanie členov a náhradníkov pre všetky volebné okrsky – sprievodný list + tabuľkový prehľad formát pdf alebo formát XLS

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4875333
Počet návštev dnes: 523