Občan » Voľby a referendum » Voľby do Európskeho parlamentu 2019 « späť

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

dátum aktualizácie: 07.02.2019 | počet zobrazení: 15 671

Prečítať nahlas

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z.z. voľby do Európskeho parlamentu a určil deň konania volieb na sobotu 25. mája 2019.

« späť

Články 1 - 6 / 6

Hlasovanie na základe hlasovacieho preukazu

dátum aktualizácie: 16.04.2019 | počet zobrazení: 9 846

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

dátum aktualizácie: 16.03.2019 | počet zobrazení: 9 152

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

dátum aktualizácie: 22.02.2019 | počet zobrazení: 9 827

Informácia pre voliča

dátum aktualizácie: 07.03.2019 | počet zobrazení: 8 958

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

dátum aktualizácie: 07.02.2019 | počet zobrazení: 8 558

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum aktualizácie: 07.02.2019 | počet zobrazení: 11 614

Články 1 - 6 / 6

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8078693
Počet návštev dnes: 6759