Občan » Voľby a referendum » Referendum 2015 » Oznámenie o mieste a čase konania referenda « späť

Oznámenie o mieste a čase konania referenda

dátum aktualizácie: 12.01.2015 | počet zobrazení: 15 679

Prečítať nahlas

Mesto Humenné podľa § 16 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov oznamuje, že: 

  1. referendum sa bude konať

    v sobotu 7. februára 2015 od 7,00 do 22,00 hod.

  2. miestom konania referenda sú miestnosti na hlasovanie určené pre jednotlivé okrsky na hlasovanie podľa miesta trvalého pobytu


Upozornenie:

Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.Oznámenia o mieste a čase konania referenda budú oprávneným voličom na území mesta Humenné doručené do poštových schránok najneskôr 13. 01. 2015.

Oprávnení občania, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt – Mesto Humenné – bez konkrétnej adresy, sú zapísaní v zozname oprávnených občanov v okrsku na hlasovanie č. 12 a miestom konania referenda pre tento okrsok je miestnosť, ktorá sa nachádza

vo Vihorlatskom múzeu – v zasadacej miestnosti kaštieľa – Námestie slobody 1 v Humennom

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8347612
Počet návštev dnes: 5186