Občan » Voľby a referendum » Referendum 2015 » Informácie pre členov okrskových komisií pre referendum « späť

Informácie pre členov okrskových komisií pre referendum

dátum aktualizácie: 15.01.2015 | počet zobrazení: 13 823

Prečítať nahlas

Mesto Humenné oznamuje delegovaným členom okrskových komisií pre referendum, že prvé zasadnutie okrskových komisie v meste Humenné sa uskutoční dňa 14. januára 2015 o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Humennom.

Na prvom zasadnutí zložia členovia zákonom predpísaný sľub a vyžrebujú predsedov a podpredsedov komisií.

Člen komisie, ktorý nemôže v deň referenda plniť svoju funkciu, sa môže písomne funkcie vzdať alebo ho môže písomne odvolať politický subjekt, ktorý ho delegoval. Ak člen komisie nezloží sľub najneskôr 5 dní pred konaním referenda, jeho členstvo zaniká.

Prosíme členov okrskových komisií pre referendum, ktorí sa nezúčastnili prvého zasadnutia, aby sa osobne dostavili na Mestský úrad – odbor všeobecnej správy (II. poschodie, č. dv. 215), resp. sa ohlásili na tel. čísle: 7863 235.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8346323
Počet návštev dnes: 3897