Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane « späť

Miestne dane

dátum aktualizácie: 24.10.2019 | počet zobrazení: 81 968

Prečítať nahlas

Daň z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie, za komunálny odpad…

« späť

Články 1 - 7 / 7

Daň z nehnuteľností

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 66 479

Daň za psa

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 69 903

Daň za užívanie verejného priestranstva

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 52 908

Daň za ubytovanie

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 52 231

Daň za predajné automaty

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 51 630

Daň za nevýherné hracie prístroje

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 54 265

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 59 335

Články 1 - 7 / 7

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5653688
Počet návštev dnes: 2530