Podnikateľ » Ako vybaviť » Predaj na jarmokoch a trhoch « späť

Predaj na jarmokoch a trhoch

dátum aktualizácie: 12.04.2023 | počet zobrazení: 68 966

Prečítať nahlas

PREDAJ NA JARMOKOCH A TRHOCH


Vybavuje:

Odbor správy majetku

Angela Kuzmová

3.poschodie, č. dverí 315

telefon 057/7863 247

obalka [email protected]


Čo potrebujeme

  • Doručiť krátku žiadosť na podateľňu mestského úradu, resp. mailom

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 178/98 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
  • VZN č. 152/19 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
  • Trhový poriadok Humenského jarmoku a Humenských vianočných trhov

Poplatky

  • podanie žiadosť – bez správneho poplatku
  • poplatok za predajné miesto v zmysle Trhového poriadku Humenského jarmoku a Humenských vianočných trhov.

Lehota na vybavenie

  • na základe žiadosti podnikateľov MsÚ, OSM pred konaním jarmoku, resp. trhov zašle všetky potrebné informácie.

Opravný prostriedok

  • nepodáva sa

Tlačivá:

Žiadosť o pridelenie predajného miesta na humenský jarmok resp. vianočné trhy

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6377943
Počet návštev dnes: 5370