Podnikateľ » Ako vybaviť » Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni « späť

Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

dátum aktualizácie: 10.09.2021 | počet zobrazení: 51 508

Prečítať nahlas

POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI VO VEREJNEJ LEKÁRNI, V POBOČKE VEREJNEJ LEKÁRNE A VO VÝDAJNI ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK


Vybavuje:

Odbor správy majetku

Mgr. Katarína Lelková

3.poschodie, č. dverí 313

telefon 057/7863 245

obalka [email protected]


Čo potrebujeme

 • Doručiť krátku žiadosť na podateľňu mestského úradu, resp. mailom

 • Fyzická osoba
  • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti
  • nájomná zmluva
 • Právnická osoba
  • výpis z obchodného registra
  • nájomná zmluva

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • zákon 220/1996 Z.z. o reklame

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní odo dňa podania žiadosti

Opravný prostriedok

 • nepodáva sa

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie stanoviska na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok

Žiadosť o vydanie stanoviska na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712616
Počet návštev dnes: 4335