Mestské organizácie » Mestská polícia » Výstroj, výzbroj a technické prostriedky « späť

Výstroj, výzbroj a technické prostriedky

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 6 882

Prečítať nahlas

Príslušník mestskej polície v Humennom preukazuje príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou príslušníka mestskej polície s viditeľne umiestneným kruhovým znakom mestskej polície s erbom mesta Humenné a identifikačným odznakom mestskej polície Humenné.
Rovnošatu príslušníka mestskej polície Humenné tvorí: 

  • pokrývka hlavy tmavomodrej farby, ktorá je označená po celom obvode pásom s čierno-bielymi štvorcami umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom; na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený odznak mestskej polície.
  • bunda, sako alebo plášť tmavomodrej farby s naramenníkmi rovnakej farby
  • košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s naramenníkmi tmavomodrej farby
  • viazanka tmavomodrej farby,
  • nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby
  • topánky čiernej farby,
  • opasok čiernej farby,
  • puzdro na zbraň čiernej farby

Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka a košele je umiestnený kruhový znak mestskej polície Humenné. V strede znaku je erb mesta. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA" a názov mesta Humenné. Nad kruhovým znakom mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA", ktorý je v tvare polkruhovej výseče.
Na ľavej strane bundy, plášťa, saka alebo košele je nad stredom horného okraja vrecka umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA", názov mesta Humenné, erb mesta Humenné a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície.

Príslušník mestskej polície v Humennom môže používať aj ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k obecnej polícii.

Na zabezpečenie výkonu služby nosia príslušníci mestskej polície Humenné pri pracovnej činnosti krátku guľovú zbraň pištoľ ČZ vz. 85, 9 mm luger.

Pri plnení úloh používajú rádiostanice zn. Motorola (základňová, ručné a vozidlové), digitálne fotoaparáty a kamery, technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla (papuče), služobné bicykle zn. Merida, alkotest Dräger Alcoquant 6020 s príslu­šenstvom, čipovú čítačku identifikačných čipov Real Trace RT 10 pre psy, systém centralizovanej ochrany objektov „Satel STA-2“ a mestský kamerový monitorovací systém Avigilon.

Z výstrojných súčiastok ďalej používajú putá, obušky, tomfy, svietidlá, neprestrielné vesty, reflexné vesty, zastavovacie terče, slzotvorný sprej, výstrojné súčiastky pre cyklohliadky, výcvikovú rovnošatu, primerane s označením mestská polícia Humenné.

Označenie motorových vozidiel používaných na plnenie úloh obecnej polície v Humennom:
Mestská polícia v Humennom používa motorové vozidlá v bielom farebnom vyhotovení s nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA" umiestneným na obidvoch bočných stranách vozidla, na prednej časti vozidla a na zadnej časti vozidla. Na obidvoch predných dverách vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený názov mesta Humenné, na prednej časti vozidla je pod nápisom podľa prvej vety umiestnený erb mesta Humenné.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6423864
Počet návštev dnes: 8746