Mestské organizácie » Komunitná nadácia mesta Humenné « späť

Komunitná nadácia mesta Humenné

dátum aktualizácie: 20.09.2019 | počet zobrazení: 79 185

Prečítať nahlas

Poslaním Komunitnej nadácie mesta Humenné je spájať ľudí, občanov mesta Humenné v záujme identifikovania a riešenia spoločných problémov, viesť ich k presvedčeniu, že sú schopní riešiť potreby svojho okolia vlastnými silami, cieľavedome v nich budovať pocit občana, ktorý je aktívnou súčasťou spoločnosti. Podporou iniciatív občanov a ich projektov chceme osloviť všetkých tých, ktorí majú dobré nápady, organizačné schopnosti, talent, vedomosti a snahu urobiť niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Chceme však osloviť aj tých, ktorí majú možnosť poskytnúť finančné či materiálne zdroje a chcú pomôcť a podporiť aktivity prinášajúce prospech obyvateľom celého mesta.

« späť

Články 1 - 5 / 5

Nadačná listina

dátum aktualizácie: 20.07.2011 | počet zobrazení: 49 406

Regrantingový program "Skrášľujem svoje mesto"

dátum aktualizácie: 12.06.2023 | počet zobrazení: 49 438

Výročné správy Komunitnej nadáce mesta Humenné

Všetky výročné správy Komunitnej nadácie mesta Humenné sú od roku 2011 zverejnené v tomto registri https://www.registeruz.sk/…/show/474739

dátum aktualizácie: 12.06.2023 | počet zobrazení: 54 576

Darujte nám 2 % z Vašich daní

dátum aktualizácie: 15.02.2023 | počet zobrazení: 50 304

Zmluvy

dátum aktualizácie: 28.09.2021 | počet zobrazení: 8 664

Články 1 - 5 / 5

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8165301
Počet návštev dnes: 9291