Mestské organizácie » Mestská polícia » Výkon služby príslušníkov mestskej polície Humenné « späť

Výkon služby príslušníkov mestskej polície Humenné

dátum aktualizácie: 15.02.2021 | počet zobrazení: 7 642

Prečítať nahlas

Príslušníci Mestskej polície Humenné v rámci prípravy na výkon svojho zamestnania absolvujú odbornú prípravu, fyzickú prípravu, streleckú prípravu a nácvik sebaobrany.

Odborná príprava pozostáva v pravidelnom oboznamovaní sa príslušníkov mestskej polície s právnymi predpismi (zákonmi, vyhláškami, všeobecne záväznými nariadeniami, smernicami) ich zmenami a novelizáciami týchto právnych predpisov potrebnými pre plnenie ich povinnosti v rámci výkonu služby.

Fyzická príprava súvisí so zdokonaľovaním fyzickej, resp. kondičnej zdatnosti príslušníkov mestskej polície.

Sebaobrana príslušníkov mestskej polície pozostáva v nácviku rôznych situácii pri zadržaní a spacifikovaní osôb, ktoré kladú aktívny alebo pasívny odpor aj s použitím donucovacích prostriedkov.

Strelecká príprava je vykonávaná v priestoroch strelnice v Lackovciach a pozostáva z týchto disciplín:

  • mierená streľba,
  • inštinktívna (pudová) streľba,
  • parkúrová streľba.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8078597
Počet návštev dnes: 6663