Mestské organizácie » Mestská polícia » Kamerový systém « späť

Kamerový systém

dátum aktualizácie: 04.06.2024 | počet zobrazení: 8 842

Prečítať nahlas

Mestský kamerový systém v Humennom je zriadený od roku 2001, kedy boli kamery nainštalované v záujmových lokalitách, kde dochádzalo k častému narušovaniu verejného poriadku. V sledovaných lokalitách poklesla pouličná kriminalita aj vďaka tomu, že príslušníci MsP Humenné na základe monitorovania vytipovaných miest, najmä v blízkosti nočných podnikov, prostredníctvom kamerového systému mohli rýchlo a včas zasiahnuť už pri náznakoch rôznej protispoločenskej činnosti.

Prevádzkové kamery sú v činnosti 365 dní v roku a pracujú nepretržite 24 hodín denne. Pomocou týchto kamier Mestská polícia monitoruje vybrané lokality v centre mesta, ako je pešia zóna, park Mieru, časť ul.Mierovej, časť ul.Laboreckej, zdravotné stredisko na ul. Laboreckej a priľahlé okolie, zdravotné stredisko na ul.Hviezdoslavovej a priľahlé okolie, MŠ na ul.Partizánskej, časť ul. SNP a nákupného centra, bytový dom na ul.SNP 33 a priľahlé ulice, mestský cintorín, mestský atletický štadión, parčík pred hotelom Karpatia, železničný podchod, hokejbalové a multifunkčné ihrisko na ul.Laboreckej, vnútroblokové priestory a multifunkčné ihrisko na ul.SNP, veľkoplošné parkovisko na ul.Košickej, záchytné parkovisko na ul.SNP a vstup do budovy MsÚ Humenné..

Monitorovacie pracovisko mestského kamerového systému je zaradené do kategórie režimových pracovísk, to znamená, že prístup na toto pracovisko je umožnený len vymedzenému okruhu osôb. Výstupy z kamier slúžia len pre služobné potreby mestskej polície, prípadne pre potreby orgánov činných v trestnom konaní. Priestor, ktorý je monitorovaný kamerami kamerového systému je zreteľne označený pre potreby občanov, aby mali o tom vedomosť.

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8674859
Počet návštev dnes: 7792