Podnikateľ » Verejné obstarávanie » Zákazky s nízkou hodnotou « späť

Zákazky s nízkou hodnotou

dátum aktualizácie: 03.04.2024 | počet zobrazení: 4 162

Prečítať nahlas
Rok 2024
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Stavebné úpravy bytového domu súp.č. 6199 7.3.2024 Výzva stavebné úpravy BD 6199
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu BD súp.č. 6199
príloha č.2 Čestné vyhlásenie BD 6199
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – BD 6199
príloha č.4 PD Stavebné úpravy BD súp.č. 6199
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk stavebné úpravy BD 6199
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vybavenie serverovne časť 1 RAM upgrade 5.3.2024 Výzva vybavenie serverovne 2024
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu serverovňa RAM
príloha č.2 Čestné vyhlásenie vybavenie serverovne 2024
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vybavenie serverovne 2024
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Sanácia výťahovej veže pri bytovom dome SNP 39 v Humennom – opakovaná 15.2.2024 Výzva sanácia výťahovej veže opakovaná
príloha č.1 ZADANIE – Sanácia výťahovej veže pri bytovom dome SNP 39 v Humennom
príloha č.2 čestné vyhlásenie sanácia výťahovej veže
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – sanácia výťahovej veže
príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií sanácia výťahovej veže
SANÁCIA VÝŤAHOVEJ VEŽE PRI BYTOVOM DOME SNP 39 V HUMENNOM – 1 – Výkresy PDF
STATIKA – technická správa_BD SNP 39 Humenné
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk sanácia výťahovej veže
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 2024 12.2.2024 Výzva čistiace prostriedky 2024
príloha č.1 ponukový list čistiace prostriedky 2024
príloha č.2 Čestné vyhlásenie čistiace potreby 2024
príloha č.3 Rámcova zmluva čistiace potreby 2024
príloha č.4 Návrh na plnenie čistiace prostriedky 2024
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk čistiace prostriedky 2024
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Kancelárske potreby 2024 12.2.2024 Výzva kancelárske potreby 2024
príloha č.1 ponukový list kancelárske potreby 2024
príloha č.2 Čestné vyhlásenie kancelárske potreby 2024
príloha č.3 Rámcova zmluva kancelárske potreby 2024
príloha č.4 Návrh na plnenie kancelárske potreby 2024
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk kancelárske potreby 2024
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Sanácia výťahovej veže pri bytovom dome SNP 39 v Humennom 2.2.2024 Výzva sanácia výťahovej veže
príloha č.1 ZADANIE – Sanácia výťahovej veže pri bytovom dome SNP 39 v Humennom
príloha č.2 čestné vyhlásenie sanácia výťahovej veže
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – sanácia výťahovej veže
príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií sanácia výťahovej veže
SANÁCIA VÝŤAHOVEJ VEŽE PRI BYTOVOM DOME SNP 39 V HUMENNOM – 1 – Výkresy PDF
STATIKA – technická správa_BD SNP 39 Humenné
obstarávanie zrušené
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Služby dozorcu výťahov 2.2.2024 Výzva dozor výťahov
príloha č.1 cenník dozor výťahov 2024
príloha č.2 čestné vyhlásenie dozor výťahov
príloha č.3 formulár pre prieskum trhu dozor výťahov
príloha č.4 návrh zmluvy o poskytovaní služieb dozor výťahov
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk dozor výťahov
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Oprava striech v správe mesta Humenné 2.2.2024 Výzva oprava striech 2024
príloha č.1 cenník za opravu a údržbu striech
príloha č.2 čestné vyhlásenie oprava striech
príloha č.3 formulár pre prieskum trhu opravy striech
príloha č.4 Rámcová dohoda opravy striech
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk opravy striech
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom 11.1.2024 Výzva PD bazén plaváreň
Príloha č.1 Formulár pre priekum trhu PD bazén plaváreň
príloha č.2 čestné vyhlásenie PD bazén plaváreň
Príloha č.3 Návrh ZoD -bazén plaváreň
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD bazén plaváreň
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zelená a modrá infraštruktúra v Humennom 11.1.2024 Výzva PD zelená a modrá infraštruktúra
Príloha č.1 Formulár pre priekum trhu PD zelená a modrá infraštruktúra
príloha č.2 čestné vyhlásenie PD zelená a modrá infraštruktúra
Príloha č.3 Návrh ZoD -zelená a modrá infraštruktúra
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD zelená a modrá infraštruktúra
Rok 2023
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Budova MsÚ Humenné – Stavebné opravy, úpravy objektu po zemetrasení 20.12.2023 Výzva MsÚ opravy
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií oprava MsÚ HE
príloha č.2 Čestné vyhlásenie oprava MsÚ HE
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – Oprava MsÚ HE
príloha č.4 Budova MsÚ Humenné – ZADANIE
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk oprava MsÚ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vybavenie detských ihrísk 2023 II. 7.12.2023 Výzva vybavenie detských ihrísk 2023
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 7 2023
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 8 2023
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 9 2023
príloha č.2 Čestné vyhlásenie vybavenie ihrísk 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vybavenie detských ihrísk II.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Výzva učebné pomôcky 7.12.2023 Výzva učebné pomôcky
príloha č.1 špecifikácia časť 1
príloha č.1 špecifikácia časť 2
príloha č.1 špecifikácia časť 3
príloha č.1 špecifikácia časť 4
príloha č.1 špecifikácia časť 5
príloha č.1 špecifikácia časť 6
príloha č.1 špecifikácia časť 7
príloha č.1 špecifikácia časť 8
príloha č.2 Čestné vyhlásenie učebné pomôcky
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk učebné pomôcky
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zariadenia pre kompostovanie časť 6 a 7 23.11.2023 Výzva zariadenia pre kompostáreň časť 6 a 7
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 6
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 7
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zariadenia pre kompostáreň 5
príloha č.3 Návrh na plnenie zariadenia pre kompostovanie
príloha č.4 Návrh kúpnej zmluvy
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk kompostáreň 6 a 7
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Sociálna prepravná služba na území mesta Humenné 2024 23.11.2023 Vyzva socialna prepravna sluzba 2024
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu sociálna prepravná služba 2024
príloha č.2 Čestné vyhlásenie sociálna prepravná služba 2024
príloha č.3 Návrh Zmluvy o poskytnutí príspevku 2024
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk soc.prepravná služ­ba
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zariadenia pre kompostovanie časť 4 a 5 15.11.2023 Výzva zariadenia pre kompostáreň časť 4 a 5
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 4
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 5
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zariadenia pre kompostáreň
príloha č.3 Návrh na plnenie zariadenia pre kompostovanie
príloha č.4 Návrh kúpnej zmluvy
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk kompostáreň 4 a 5
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov 2023 13.11.2023 Vyzva dodávka a montáž meračov 2023
príloha č.1 zmluvné ceny
príloha č.2 Čestné vyhlásenie dodávka a montáž meračov
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo Dodávka a montáž meračov
Príloha č.4 Formulár pre priekum trhu dodávka a montáž meračov
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk dodávka a montáž meračov
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Modernizácia a doplnenie kamerového systému časť 4 27.10.2023 Výzva kamerový systém časť 4
príloha č.1 Zadanie – Rozšírenie kamerového systému, obj. Lávka pre peších a cyklistov
príloha č.2 Čestné vyhlásenie kamerový systém 2023
Príloha č.3 Formulár pre prieskum trhu – kamerový systém 2023 časť 4
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska“ 13.10.2023 Výzva PD dopravná obslužnosť ZŠ Hrnčiarska
Príloha č.1 Formulár pre priekum trhu PD dopravná obslužnosť ZŠ Hrnčiarska
príloha č.2 čestné vyhlásenie PD dopravná obslužnosť ZŠ Hrnčiarska
Príloha č.3 Návrh ZoD -Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD dopravná obslužnosť ZŠ Hrnčiarska
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Prenájom a služby pre tlačiarne 2023 13.10.2023 Výzva tlačiarne 2023
príloha č.1 návrh na plnenie kritérií
príloha č.2 Čestné vyhlásenie tlačiarne 2023
príloha č.3 špecifikácia tlačiarne 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk tlačiarne
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Osadenie prístreškov v areáloch základných škôl v Humennom 9.10.2023 Výzva ZŠ prístrešky
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií ZŠ prístrešky
príloha č.2 Čestné vyhlásenie ZŠ prístrešky
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo ZŠ prístrešky
príloha č.4 Osadenie prístreškov v areáloch základných škôl v Humennom [zadanie]
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ZŠ prístrešky
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia oporného múra na Brestovskej ulici“ 2.10.2023 Výzva PD oporný múr Brestovská
Príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu PD oporný múr Brestovská
príloha č.2 čestné vyhlásenie PD oporný múr Brestovská
Príloha č.3 Návrh ZoD -Oporný múr na Brestovskej ulici
Súťaž zrušená
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Oporný múr na Orechovej ulici“ 2.10.2023 Výzva PD oporný múr Orechová
Príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu PD oporný múr Orechová
príloha č.2 čestné vyhlásenie PD oporný múr Orechová
Príloha č.3 Návrh ZoD -Oporný múr na Orechovej ulici
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD oporný múr Orechová
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zriadenie pozorovacích bodov 27.9.2023 Výzva na predkladanie ponúk pozorovacie body
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií pozorovacie body
príloha č.2 čestné vyhlásenie pozorovacie body
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk pozorovacie body
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zariadenia pre kompostovanie 18.9.2023 Výzva zariadenia pre kompostáreň III
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 3
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zariadenia pre kompostáreň
príloha č.3 Návrh na plnenie zariadenia pre kompostovanie
príloha č.4 Návrh kúpnej zmluvy na traktor
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zariadenia pre kompostovanie časť 3 traktor
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zriadenie pozorovacích bodov 12.9.2023 Výzva pozorovacie body
Príloha č.1 formulár pre prieskum trhu pozorovacie body
príloha č.2 čestné vyhlásenie pozorovacie body
informácia o vyhodnotení prieskumu trhu
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Modernizácia a doplnenie kamerového systému 2 7.9.2023 Výzva kamerový systém 2023 2
príloha č.1 cenová ponuka kamerový systém 2023 časť 2
príloha č.1 cenová ponuka kamerový systém 2023 časť 3
príloha č.2 Čestné vyhlásenie kamerový systém 2023
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo kamerový systém 2023 2
Príloha č. 4 Formulár pre prieskum trhu – kamerový systém 2023 časť 2
Príloha č. 4 Formulár pre prieskum trhu – kamerový systém 2023 časť 3
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk kamerový systém 2023 2
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Sanácia základov budovy MŠ Kudlovská 7.9.2023 Výzva MŠ Kudlovská sanácia
Príloha č. 1 MŠ Kudlovská sanácia
príloha č.2 čestné vyhlásenie MŠ Kudlovská sanácia
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – MŠ Kudlovská sanácia
MŠ Kudlovská penetračné sondy
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk MŠ Kudlovská sanácia
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zariadenia pre kompostovanie 24.8.2023 Výzva zariadenia pre kompostáreň II
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 3
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zariadenia pre kompostáreň
príloha č.3 Návrh na plnenie zariadenia pre kompostovanie
príloha č.4 Návrh kúpnej zmluvy na traktor
zrušenie VO zariadenia pre kompostovanie
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Poskytovanie služieb deratizácie 24.8.2023 Výzva deratizácia 2023
príloha č.1 cena za služby
príloha č.2 Čestné vyhlásenie deratizácia 2023
príloha č.3 zmluva deratizácia
Príloha č.4 Formulár pre priekum trhu deratizácia
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk deratizácia
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Spevnené plochy na území mesta Humenné 2023 II. 21.8.2023 Výzva spevnené plochy 2023 II
príloha č.1 Návrh na plnenie spevnené plochy 2023 II
príloha č.2 Čestné vyhlásenie spevnené plochy 2023 II
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – Spevnené plochy 2023 II – časť Sídlisko I
príloha č.4 Oprava spevnených plôch na Sídlisku I v Humennom 2023 (zadanie)
informácia o výsledku vyhodnotenia Spevnené plochy 2
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vybavenie serverovne – firewall 15.8.2023 Výzva vybavenie serverovne firewall
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu firewall
príloha č.2 Čestné vyhlásenie firewall
príloha č.3 Technická špecifikácia firewall
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vybavenie serverovne firewall
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní – opakované verejné obstarávanie 27.7.2023 Výzva MŠ Mierová okná
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií MŠ Mierová okná
príloha č.2 Čestné vyhlásenie MŠ Mierová okná
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – MŠ Mierová
MŠ Mierova – PD
Zadanie – SO 01 MŠ a DJ Mierová – I. etapa
Zadanie – SO 01 MŠ a DJ Mierová – II. etapa
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk MŠ Mierová okná
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Oprava striech v správe mesta Humenné 25.7.2023 Výzva oprava striech
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií opravy striech
príloha č.2 Čestné vyhlásenie opravy striech
príloha č.3 cenník za opravu a údržbu striech
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk oprava striech
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia amfiteátra“ v Humennom 19.7.2023 Výzva PD Rekonštrukcia amfiteátra
Príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu PD Rekonštrukcia amfiteátra
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD Renkonštrukcia amfiteátra
Príloha č.3 Návrh ZoD -Rekonštrukcia amfiteátra
Príloha č.4 – kópia z katastrálnej ma­py
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD Rekonštrukcia amfiteátra
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Revitalizácia Parku mieru“ v Humennom 17.7.2023 Výzva PD Park mieru
Príloha č.1 Formulár pre priekum trhu PD Revitalizácia Parku mieru
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD Revitalizácia Parku mieru
Príloha č.3 Návrh ZoD -Revitalizácia Parku mieru
Príloha č.4 Kópia z katastrálnej mapy – Park mieru
Kópia z katastrálnej mapy – Park Mieru 1
pamiatkové objekty Park mieru
Park mieru Register pamiatkových objektov – Pamiatkový úrad SR
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD Park mieru
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Rekonštrukcia strechy MŠ Třebíčska, pavilón A 14.7.2023 Výzva MŠ Třebíčska strecha
príloha č.1 Návrh na plnenie MŠ Třebíčska rekonštrukcia strechy
príloha č.2 Čestné vyhlásenie MŠ Třebíčska rekonštrukcia strechy
príloha č.3 Zmluva o dielo – MŠ Třebíčska
príloha č.4 VV HUMENNE – MŠ Třebíčska -Rekonštrukcia striech – Pavilón A
PD Rekonštrukcia striech – SO02-Materská škola_Blok A
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk MŠ Třebíčska strecha
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Mierová výmenou okenných výplní 14.7.2023 Výzva MŠ Mierová okná
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií MŠ Mierová okná
príloha č.2 Čestné vyhlásenie MŠ Mierová okná
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – MŠ Mierová
Zadanie – SO 01 MŠ a DJ Mierová – I. etapa
Zadanie – SO 01 MŠ a DJ Mierová – II. etapa
MŠ Mierova – PD
Súťaž zrušená
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Spevnené plochy na území mesta Humenné 2023 11.7.2023 Výzva spevnené plochy 2023
príloha č.1 Návrh na plnenie spevnené plochy 2023
príloha č.2 Čestné vyhlásenie spevnené plochy 2023
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo – Spevnené plochy 2023
príloha č.4 Spevnené plochy na území Mesta Humenné 2023 [zadanie]
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk spevnené plochy 2023
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zariadenia pre kompostovanie 11.7.2023 Výzva zariadenia pre kompostáreň
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 1
Príloha č. 1 Špecifikácia zariadenia časť 2
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zariadenia pre kompostáreň
príloha č.3 Návrh na plnenie zariadenia pre kompostovanie
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zariadenia pre kompostovanie
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Modernizácia a doplnenie kamerového systému 10.7.2023 Výzva kamerový systém 2023
príloha č.1 cenová ponuka
príloha č.2 Čestné vyhlásenie kamerový systém 2023
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo kamerový systém 2023
Príloha č. 4 Formulár pre prieskum trhu – kamerový systém 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk kamerový systém 2023
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vybavenie detských ihrísk 2023 23.5.2023 Výzva vybavenie detských ihrísk 2023
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 1
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 2
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 3
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 4
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 5
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 6
príloha č.2 Čestné vyhlásenie vybavenie ihrísk 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vybavenie ihrísk 2023
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Upratovacie a čistiace služby 16.5.2023 Výzva upratovacie služby 2023
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu upratovacie služby2023
príloha č.2 Čestné vyhlásenie upratovacie služby2023
príloha č.3 návrh zmluvy upratovacie služby
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk upratovacie služby 2023
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Výstavba cyklistickej infraštruktúry za účelom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na území mesta Humenné – 2.etapa“ 9.5.2023 Vyzva PD – Výstavba cyklistickej infraštruktúry 2.etapa
Príloha č. 1 Formulár pre prieskum trhu – PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry
príloha č. 2 Čestné vyhlásenie PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry
Príloha č. 3 Návrh ZoD – PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry
Príloha č. 4 Záujmové územie
príloha č. 5 Technické podmienky navrhovanej cyklistickej infraštruktúry
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk cyklistická infraštruktúra
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Oprava chodníkov v Humennom 2023 4.5.2023 Výzva oprava chodníkov 2023
príloha č.1 Návrh na plnenie oprava chodníkov 2023
príloha č.2 Čestné vyhlásenie oprava chodníkov 2023
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo oprava chodníkov 2023
príloha č.4 – Oprava chodníkov v Humennom 2023 [zadanie]
Súťaž zrušená
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v Humennom 18.4.2023 Výzva na predkladanie ponúk FVZ
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 4 – Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v Humennom. [zadanie]
PD – FVZ Dargovských hrdinov
PD – FVZ Partizánska
PD – FVZ Starinská
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk FVZ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Nákup a dodávka zemného plynu 2023 13.4.2023 Výzva nákup a dodávka plynu 2023
príloha č.1 Návrh na plnenie zemný plyn 2023
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zemný plyn 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk nákup a dodávka zemného plynu
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Audítorské a konzultačné služby 4.4.2023 Výzva audítorské a konzultačné služby
príloha č.1 ceny za služby audit
príloha č.2 Čestné vyhlásenie audítorské služby
príloha č.3 návrh zmluvy audit
príloha č.4 Návrh na plnenie audítorské služby
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk auditorské služby
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 2023 7.2.2023 Výzva čistiace prostriedky 2023
príloha č.1 ponukový list čistiace prostriedky 2023
príloha č.2 Čestné vyhlásenie čistiace potreby 2023
príloha č.3 Rámcova zmluva čistiace potreby 2023
príloha č.4 Návrh na plnenie čistiace prostriedky 2023"
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk čistiace prostriedky 2023
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Kancelárske potreby 2023 7.2.2023 Výzva kancelárske potreby 2023
príloha č.1 ponukový list kancelárske potreby 2023
príloha č.2 Čestné vyhlásenie kancelárske potreby 2023
príloha č.3 Rámcova zmluva kancelárske potreby 2023
príloha č.4 Návrh na plnenie kancelárske potreby 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk kancelárske potreby 2023
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy a rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Osloboditeľov 1632/1 v Humennom“ 3.2.2023 Výzva PD MŠ Osloboditeľov
Príloha č. 1 PD MŠ Osloboditeľov
príloha č.2 PD MŠ Osloboditeľov
Príloha č.3 Návrh ZoD -MŠ Osloboditeľov
Príloha č.4 Vyzva-1-obnova-budov
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD MŠ Osloboditeľov
Rok 2022
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Oprava a údržba bytov a nebytových priestorov v správe mesta Humenné 12.12.2022 Výzva oprava a údržba 2023
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií
príloha č.2 Čestné vyhlásenie oprava a údržba
príloha č.3 Návrh zmluvy opravy a údržba 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk oprava a údržba
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie PD pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom“ 24.11.2022 Výzva projektová dokumentácia zateplenie MsÚ
Príloha č. 1 PD zateplenie MsU
príloha č.2 PD zateplenie MsU
príloha č.3 Návrh ZoD zateplenie MsÚ
Príloha č.4 Vyzva-1-obnova-budov
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD MsÚ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Sociálna prepravná služba na území mesta Humenné 21.11.2022 Výzva sociálna prepravná služba 2023
príloha č.1 sociálna prepravná služba
príloha č.2 Čestné vyhlásenie sociálna prepravná služba
Návrh Zmluvy o poskytnutí príspevku 2023
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk sociálna prepravná služba
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom“ 19.10.2022 Výzva PD zateplenie MsÚ
Príloha č. 1 Formulár pre prieskum trhu – PD zateplenie MsÚ
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD zateplenie MsÚ
príloha č.3 návrh ZoD – zateplenie MsÚ
Príloha č.4 Vyzva-1-obnova-budov
Súťaž nevyhodnocovaná
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Humennom“ 10.10.2022 Výzva PD ZUŠ
Príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu – PD ZUŠ
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD ZUŠ
Príloha č.3 Návrh ZoD – ZUŠ
Príloha č.4 Vyzva-1-obnova-budov
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD ZUŠ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy a rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Tyršova 1 v Humennom“ 27.9.2022 Výzva PD MŠ Tyršová
Príloha č. 1 Formulár pre prieskum trhu – PD MŠ Tyršová
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD MŠ Tyršová
Príloha č.3 Návrh ZoD -MŠ Tyršova
Príloha č.4 Vyzva-1-obnova-budov
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD MŠ Tyršová
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie PD pre stavbu „Stavebné úpravy budovy Amfiteátra na Gorkého ulici č. 1556/3 v Humennom na parcele C – KN č. 7/1, k. ú. Humenné“ – nová súťaž 21.9.2022 Výzva PD amfiteáter nova suťaž
Príloha č. 1 Formulár pre prieskum trhu – PD amfiteáter nová súťaž
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD amfiteáter nová súťaž
Príloha č.3 – Návrh ZoD amfiteáter nová súťaž
Príloha č.4 Vyzva-1-obnova-budov
Príloha č.5 Rozhodnutie KPU PO
Príloha č.6 fotodokumen­tácia
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD amfiteáter
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie PD pre stavbu „Stavebné úpravy budovy Amfiteátra na Gorkého ulici č. 1556/3 v Humennom na parcele C – KN č. 7/1, k. ú. Humenné“ 23.8.2022 Výzva PD amfiteáter
Príloha č. 1 Formulár pre prieskum trhu – PD amfiteáter
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD amfiteáter
Príloha č.3 Návrh ZoD Amfiteáter
Príloha č.4 Vyzva-1-obnova-budov
Príloha č.5 Rozhodnutie KPU PO
Príloha č.6 fotodokumen­tácia
Súťaž nevyhodnocovaná
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Modernizácia telocvične v areáli futbalového štadióna v Humennom 8.8.2022 Výzva modernizácia telocvične
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií modernizácia telocvične
príloha č.2 Čestné vyhlásenie modernizácia telocvične
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo
Modernizácia telocvične v areáli futbalového štadióna v Humennom [zadanie]
Výzva modernizácia telocvične oprava
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk modernizácia telocvične
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Rekonštrukcia striech 2 27.5.2022 Výzva rekonštrukcia striech 2
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií rekonštrukcie striech
príloha č.2 Čestné vyhlásenie Rekonštrukcia striech (formát DOCX, veľkosť 21,9 kB)
Príloha č.3 Návrh ZoD – Rekonštrukcia striech – SO 01, SO 02, SO 03
Zadania SO 01, SO 02, SO 03
PD – SO 01, SO 02, SO 03
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Rekonštrukcia striech 2
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Výstavba cyklistickej infraštruktúry za účelom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na území mesta Humenné – oprava 20.5.2022 Výzva PD cyklistická infraštruktúra oprava (formát PDF, veľkosť 240,9 kB)
Príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu – PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry – oprava
Príloha č. 3 Návrh ZoD – PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry – oprava
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ SNP Humenné“ 17.5.2022 Výzva PD zateplenie ZŠ SNP
príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu PD Zateplenie ZŠ SNP
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD Zateplenie ZŠ SNP
príloha č.3 Návrh ZoD PD zateplenie ZŠ SNP
príloha č.4 výkres s vyznačením pavilónov školy
Súťaž zrušená
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Výstavba cyklistickej infraštruktúry za účelom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na území mesta Humenné 16.5.2022 Výzva PD cyklistická infraštruktúra
Príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu – PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry
Príloha č. 3 Návrh ZoD – PD Výstavba cyklistickej infraštruktúry
príloha č.4 PD cyklistická infraštruktúra záujmové územie
Príloha č. 5 Metodika posudzovania a hodnotenia projektov cyklistickej infraštruktúry
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Nákup a dodávka mrazených výrobkov 13.5.2022 Výzva mrazené výrobky 2022
príloha č.1 Ponukový list mrazené výrobky 2022
príloha č.2 Čestné vyhlásenie mrazené výrobky 2022
príloha č.3 Rámcova dohoda mrazené výrobky 2022.docx
príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií mrazené výrobky 2022
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk mrazené výrobky
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vybavenie detských ihrísk 12.5.2022 Výzva vybavenie ihrísk 2022
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 1
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 2
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 3
príloha č.1 vybavenie ihrísk – ponukový list časť 4
príloha č.2 Čestné vyhlásenie vybavenie ihrísk 2022
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vybavenie ihrísk
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Rekonštrukcia striech, časť: SO 04 Materská škola Třebíčska 13, pavilón D, s.č.1839 na Třebíčskej ulici 13 v Humennom 10.5.2022 Výzva rekonštrukcia strechy MŠ Třebíčska pavilón D
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií MŠ Třebíčska pavilón D
príloha č.2 Čestné vyhlásenie rekonštrukcia strechy MŠ Třebíčska pavilón D
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo MŠ Třebíčska pavilón D
príloha č.4 Zadanie – (SO 04) – Materská škola Třebíčska 13, pavilón D
PD MŠ Třebíčska pavilón D
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk rekonštrukcia strechy MŠ Třebíčska pavilón D
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Nákup a dodávka trvanlivých potravín 25.4.2022 Výzva trvanlivé potraviny
príloha č.1 Ponukový list trvanlivé potraviny
príloha č.2 Čestné vyhlásenie trvanlivé potraviny
príloha č.3 Rámcova dohoda trvanlivé potraviny
príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií trvanlivé potraviny
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk nákup a dodávka trvanlivých potravín
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov 6.4.2022 Výzva mäso a mäsové výrobky 2022
príloha č.1 Ponukový list mäso
príloha č.2 Čestné vyhlásenie mäso
príloha č.3 Rámcová dohoda mäso
príloha č.4 Návrh na plnenie kritérií mäso
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk nákup a dodávka mäsa
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Výmena okien v bytových priestoroch 30.3.2022 Výzva výmena okien
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu výmena okien
príloha č.2 Čestné vyhlásenie výmena okien
príloha č.3 Zmluva o dielo výmena okien
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk výmena okien
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Digitálna úradná tabuľa 30.3.2022 Výzva digitálna úradná tabuľa
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu digitálna tabuľa
príloha č.2 Čestné vyhlásenie digitálna tabuľa
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk digitálna tabuľa
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Záložný zdroj tepla E4 28.3.2022 Výzva PD záložný zdroj
Príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu PD záložný zdroj
Príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD záložný zdroj
Príloha č.3 – SPP – Technické podmienky
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk PD záložný zdroj
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Rekonštrukcie striech 21.3.2022 Výzva rekonštrukcie striech
príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu PD rekonštrukcie striech
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD rekonštrukcie striech
Podklady rekonštrukcie striech
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk rekonštrukcie striech
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy výťahov MŠ 8.3.2022 Výzva OPaOS výťahy MŠ
príloha č.1 ceny za služby
príloha č.2 Čestné vyhlásenie výťahy MŠ
rámcová zmluva výťahy MŠ
príloha č.4 formulár pre prieskum trhu výťahy MŠ
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk výťahy MŠ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov 7.3.2022 Výzva Odborné prehliadky a odborné skúšky
príloha č.1 Ceny za služby OPaOS
príloha č.2 Čestné vyhlásenie OPaOS
Rámcová zmluva vykonávanie OPaOS
príloha č.4 formulár pre prieskum trhu OPaOS
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk OPaOS
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia prestrešenia podchodu pre chodcov na železničnej stanici“ 1.3.2022 Výzva rekonštrukcia prestrešenia
prílohy rekonštrukcia podchodu (formát RAR)
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk rekonštrukcia prestrešenia
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Upratovacie a čistiace služby 17.2.2022 Výzva upratovacie služby
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu upratovacie služby
príloha č.2 Čestné vyhlásenie upratovacie služby
Upratovacie služby – návrh zmluvy
príloha č.4 špecifikácia zákazky
Informácia o výsledku vyhonotenia ponúk upratovacie služby
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Nákup a dodávka zemného plynu 8.2.2022 Výzva nákup a dodávka zemného plynu
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií zemný plyn
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zemný plyn
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zemný plyn
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne, ul. Hrnčiarska“ – časť oplotenie – oprava 31.1.2022 príloha č.4 ZADANIE – Oplotenie areálu Hrnčiarska – oprava  
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Kancelárske potreby 28.1.2022 Výzva kancelárske potreby
príloha č.1 Ponukový list kancelárske potreby
príloha č.2 Čestné vyhlásenie kancelárske potreby
príloha č.3 Rámcová zmluva kancelárske potreby
príloha č.4 Návrh na plnenie kancelárske potreby
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk kancelárske potreby
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 28.1.2022 Výzva čistiace potreby
príloha č.1 Ponukový list čistiace potreby
príloha č.2 Čestné vyhlásenie čistiace potreby
príloha č.3 Rámcová zmluva čistiace potreby
príloha č.4 Návrh na plnenie čistiace prostriedky
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk čistiace prostriedky
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Oplotenie jazierka na sídlisku Pod Sokolejom“ 27.1.2022 Výzva Oplotenie jazierka
príloha č.1 Návrh na plnenie oplotenie jazierka
príloha č.2 Čestné vyhlásenie oplotenie jazierka
príloha č.3 Návrh ZoD – oplotenie jazierka
príloha č.4 ZADANIE – oplotenie jazierka
PD oplotenie jazierka
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oplotenie jazierka
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne, ul. Hrnčiarska“ – časť oplotenie 27.1.2022 Výzva výstavba oporného múra – časť oplotenie
príloha č.1 Návrh na plnenie Výstavba oporného múra – časť oplotenie
príloha č.2 Čestné vyhlásenie Výstavba oporného múra – časť oplotenie
príloha č.3 Návrh ZoD – Výstavba oporného múra – časť oplotenie
príloha č.4 ZADANIE – Výstavba oporného múra – časť oplotenie
PD výstavba oporného múra – časť oplotenie
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výstavba oporného múra – časť oplotenie
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné“ 20.1.2022 Výzva mostný objekt
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií mostný objekt
príloha č.2 Čestné vyhlásenie mostný objekt
príloha č.3 návrh zmluvy o dielo mostný objekt
Mostný objekt VÝKAZ VÝMER
PD mostný objekt
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk mostný objekt
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Prenájom motorového vozidla formou finančného leasingu – predĺženie lehoty“ 5.1.2022 Výzva motorové vozidlo pre MsP – predĺženie lehoty
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu oprava
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk motorové vozidlo MsP
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat“ 4.1.2022 Výzva odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií odchyt zvierat
príloha č.2 Čestné vyhlásenie odchyt zvierat
Zmluva o poskytnutí služieb odchyt zvierat
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk odchyt zvierat
Rok 2021
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Prenájom motorového vozidla formou finančného leasingu“ 29.12.2021 Výzva motorové vozidlo pre MsP
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu motorové vozidlo pre MsP
príloha č.2 Čestné vyhlásenie motorové vozidlo pre MsP
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Kapacitné posúdenie stavby I/74 Humenné, okružná križovatka – doplnenie priebežného pruhu“ 23.12.2021 Výzva posúdenie križovatky
príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu posúdenie križovatky
príloha č.2 Čestné vyhlásenie posúdenie križovatky
Vyjadrenie_SSC
VALBEK_DIP_pod­klady (formát RAR, veľkosť 30,5 MB)
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Technická evidencia (pasport) miestnych komunikácií v meste Humenné“ 20.12.2021 Výzva technická evidencia miestnych komunikácií predĺženie lehoty  
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Vypracovanie PD stavby Viacúčelová nafukovacia hala Humenné“ 14.12.2021 Výzva PD hala
príloha č.1 Formulár pre prieskum trhu PD hala
príloha č.2 Čestné vyhlásenie PD hala
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Technická evidencia (pasport) miestnych komunikácií v meste Humenné“ 14.12.2021 Výzva technická evidencia miestnych komunikácií
priloha č.1 formulár pre prieskum trhu pasport komunikácií
Príloha č.2 Návrh zmluvy o dielo pasport komunikácií
príloha č.3 Čestné vyhlásenie pasport komunikácií
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Oprava a údržba bytov a nebytových priestorov v správe mesta Humenné“ 14.12.2021 Výzva oprava a údržba
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií oprava a údržba
príloha č.2 Čestné vyhlásenie oprava a údržba
príloha č.3 Návrh zmluvy opravy a údržba
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Dodávka a inštalácia dátových diskov“ 2.12.2021 Výzva dátové disky
príloha č.1 dátové disky
príloha č.2 Čestné vyhlásenie dátové disky
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat“ 23.11.2021 Výzva odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií odchyt zvierat
príloha č.2 Čestné vyhlásenie odchyt zvierat
Súťaž zrušená
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Vybavenie detských ihrísk – predĺženie lehoty“ 18.11.2021 Výzva vybavenie ihrísk – predĺženie lehoty
vybavenie ihrísk ponukový list oprava
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup učebných pomôcok – predĺženie lehoty“ 18.11.2021 Výzva učebné pomôcky – predĺženie lehoty
učebné pomôcky ponukový list oprava
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup učebných pomôcok“ 16.11.2021 Výzva učebné pomôcky
učebné pomôcky ponukový list
príloha č.2 Čestné vyhlásenie učebné pomôcky (formát DOCX, veľkosť 21,9 kB)
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Vybavenie detských ihrísk“ 16.11.2021 Výzva vybavenie ihrísk
vybavenie ihrísk ponukový list
príloha č.2 Čestné vyhlásenie vybavenie ihrísk (formát DOCX, veľkosť 21,9 kB)
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Sociálna prepravná služba na území mesta Humenné“ 11.11.2021 Výzva sociálna prepravná služba
príloha č.1 sociálna prepravná služba
príloha č.2 Čestné vyhlásenie sociálna prepravná služba
Návrh Zmluvy o poskytnutí príspevku
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Sadové úpravy exteriéru Zariadenia pre seniorov – I.etapa“ 10.11.2021 Výzva sadové úpravy
príloha č.1 Zadanie výkaz výmer
príloha č.2 Čestné vyhlásenie sadbové úpravy
príloha č.3 Návrh na plnenie kritérií sadové úpravy
príloha č.4 Návrh ZoD
Návrh sadové úpravy exteriéru Zariadenia pre seniorov
Súťaž zrušená
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup a dodávka trvanlivých potravín“ 10.11.2021 Výzva trvanlivé potraviny
príloha č.1 Návrh na plnenie trvanlivé potraviny
príloha č.2 Čestné vyhlásenie trvanlivé potraviny
príloha č.3 Rámcová dohoda trvanlivé potraviny
príloha č.4 Ponukový list trvanlivé potraviny
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup a dodávka pekárenských výrobkov“ 10.11.2021 Výzva pekárenské výrobky
príloha č.1 Návrh na plnenie pekárenské výrobky
príloha č.2 Čestné vyhlásenie pekárenské výrobky
príloha č.3 Rámcová dohoda pekárenské výrobky
príloha č.4 Ponukový list pekárenské výrobky
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup a dodávka ovocia a zeleniny“ 10.11.2021 Výzva ovocie a zelenina
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií ovocie a zelenina
príloha č.2 Čestné vyhlásenie ovocie a zelenina
príloha č.3 Rámcová dohoda ovocie a zelenina
príloha č.4 Ponukový list ovocie a zelenina
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup a dodávka mrazených výrobkov“ 10.11.2021 Výzva mrazené výrobky
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií mrazené výrobky
príloha č.2 Čestné vyhlásenie mrazené výrobky
príloha č.3 Rámcová dohoda mrazené výrobky
príloha č.4 Ponukový list mrazené výrobky
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec“ 10.11.2021 Výzva mlieko a mliečne výrobky
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií mlieko
príloha č.2 Čestné vyhlásenie mlieko
príloha č.3 Rámcová dohoda mlieko
príloha č.4 Ponukový list mlieko
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup a dodávka mäsa a mäsových výrobkov“ 10.11.2021 Výzva čerstvé mäso
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií mäso
príloha č.2 Čestné vyhlásenie mäso
príloha č.3 Rámcová dohoda mäso
príloha č.4 Ponukový list mäso (formát XLS, veľkosť 31,5 kB)
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Nákup motorového vozidla“ 9.11.2021 Výzva nákup motorového vozidla
príloha č.1 nákup motorového vozidla
príloha č.2 Čestné vyhlásenie nákup motorového vozidla
príloha č.3 kúpna zmluva motorové vozidlo
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Implementácia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách – predĺženie lehôt“ 5.11.2021 Výzva kybernetická bezpečnosť – predlženie lehôt
príloha č.1 kybernetická bezpečnosť – oprava
príloha č.3 Návrh zmluvy kybernetická bezpečnosť – oprava
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Implementácia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách“ 3.11.2021 Výzva kybernetická bezpečnosť
príloha č.1 kybernetická bezpečnosť
príloha č.2 Čestné vyhlásenie kybernetická bezpečnosť
príloha č.3 Návrh zmluvy
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Prenájom tlačiarní do Zariadenia pre seniorov“ 27.10.2021 Výzva prenájom tlačiarní
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií prenájom tlačiarní
príloha č.2 Čestné vyhlásenie prenájom tlačiarní
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov“ 20.10.2021 Výzva dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov
príloha č.1 merače
príloha č.2 Čestné vyhlásenie merače
príloha č.3 Návrh Zmluvy o dielo Dodávka a montáž meračov
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Oplotenie areálu Zariadenia pre seniorov, Starinská 2271/147 v Humennom“ 19.10.2021 Výzva na predkladanie ponúk – Oplotenie areálu Zariadenia pre seniorov
Príloha č 1 – Návrh na plnenie kritérií – Oplotenie areálu Zariadenia pre seniorov
Návrh ZoD
zadanie – Oplotenie areálu zariadenia pre seniorov
Zariadenie pre seniorov – Oplotenie PD
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Dodávka zdravotníckych pomôcok“ 15.10.2021 Výzva Dodávka zdravotníckych pomôcok
príloha č.1 zdravotnícke pomôcky
príloha č.2 Čestné vyhlásenie zdravotnícke pomôcky
príloha č.3 Kúpna zmluva zdravotnícke pomôcky
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Nádoby na zber kuchynského odpadu“ 14.10.2021 Výzva Nádoby na zber kuchynského odpadu
príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií Nádoby na kuchynský odpad
príloha č.2 Čestné vyhlásenie Nádoby na kuchynský odpad
príloha č.3 Kúpna zmluva Nádoby na kuchynský odpad
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Zmeny a doplnky č.11 Územného plánu – Humenné“ 14.09.2021 Výzva Zmeny a doplnky č.11 ÚPN-SÚ Hé
príloha č.1 formulár pre prieskum trhu
príloha č.2 čestné vyhlásenie
príloha č.3 Zmluva o dielo
príloha č.4 zoznam požiadaviek na zmenu
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Modernizácia a rozšírenie internej siete“ 14.09.2021 Výzva modernizácia siete
Prílohy modernizácia internej siete
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Opravy miestnych komunikácií – predĺženie lehoty na predkladanie ponúk“ 10.09.2021 Predlženie lehoty na predkladanie cenových ponúk
príloha č.4 – oprava
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu prácu“ 10.09.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Kancelársky kontajner
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií – Kancelársky kontajner
príloha č.3 Čestné vyhlásenie
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Slaboprúdové zariadenia – dodávka technológií do Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 v Humennom“ 02.09.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Slaboprúdové zariadenia – dodávka technológií do Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 v Humennom
Výkaz výmer
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Opravy miestnych komunikácií“ 31.08.2021 Výzva opravy miestnych komunikácií
Prilohy k výzve opravy komunikacii
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Prenájom motorového vozidla formou operatívneho leasingu“ 27.08.2021 Výzva motorové vozidlo
prílohy k výzve motorové vozidlo
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom – Humenné“ 26.08.2021 Výzva_na_pred­kladanie_ponúk_ÚPN-z_Pod_Sokolejom
prílohy_k_výz­ve_ÚPN-z_Pod_Sokolejom
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu sociálnu prácu“ 24.08.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu sociálnu prácu
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Kúpnej zmluvy
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Kúpeľňové doplnky do Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 v Humennom“ 24.08.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Kúpeľňové doplnky do Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 v Humennom
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Kúpnej zmluvy
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Oplotenie časti cintorína v Humennom – novostavba“ 20.08.2021 Výzva Oplotenie časti cintorína
Podklady k súťaži Oplotenie časti cintorína
projekt Oplotenie časti cintorína
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Stavebné úpravy spevnenej plochy pred Mestským úradom v Humennom SO 02 Odstavná plocha – rekonštrukcia“ 19.08.2021 Výzva spevnená plocha
Podklady k súťaži Spevnená plocha (formát RAR, veľkosť 2,1 MB)
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Audit účtovnej závierky Mesta Humenné“ 13.08.2021 Výzva – AUDIT
Návrh na plnenie kritérií
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Zariadenie pre seniorov v Humennom- komunikácie a spevnené plochy“ 11.08.2021 Výzva na spracovanie cp na zákazku Zariadenie pre seniorov – Komunikácie a spevnené plochy
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Zariadenie pre seniorov v Humennom – Komunikácie a spevnené plochy zadanie
PD
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu sociálnu prácu“ 06.08.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu prácu
Opis predmetu zákazky – kancelársky kontajner
Návrh na plnenie kritérií – Kancelársky kontajner vrátane sanity pre terénnu sociálnu prácu
KÚPNA ZMLUVA – Kancelársky kontajner
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Umelecká záhrada v ZUŠke“ 05.08.2021 Výzva na predloženie ponuky Umelecká záhrada v ZUŠke zmena 06.08.2021
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Biela technika + televízory do Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 v Humennom“ 29.07.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky Biela technika + televízory do Zariadenia pre seniorov Starinská 2271/147 v Humennom
Opis predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Kúpnej zmluvy
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej RO Hubková, Objekt: Rekonštrukcia – osvetlenie cyklochodníka“ 19.07.2021 Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej RO Hubková, Objekt: Rekonštrukcia – osvetlenie cyklochodníka
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia chodníka na ulici Dobrianskeho v Humennom“ 14.07.2021 Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia chodníkov na ulici Dobrianskeho v Humennom
CHODNÍK ULICA DOBRIANSKEHO zadanie
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
PD
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Audit účtovnej závierky Mesta Humenné“ 30.06.2021 Výzva – AUDIT
Návrh-na-plnenie-kritérií
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Stavebný dozor – projekt: Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom“ 25.06.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebný dozor – projekt: Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom
Prílohy k Výzve na predloženie ponuky
Projektová dokumentácia
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia spevnených plôch v rámci Mesta Humenné“ 18.06.2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia spevnených plôch v rámci Mesta Humenné“
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Opis a fotodokumentácia
Rekonštrukcia spevnených plôch v rámci Mesta Humenné zadanie
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia strechy na budove MsÚ v Humennom – II.etapa“ 18.06.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia strechy MsÚ v Humennom II.etapa
2. etapa – Rekonštrukcia strechy veľkej zasadacej miestnosti
Návrh na plnenie kritérií
Návrh ZoD
PD
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Bytový textil do Zariadenia pre seniorov, Starinská 5469/162 v Humennom“ 16.06.2021 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Bytový textil do Zariadenia pre seniorov, Starinská 5469/162 v Humennom
Návrh na plnenie kritérií
Opis predmetu zákazky
Návrh Kúpnej zmluvy
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Dodanie a montáž interiérových žalúzií a sieťok proti hmyzu do Zariadenia pre seniorov, Starinská 5469/162 v Humennom“ 25.05.2021 Výzva na predkladanie ponúk- Dodanie a montáž interiérových žalúzií a sieťok proti hmyzu do ZPS
Návrh na plnenie kritérií -Dodanie a montáž interiérových žalúzii a sieťok proti hmyzu v ZPS
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Vybavenie kuchyne a kuchynského a jedálenského inventáru v Zariadení pre seniorov Starinská 162 v Humennom" 12.05.2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Vybavenie kuchyne a kuchynského a jedálenského inventáru v Zariadení pre seniorov Starinská 162 v Humennom
Zadanie – Vybavenie kuchyne
Zadanie – Kuchynský a jedálenský inventár
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Kúpnej zmluvy
Technologické riešenie kuchyne
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Výstavba cyklistickej plochy „PUMPTRACK“ s asfaltovou úpravou v Humennom“ 21.04.2021 Výzva na predloženie ponuky – Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Výstavba oporného múra na ihrisku pri Mlyne, ul. Hrnčiarska“ 07.04.2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Výstavba oporného múra na ihrisku pri Mlyne, ul. Hrnčiarska
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubkova“ 29.03.2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubkova
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia
Výkaz výmer
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Multifunkčné ihrisko – Humenné, Dubník" 25.03.2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Multifunkčné ihrisko – Humenné, Dubník
VK Ihrisko Dubník – plnenie kritérii vyhodnotenie
VK Ihrisko Dubník – projekt
VK Ihrisko Dubník – projekty
VK Ihrisko Dubník – zadanie (rozpočet)
VK Ihrisko Dubník – zmluva o dielo
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul.Laboreckej 1839–66 v Humennom" 08.03.2021 Výzva na predkladanie CP – Rekonštrukcia multifunkčného šport. areálu na ul. Laborecká v Humennom (formát PDF, veľkosť 847,4 kB)
Výkaz výmer – Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laboreckej 1839–66 v Humennom (formát XLS, veľkosť 180,0 kB)
Návrh na plnenie kritérií – Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul.Laboreckej 1839–66 (formát DOCX, veľkosť 20,6 kB)
PD – Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laboreckej 1839–66 v Humennom (formát ZIP, veľkosť 16,8 MB)
Návrh ZoD – Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul.Laboreckej 1839–66 v Humennom (formát DOCX, veľkosť 34,6 kB)
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Upratovacie a čistiace služby" 03.03.2021 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY „Upratovacie a čistiace služby
VK Upratovacie služby – plnenie kritérií
VK Upratovacie služby – návrh zmluvy
 
Výzva na predloženie ponuky: „Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene“ 19.02.2021 Výzva na predloženie ponuky – Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov – zadanie
Grafická príloha objektu S01
Grafická príloha objektu S02
Grafická príloha objektu S03
Grafická príloha objektu S04
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Servisná činnosť na požiarnotechnických zariadeniach v objektoch v správe mesta Humenné“ 13.01.2021 Výzva na predkladanie ponúk- Servisná činnosť na požiarnotechnických zariadeniach
Zmluva o vykonávaní servisnej činnosti na požiarnotechnických zariadeniach v objektoch
Zoznam objektov v správe mesta Humenné- Servisná činnosť na požiarnotechnic­kých
Súťaž zrušená
Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Odborná obsluha a servis plynovej kotolne v Zariadení pre seniorov v Humennom“ 11.01.2021 Odborná obsluha a servis plynovej kotolne v Zariadení pre seniorov v Humennom
Návrh na plnenie kritérií
Zmluva o dielo
 
Výzva na predloženie ponuky – „Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky“ 07.01.2021 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky]
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Výzva na predloženie ponuky – „Kancelárske potreby“ 07.01.2021 Kancelárske potreby
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Rok 2020
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
Výzva na predloženie ponuky – „Oprava a údržba bytových a nebytových priestorov v správe Mesta Humenné“ 15.12.2020 Výzva na údržbu
Návrh na plnenie kritérií
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat“ 24.11.2020 Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
Návrh na plnenie kritérií
Čestné vyhlásenie uchádzača
 
Výzva na predloženie ponuky – „Mrazené výrobky“ 24.11.2020 Mrazené výrobky
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Výzva na predloženie ponuky – „Mlieko, mliečne výrobky a vajcia“ 24.11.2020 Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Výzva na predloženie ponuky – „Mäso a mäsové výrobky“ 24.11.2020 Mäso a mäsové výrobky
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Výzva na predloženie ponuky – „Trvanlivé potraviny“ 24.11.2020 Výzva na predloženie ponuky
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Výzva na predloženie ponuky – „Pekárenský tovar“ 24.11.2020 Výzva na predloženie ponuky
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Výzva na predloženie ponuky – „Ovocie a zelenina“ 24.11.2020 Výzva na predloženie ponuky
Ponukový list
Návrh na plnenie kritérií
Návrh – Rámcova zmluva
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Sociálna prepravná služba na území mesta Humenné“ 16.11.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií
 
Výmena okien, balkónových zostáv vrátane doplnkov v bytových domoch č. 33, 37, 39 na ulici SNP a v budove štátneho archívu v správe mesta Humenné 05.11.2020 Výzva na predkladanie ponúk- Výmena plastových okien v bytových domoch
Bytové priestory SNP 33,37,39 – výmena okien zadanie
Štátny archív – výmena okien – zadanie
Návrh na plnenie kritérií
Plastové okna Bytové domy SNP 33, 37, 39 zoznam + popis
Plastové okna Štátny archív Humenné zoznam + popis
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – „Dodávka a montáž predplatných bytových vodomerov v mestských bytových domoch Podskalka 5208 a 5209“ 27.10.2020 Výzva na predkladanie ponúk- Dodávka a montáž predplatných bytových vodomerov
Návrh na plnenie kritérií – Dodávka a montáž predplatných bytových vodomerov
Návrh Zmluvy o dielo Dodávka a montáž predplatných vodomerov
 
Výzva na predloženie ponuky – „Nádoby na zber kuchynského odpadu“ 20.10.2020 Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérií
 
Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia „I/74 a III/3831 Humenné, križovatka“ 13.10.2020 Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
DUR Humenné – zadanie
Situačná snímka križovatky
 
Výzva na predloženie ponuky – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „I/74 Humenné okružná križovatka – doplnenie priebežného jazdného pruhu“ 13.10.2020 Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Zadanie
Situačná snímka
Situačná snímka
 
Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia strechy na budove MsÚ v Humennom – I. etapa 23.09.2020 Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh Zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky „Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom“ 16.09.2020 Návrh – Zmluva o dielo Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom
Návrh na plnenie kritérií – Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom
Situácia stavby
Výzva na predkladanie ponúk- Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanovej v Humennom
Zadanie – Oprava miestnej komunikácie na ulici Gaštanova zadanie
 
Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom 09.09.2020 Návrh – Zmluva o dielo Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom
Návrh na plnenie kritérií – Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom
Projekt pre realizáciu stavby – PUMPTRACK Humenné
Výkaz výmer
Vyzva na predloženie ponuky – Výstavba cyklistickej plochy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v Humennom
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Oprava chodníkov medzi nadjazdom a mostom cez rieku Laborec v Humennom 28.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Situácia
Celková situácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v Humennom 27.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Návrh zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Opis a fotodokumentácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výstavba oporného múra Sadová-Jilemnického sady v Humennom 25.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Zadanie
Návrh zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zariadenie pre seniorov v Humennom – požiarna nádrž 13.08.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č. 1. Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2. Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3. Celková situácia
Príloha č. 4. Zadanie
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Audit účtovnej závierky Mesta Humenné 28.07.2020 Výzva na predkladanie cenovej ponuky na predmet zákazky Audit účtovnej závierky mesta Humenné,Návrh na plnenie kritérií  
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Audit účtovnej závierky Mesta Humenné 14.07.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Audit účtovnej závierky Mesta Humenné,Návrh na plnenie kritérií  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky MŠ Partizánska 20 a 22 – búracie a inštalačné práce 03.07.2020 Rekapitulácia stavby
Vyhlásenie uchádzača
Elektroinštalácia – podklady
Plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
Výzva na predloženie ponuky
Požiarny vodovod
 
Nákup vybavenia pre ŠJ Družstevná 01.07.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.1
 
Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska 01.07.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zadanie
 
Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom – I. etapa 20.05.2020 ZADANIE- Riešenie energetickej úspornosti Centrum voĺného času Dúha v Humennom-I.ETAPA,Technická správa _CVC DUHA 2020,Výzva na predkladanie CP – Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom,Návrh – Zmluva o dielo Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humennom – I. etapa,Návrh na plnenie kritérií,Projek­tová dokumentácia  
Stavebné práce – zberný dvor Humenné a stojisko na veľkokapacitné kontajnery 18.05.2020 Zadanie – Stojisko pre veľkokapacitné kontajnery
Návrh na plnenie kritérií
Návrh zmluvy o dielo
Projektová dokumentácia
Výzva na predloženie ponuky
Zadanie – Zberný dvor Humenné
 
Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom 01.04.2020 Výzva na predkladanie CP – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v He 010420 (formát PDF, veľkosť 646,8 kB),Výkaz výmer 010420 (formát ZIP, veľkosť 157,7 kB),Návrh – Zmluva o dielo cyklochodník 2019 010420 (formát DOCX, veľkosť 34,1 kB),PD predĺženie cyklochodníka 010420 (formát ZIP, veľkosť 2,7 MB),PD rekonštrukcia cyklochodníka 010420 (formát ZIP, veľkosť 2,9 MB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií cyklochodník 2019 010420 (formát DOCX, veľkosť 20,4 kB)  
Poistenie majetku mesta Humenné 03.03.2020 Poistenie majetku Mesta Humenné 030320 (formát PDF, veľkosť 725,0 kB)  
Rôzne potravinárske výrobky 30.01.2020 Výzva na potraviny,Príloha č. 1 Cenová ponuka Časť 1,2,3,4,5,Príloha č. 2 – Návrh zmluvy – Rôzne potravinárske výrobky  
Rok 2019
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
Stavebné práce – zberný dvor Humenné a stojisko na kontajnery 05.12.2019 Výzva na predloženie ponuky,Návrh – Zmluva o dielo,Návrh na plnenie kritérií,ZADANIE – STOJISKO PRE VELKOKAPACITNÉ KONTAJNERY,ZA­DANIE – Zberný dvor – HUMENNÉ,Projek­tová dokumentácia  
Sociálna prepravná služba na území mesta Humenné 19.11.2019 Výzva na sociálnu prepravnú službu 191119 (formát PDF, veľkosť 426,2 kB)  
Prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci 23.09.2019 Návrh – Zmluva o dielo cyklochodník 2019 formát DOCX, veľkosť 35,9 kB),Výzva na predkladanie ponúk – prepojovací cyklochodník 2019 230919 (formát PDF, veľkosť 126,2 kB),výkaz výmer 230919 (formát ZIP, veľkosť 62,3 kB),Projek­tová dokumentácia prepojovací cyklochodník 2019 230919 (formát ZIP, veľkosť 15,4 MB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií cyklochodník 2019 230919 (formát DOCX, veľkosť 20,5 kB)  
Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká 66 v Humennom 10.07.2019 Návrh – Zmluva o dielo Laborecká, Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Laborecká, Projektová dokumentácia Laborecká(ZIP), Výkaz výmer – REKONŠTRUKCIA UČEBNÍ ZŠ Laborecká, Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia učební ZŠ Laborecká 66  
Odborná obsluha kotolne v bytovom dome Komenského 1436/3 21.06.2019 Výzva na predkladanie CP kotolňa (formát PDF)  
Oprava a údržba bytových a nebytových priestorov v správe Mesta Humenné 21.06.2019 Výzva na predkladanie CP údržba (formát PDF)  
Prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci 13.05.2019 Výzva na predkladanie ponúk – prepojovací cyklochodník 2019 – pdf, Výkaz výmer – prepojovací cyklochodník 2019 – zip, Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií cyklochodník 2019 – docx, Návrh – Zmluva o dielo cyklochodník 2019 – docx, Projektová dokumentácia prepojovací cyklochodník 2019 – zip  
Rok 2018
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká 66 v Humennom 17.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia učební ZŠ Laborecká 66,Výkaz výmer – REKONŠTRUKCIA UČEBNÍ,Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kriterií,Projek­tová dokumentácia,Ná­vrh – Zmluva o dielo  
REKONŠTRUKCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ 12.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk – rekonštrukcia odborných učební ZŠ Pugačevova 121018 (formát PDF, veľkosť 537,3 kB),Výkaz výmer – REKONŠTRUKCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ PUGAČEVOVA 121018 (formát XLS, veľkosť 100,5 kB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 121018 (formát DOCX, veľkosť 13,9 kB),Projek­tová dokumentácia 121018 (formát ZIP, veľkosť 1,4 MB),Návrh – Zmluva o dielo 121018 (formát DOCX, veľkosť 35,6 kB)  
Prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci 11.10.2018 Výzva na predkladanie ponúk – prepojovací cyklochodník 111018 (formát PDF, veľkosť 586,6 kB),Výkaz výmer SO 01 Cyklochodník 111018 (formát XLS, veľkosť 38,5 kB),Výkaz výmer SO 02 Nosná konštrukcia cyklochodníka (formát XLS, veľkosť 35,5 kB),Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 111018 (formát DOCX, veľkosť 20,4 kB),Návrh – Zmluva o dielo 111018 (formát DOCX, veľkosť 35,4 kB),Projek­tová dokumentácia 111018 (formát ZIP, veľkosť 15,4 MB)  
Výstavba detského ihriska v Humennom 17.09.2018 Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba detského ihriska v Humennom,Výkaz výmer – Výstavba detského ihriska v Humennom  
Rok 2017
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
Bytový dom Humenné 22.12.2017 https://drive.google.com/…nVn-UFc/view?…  
Komunitné centrum Humenné 02.10.2017 https://drive.google.com/…cGNsaVE/view?…  
Komplexné zabezpečenie publicity projektu Cestou ikon zo Sanoku do Humenného. 06.09.2017 Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služieb Cenová ponuka – tabuľka  
Komplexné zabezpečenie publicity projektu Do Karpát – do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jaslo – Humenné 06.09.2017 Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služieb Cenová ponuka – tabuľka  
Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné 09.08.17 Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria Výzva na CP -PD – Revitalizácia sídl. Pod Sokolejom – Humenné 090817 (formát PDF, veľkosť 297,4 kB)  
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné 27.06.2017 https://drive.google.com/…cFhNVUU/view?…  
Materská škola v osade Podskalka 04.05.2017 Súťažné podklady po oprave lehoty  
Materská škola v osade Podskalka 11.04.2017 https://drive.google.com/…OG9DbHM/view?…  
Vypracovanie projektovej dokumentácie, projektové energetické hodnotenie budovy a odborný autorský dozor pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Humenné 20 a 22“ 07.04.2017 Výzva na predkladanie ponúk (formát PDF, veľkosť 97,3 kB)  
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom 3.etapa 16.03.2017 https://drive.google.com/…aVNxTU0/view?…  
Vypracovanie projektovej dokumentácie, projektové energetické hodnotenie budovy a odborný autorský dozor pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Humenné 20 a 22“ 10.03.2017 Výzva na predkladanie ponúk (formát PDF, veľkosť 97,3 kB)  
Rok 2016
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Humennom – 2.etapa 19.10.2016 https://drive.google.com/…Q2hjRkU/view?…, https://drive.google.com/…YWs4cTQ/view?…, Vysvetlenie SP,Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, Súťažné podklady po oprave lehoty, Vysvetlenie SP II (formát PDF, veľkosť 238,6 kB)  
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Prístavba materskej školy v osade Podskalka“ 12.04.2016 Výzva na predloženie ponuky – PD Prístavba MŠ Podskalka,Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria,Príloha č. 2 – ZoD – návrh  
Rok 2014
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
Vybavenie členov občianskej hliadky vrámci projektu Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné 17.12.2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky – vybavenie občianskej hliadky, Príloha č. 1 – vzor cenovej ponuky vybavenie OH  
Stravovacie poukážky vrámci projektu Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné 16.12.2014 Výzva na predloženie CP – stravovacie poukážky  
Stavebné úpravy ZŠ SNP 1 na Sídlisku Pod Sokolejom v Humennom 21.02.2014 https://www.uvo.gov.sk/…stnik/233757 Informácia o výsledku vyhodnotenia 2399 – WYP (formát PDF, veľkosť 57,4 kB)
Unimobunky na sídl. III Ul. Laborecká v Humennom – búracie práce 24.02.2014 Výzva na unimobunky sild. III (formát PDF, veľkosť 93,8 kB) Správa o zákazke unimobunky (formát PDF, veľkosť 92,0 kB)
Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „Zateplenie budovy Obchody a služby Centrum Humenné“ 19.02.2014 Výzva Vypracovanie projektu OaS Centrum Humenné (formát PDF, veľkosť 64,3 kB)  
Nákup viazacieho drôtu na zlisované balíky pre TS Humenné 18.02.2014 Výzva na drôt (formát PDF, veľkosť 85,0 kB) Správa o zákazke drôt TS (formát PDF, veľkosť 79,0 kB)
Nákup nákladných pneumatík na zberové vozidlá pre TS Humenné 18.02.2014 Výzva na pneumatiky TS (formát PDF, veľkosť 94,9 kB) Správa o zákazke pneu TS (formát PDF, veľkosť 74,8 kB)
Nákup kontajnerov na triedený odpad pre TS Humenné 18.02.2014 Výzva kontajnery (formát PDF, veľkosť 85,7 kB) Správa o zákazke kontajnery TS (formát PDF, veľkosť 74,8 kB)
Informácia o výsledku na predmet zákazky: „Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné“ 24.01.2014 Informácia o výsledku – zverejnenie (formát PDF, veľkosť 26,3 kB)  
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z.- Revitalizácia parku pred Hotelom Karpatia – Ostatné 20.01.2014 Oznámenie § 41 Ostatné Revitalizácia(for­mát PDF, veľkosť 47,8 kB)  
Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné 10.01.2014 Oznmenie §41 kritériá – Aktívni seniori (formát PDF, veľkosť 48,2 kB)  
Rok 2013
Predmet zákazky Dátum zverejnenia Príloha Správa o zákazke
Výmena okenných výplní v objekte Denného centra na Laboreckej ulici 26 9.12.2013 Výzva na DC Laborecká(formát PDF, veľkosť 88,8 kB) Správa o zákazke DC Laborecká (formát PDF, veľkosť 82,0 kB)
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 9.12.2013 Výzva na revíziu HP a hydranty (formát PDF, veľkosť 88,7 kB) Správa o zákazke hasiace (formát PDF, veľkosť 73,2 kB)
Výkon činnosti preventivára mesta Humenné 9.12.2013 Výzva na Preventivár (formát PDF, veľkosť 84,1 kB) Správa o zákazke preventívár (formát PDF, veľkosť 80,9 kB)
Slávnostný silvestrovský a novoročný ohňostroj 2013/2014 2.12.2013 Výzva na ohňostroj 2013 (formát PDF, veľkosť 85,2 kB) Správa o zákazke ohňostroj (formát PDF, veľkosť 84,5 kB)
Elektrická NN prípojka, odberné zariadenie a oprava strechy 2.12.2013 Výzva na NN prípojku (formát PDF, veľkosť 82,1 kB) Správa o zákazke NN prípojka (formát PDF, veľkosť 82,6 kB)
Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné 2.12.2013 Oznámenie 41 ostatné (formát PDF, veľkosť 48,2 kB)  
Kancelársky nábytok 18.11.2013 Výzva kan. nábytok_MSU (formát PDF, veľkosť 84,4 kB) Správa o zákazke kancelársky nábytok (formát PDF, veľkosť 93,4 kB)
Didaktické pomôcky pre materské školy 18.11.2013 Výzva na didaktické MŠ (formát PDF, veľkosť 83,2 kB) Správa o zákazke didaktické (formát PDF, veľkosť 95,3 kB)
Nákup učebných pomôcok pre materské školy 18.11.2013 Výzva na učebné pomôcky MŠ (formát PDF, veľkosť 95,8 kB) Správa o zákazke učebné pomôcky (formát PDF, veľkosť 93,4 kB)
Nákup IKT pre materské školy 18.11.2013 Výzva na IKT MŠ (formát PDF, veľkosť 97,3 kB) Správa o zákazke IKT MŠ (formát PDF, veľkosť 94,8 kB)
Stavebné úpravy chodníka na Gaštanovej a Kukorelliho ulici v meste Humenné 8.11.2013 Výzva ulica Gaštanová a Kukorelliho (formát PDF, veľkosť 60,5 kB),chodníky Gaštanová a Kukorelliho (formát PDF, veľkosť 188,0 kB) Správa o zákazke Chodník Gaštanová a Kukorelliho (formát PDF, veľkosť 101,0 kB)
Stavebné úpravy chodníka na Brestovskej ulici v meste Humenné 8.11.2013 Výzva ulica Brestovská (formát PDF, veľkosť 60,3 kB),chodník brestovská (formát PDF, veľkosť 56,7 kB) Správa o zákazke Chodník Brestovská (formát PDF, veľkosť 100,4 kB)
Nákup viacúčelového motorového vozidla na zimnú a letnú údržbu 4.11.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/215231 Informácia o výsledku na profil (formát DOC, veľkosť 12,5 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. Kritériá 17.10.2013 inf § 41 kritéria (formát PDF, veľkosť 44,8 kB)  
Zariadenie a vybavenie gastro 15.10.2013 Výzva na predloženie CP – zariadenie a vybavenie gastro (formát PDF, veľkosť 161,1 kB) Správa o zákazke gastro (formát PDF, veľkosť 143,3 kB)
Kamerový systém – Bezpečne v meste Humenné 15.10.2013 Výzva na Kamerový systém – Bezpečne v meste Humenné (formát PDF, veľkosť 91,1 kB) Správa o zákazke kamerový bezpečne (formát PDF, veľkosť 81,8 kB)
Zariadenie a vybavenie IKT 15.10.2013 Výzva – Zariadenie a vybavenie IKT (formát PDF, veľkosť 153,6 kB) správa o zákazke IKT (formát PDF, veľkosť 142,6 kB)
Poistenie nehnuteľnosti 14.10.2013 Výzva na poistenie Komenského (formát PDF, veľkosť 85,3 kB) Správa o zákazke poistenie (formát PDF, veľkosť 90,2 kB)
Testovacie zariadenia na užívanie alkoholu a drog – Bezpečne v meste Humenné“ 14.10.2013 Výzva na testovacie zariadenia – Bezpečne v meste Humenné (1) (formát PDF, veľkosť 89,7 kB) Správa o zákazke test bezpečne (formát PDF, veľkosť 90,3 kB)
Nákup hardwérového vybavenia 14.10.2013 Výzva na HW (formát PDF, veľkosť 86,4 kB) Správa o zákazke HW (formát PDF, veľkosť 94,1 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. Ostatné 7.10.2013 Informácia §41 ostatné (formát PDF, veľkosť 44,8 kB)  
Zabezpečenie publicity a informovania 4.10.2013 Výzva – zabezpecenie publicity a informovania (formát PDF, veľkosť 150,6 kB) správa o zákazke publicita (formát PDF, veľkosť 144,0 kB)
Grafické spracovanie a tlač publikácie 4.10.2013 Výzva – Grafické spracovanie a tlač publikácie (formát neznámy, veľkosť 149,0 kB) Správa o zákazke grafické spracovanie (formát PDF, veľkosť 143,7 kB)
Občerstvenie pre účastníkov workshopu a konferencie 3.10.2013 Výzva občerstvenie – workshop a konferencia (formát PDF, veľkosť 149,5 kB) Správa o zákazke občerstvenie (formát PDF, veľkosť 95,4 kB)
Stavebné úpravy miestnej komunikácie na Majakovského ulici v Humennom 3.10.2013 Výzva na Ul. Majakovského (formát PDF, veľkosť 85,5 kB) Správa o zákazke Majakovského (formát PDF, veľkosť 90,2 kB)
Manažér monitoringu 30.9.2013 Manažér monitoringu (formát PDF, veľkosť 146,6 kB) správa o zákazke manažér (formát PDF, veľkosť 145,5 kB)
Dodávka a montáž kamerového systému 23.9.2013 výzva na kamerový systém (formát PDF, veľkosť 76,0 kB) Správa o zákazke kamery (formát PDF, veľkosť 95,3 kB)
Obnova pamätného cintorína a pamätníka padlých v meste Humenné 17.9.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/213740 Informácia o výsledku vyhodnotenia Pamätný cint (formát PDF, veľkosť 22,0 kB)
Tlač a úprava publikácie 16.9.2013 výzva na publikáciu (formát PDF, veľkosť 79,0 kB) Správa o zákazke publikácia (formát PDF, veľkosť 89,8 kB)
Výmena okenných výplní v objekte Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho Humenné 16.9.2013 výzva na okná (formát PDF, veľkosť 79,8 kB) Správa o zákazke okná (formát PDF, veľkosť 100,2 kB)
Ponuka audítorských služieb pre Mesto Humenné 3.9.2013 výzva na audit (formát PDF, veľkosť 76,9 kB) Správa o zákazke audit (formát DOC, veľkosť 23,5 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. kritériá 21.8.2013 oznámenie 41 kritériá (formát PDF, veľkosť 47,5 kB)  
Dom modlitby v osade Podskalka v Humennom 15.8.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/210594 Informácia o výsledku vyhodnotenia (formát DOCX, veľkosť 13,7 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. Ostatné 26.7.2013 Oznámenie § 41 ods. 1 ostatné (formát PDF, veľkosť 47,1 kB)  
Nákup benzínového motorového krovinorezu 25.7.2013 Výzva na krovinorez (formát PDF, veľkosť 81,2 kB) správa krovinorez (formát PDF, veľkosť 98,1 kB)
Nákup rotačnej kosačky 25.7.2013 Výzva na rotačnú kosačku (formát PDF, veľkosť 77,9 kB) zrušenie kosačka (formát PDF, veľkosť 52,0 kB)
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. 23.07.2013 Informácia §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z.  
Oprava sociálnych zariadení v SMŠ AURA v Humennom 22.07.2013 oprava soc. zariadení AURA správa Aura formát PDF, veľkosť 100,2 kB)
Oprava chodníka na Ulici Mierovej 15.07.2013 oprava chodníka Mierová správa chodník Mierová (formát PDF, veľkosť 81,2 kB)
Dodávka a montáž kamerového systému 15.07.2013 kamerový systém zrušenie kamerový systém (formát PDF, veľkosť 52,1 kB)
Oprava priestorov v krytej plavárni 02.07.2013 plaváreň správa plaváreň (formát PDF, veľkosť 98,5 kB)
Spevnené plochy z polovegetačných tvárnic v meste Humenné 29.06.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/204069  
Informácia týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z. 28.06.2013 Informácia §41 ods. 1 zákona č. 252006 Z.z.  
Obnova verejného priestranstva pri budove OaS Centrum Humenné 26.06.2013 http://www.uvo.gov.sk/…stnik/203216  

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712954
Počet návštev dnes: 4673