Zmluvy

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 55 / 55

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. zmluva   Zmluva o pripojení a poskytovaní služieb elektronických komunikácií 0,00 18.12.2020 18.12.2020
2. zmluva   Zmluva o vysielaní audiovizuálneho diela 0,00 15.12.2020 16.12.2020
3. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov - ERIGOM 0,00 15.12.2020 15.12.2020
4. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla 0,00 15.12.2020 15.12.2020
5. zmluva   Zmluva o dielo č. 1/2020 - granulát EPDM 0,00 27.11.2020 27.11.2020
6. zmluva   Zmluva o spracovaní miezd č. 1/2020 - HES, s. r. o. 0,00 01.10.2020 01.10.2020
7. zmluva   Zmluva o podnájme nebytových priestorov (hlavné ihrisko) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
8. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov (stavby) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
9. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov (ihrisko s umelou trávou) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
10. zmluva   Dodatok č. 5 k Zmluve č. 1/2016 o podnájme nebytových priestorov (telocvičňa) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
11. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - ŠK Laborec Humenné 0,00 14.09.2020 15.09.2020
12. zmluva   Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. 0,00 31.08.2020 31.08.2020
13. zmluva   Zmluva o vysielaní audiovizuálneho diela 2020 0,00 18.03.2020 19.03.2020
14. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebyt. priestorov - KEZ 0,00 17.03.2020 18.03.2021
15. zmluva   Zmluva o podnájme nebyt. priestorov - KEZ 0,00 28.02.2020 28.02.2020
16. zmluva   Zmluva o dielo na montáž presklených stien 0,00 19.12.2019 19.12.2019
17. zmluva 939/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 0,00 10.12.2019 10.12.2019
18. zmluva   Leasingová zmluva - VUB Leasing - traktorová kosačka 0,00 02.05.2019 02.05.2019
19. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 939/2018 0,00 02.05.2019 02.05.2019
20. zmluva   Zmluva o prenájme 110419 0,00 11.04.2019 12.04.2019
21. zmluva   dodatok k zmluve 3.4.2019 0,00 03.04.2019 04.04.2019
22. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov 2.4.2019 0,00 02.04.2019 03.04.2019
23. zmluva   Zmluva o prenájme nebyt. priestorov v budove FŠ 0,00 29.03.2019 29.03.2019
24. zmluva   Dohoda o zrušení Zmluvy o prenájme doprav. prostr. č. 2/2018 0,00 29.03.2019 29.03.2019
25. zmluva   Dohoda o zrušení Zmluvy o prenájme doprav. prostr. č. 1/2018 0,00 29.03.2019 29.03.2019
26. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie č. 278/2019 0,00 26.03.2019 27.03.2019
27. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie č. 277/2019 0,00 20.03.2019 21.03.2019
28. zmluva   Zmluva o vysielaní audiovizuálneho diela 2019 0,00 23.01.2019 24.01.2019
29. zmluva   Zmluva o zriadení vecného bremena 091118 0,00 09.11.2018 10.11.2018
30. zmluva   Zmluva o zriadení vecného bremena (SFZ) 261018 0,00 26.10.2018 27.10.2018
31. zmluva 912/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena 0,00 25.10.2018 13.09.2018
32. zmluva   dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2016 0,00 23.10.2018 24.10.2018
33. zmluva   Zmluva o dielo 081018 0,00 08.10.2018 09.10.2018
34. zmluva   Zmluva o prenájme doprav. prostr. č. 2/2018 0,00 01.10.2018 01.10.2018
35. zmluva   Zmluva o prenájme doprav. prostr. č. 1/2018 0,00 01.10.2018 01.10.2018
36. zmluva   Dodatok č. 2 0,00 30.04.2018 30.04.2018
37. zmluva   Dodatok č. 1 0,00 01.12.2017 02.12.2017
38. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č. 3 0,00 23.10.2017 24.10.2017
39. zmluva SS/009/2015 Zmluva o dielo - dodatok č.2 0,00 29.09.2017 30.09.2017
40. zmluva   Zmluva o dielo z 20.07.2017 0,00 20.07.2017 20.07.2017
41. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č.2 0,00 03.05.2017 04.05.2017
42. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č.1 0,00 03.05.2017 04.05.2017
43. zmluva   zmluva o dielo - dodatok 0,00 18.04.2017 19.04.2017
44. zmluva   Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 0,00 12.04.2017 13.04.2017
45. zmluva   Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a platných dodatkov k tejto zmluve 0,00 21.03.2017 22.03.2017
46. zmluva   Rekonštrukcia futbalového štadióna - 2. etapa 0,00 07.03.2017 08.03.2017
47. zmluva 1/8/2016 Zmluva o dielo - realiz. búracích prác - tribúna kovová časť, futb. štadión 0,00 25.08.2016 26.08.2016
48. zmluva   Zmluva o nájme NP - telocvičňa na futbalovom štadióne - FK Humenné 0,00 10.06.2016 11.06.2016
49. zmluva 4/9/2015 Zmluva o dielo 0,00 23.09.2015 24.09.2015
50. zmluva 3/9/2015 Zmluva o dielo 0,00 23.09.2015 24.09.2015
51. zmluva 2/9/2015 Zmluva o dielo z 23.09.2015 0,00 23.09.2015 24.09.2015
52. zmluva 1/9/2015 Zmluva o dielo 0,00 23.09.2015 24.09.2015
53. zmluva   zmluva o spolupráci 0,00 15.06.2015 16.06.2015
54. zmluva   Zmluva o nájme a podnájme nebyt. priestorov 0,00 03.06.2015 03.06.2015
55. zmluva 384/2015 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 0,00 02.06.2015 03.06.2015
Dokumenty 1 - 55 / 55

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8383527
Počet návštev dnes: 5297