Objednávky

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 23 / 23

r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. objednávka   Objednávka na traktorovú vlečku 0,00 10.09.2020 10.09.2020
2. objednávka   Objednávka - Žeriavy Košice 0,00 24.07.2020 24.07.2020
3. objednávka   Objednávka - Stravstav SK 0,00 21.07.2020 21.07.2020
4. objednávka   Objednávka vozidla 0,00 16.06.2020 16.06.2020
5. objednávka   Objednávka - Centron 0,00 09.12.2019 09.12.2019
6. objednávka   Objednávka - vytýčenie lomových podov 0,00 11.11.2019 11.11.2019
7. objednávka   Objednávka - výkop. a zemné práce 0,00 08.11.2019 08.11.2019
8. objednávka   Objednávka - grader 0,00 08.11.2019 08.11.2019
9. objednávka   Objednávka - betón 0,00 08.11.2019 08.11.2019
10. objednávka   Objednávky - Výmena ventilov na rozvodoch tepla 0,00 30.09.2019 30.09.2019
11. objednávka   Objednávka - klimatizácia 0,00 05.09.2019 05.09.2019
12. objednávka   Objednávka tepla 2019 0,00 31.08.2019 31.08.2019
13. objednávka   Objednávka - RPVS 0,00 14.06.2019 14.06.2019
14. objednávka   Objednávka - oprava mesh bannera 0,00 14.06.2019 14.06.2019
15. objednávka   Objednávka - regenerácia trávnika 2 0,00 07.06.2019 07.06.2019
16. objednávka   Objednávka - traktorová kosačka 0,00 02.05.2019 02.05.2019
17. objednávka   Objednávka - regenerácia trávnika 0,00 01.04.2019 01.04.2019
18. objednávka   Objednávka - piesok 0,00 01.04.2019 01.04.2019
19. objednávka   Objednávka - oprava traktora 0,00 01.04.2019 01.04.2019
20. objednávka   Objednávka - účt. služby 3 0,00 20.03.2019 20.03.2019
21. objednávka   Objednávka - účt. služby 2 0,00 20.03.2019 20.03.2019
22. objednávka   Objednávka - účt. služby 0,00 07.01.2019 07.01.2019
23. objednávka   Objednávka - polohové a výškové vytýčenie 0,00 22.10.2018 22.10.2018
Dokumenty 1 - 23 / 23

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6446042
Počet návštev dnes: 481