« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 1 - 100 / 4764
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. zmluva   Zmluva o podnájme nebytových priestorov (hlavné ihrisko) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
2. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov (stavby) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
3. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov (ihrisko s umelou trávou) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
4. zmluva   Dodatok č. 5 k Zmluve č. 1/2016 o podnájme nebytových priestorov (telocvičňa) - FK Humenné 0,00 17.09.2020 18.09.2020
5. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - ŠK Laborec Humenné 0,00 14.09.2020 15.09.2020
6. zmluva   Zmluva o dielo na montáž presklených stien 0,00 19.12.2019 19.12.2019
7. zmluva 939/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 0,00 10.12.2019 10.12.2019
8. zmluva   Zmluva o prenájme 110419 0,00 11.04.2019 12.04.2019
9. zmluva   dodatok k zmluve 3.4.2019 0,00 03.04.2019 04.04.2019
10. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov 2.4.2019 0,00 02.04.2019 03.04.2019
11. zmluva   Zmluva o zriadení vecného bremena 091118 0,00 09.11.2018 10.11.2018
12. zmluva   Zmluva o zriadení vecného bremena (SFZ) 261018 0,00 26.10.2018 27.10.2018
13. zmluva 912/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena 0,00 25.10.2018 13.09.2018
14. zmluva   dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2016 0,00 23.10.2018 24.10.2018
15. zmluva   Zmluva o dielo 081018 0,00 08.10.2018 09.10.2018
16. zmluva   Dodatok č. 2 0,00 30.04.2018 30.04.2018
17. zmluva   Dodatok č. 1 0,00 01.12.2017 02.12.2017
18. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č. 3 0,00 23.10.2017 24.10.2017
19. zmluva SS/009/2015 Zmluva o dielo - dodatok č.2 0,00 29.09.2017 30.09.2017
20. zmluva   Zmluva o dielo z 20.07.2017 0,00 20.07.2017 20.07.2017
21. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č.2 0,00 03.05.2017 04.05.2017
22. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č.1 0,00 03.05.2017 04.05.2017
23. zmluva   zmluva o dielo - dodatok 0,00 18.04.2017 19.04.2017
24. zmluva   Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 0,00 12.04.2017 13.04.2017
25. zmluva   Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a platných dodatkov k tejto zmluve 0,00 21.03.2017 22.03.2017
26. zmluva   Rekonštrukcia futbalového štadióna - 2. etapa 0,00 07.03.2017 08.03.2017
27. faktúra   Prijaté faktúry 4.Q.2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
28. objednávka   Objednávky 4.Q2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
29. zmluva   MVSR NZ č200/ON 2016 0,00 09.01.2017 10.01.2017
30. zmluva   MVSR NZ č.199/ON 2016 0,00 09.01.2017 10.01.2017
31. zmluva   Zmluva-Gamax MK.s.r.o. 0,00 02.12.2016 03.12.2016
32. zmluva   Zmluva -ART PRODUCTION BB s.r.o. 0,00 02.12.2016 03.12.2016
33. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
34. objednávka   Objednávky 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
35. zmluva   Zmluva ŠK Laborec Humenné 0,00 04.10.2016 05.10.2016
36. zmluva   Zmluva Slovak Telekom 0,00 04.10.2016 05.10.2016
37. zmluva   Zmluva Joma 0,00 04.10.2016 05.10.2016
38. zmluva   Dodatok k zmluve Slovak Telekom 0,00 04.10.2016 05.10.2016
39. zmluva   Dodatok k zmluve Slovak Telekom 0,00 04.10.2016 05.10.2016
40. zmluva   Dodatok č.1 SVP 0,00 04.10.2016 05.10.2016
41. zmluva   Zmluva Slovenský futsal 0,00 29.09.2016 30.09.2016
42. zmluva   Zmluva Marián Svatuška - Lymfomasáže 0,00 29.09.2016 30.09.2016
43. zmluva 1/8/2016 Zmluva o dielo - realiz. búracích prác - tribúna kovová časť, futb. štadión 0,00 25.08.2016 26.08.2016
44. zmluva   Zmluva ŠK VOUK 0,00 17.08.2016 18.08.2016
45. zmluva   Zmluva DINO EXPO sl. 0,00 17.08.2016 18.08.2016
46. zmluva   Zmluva DINO EXPO 0,00 17.08.2016 18.08.2016
47. faktúra   Prijaté faktúry 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
48. objednávka   Objednávky 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
49. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva - Jozef Antoni 0,00 29.07.2016 30.07.2016
50. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva Zaťko 0,00 04.07.2016 05.07.2016
51. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva ŠK VOUK 0,00 04.07.2016 05.07.2016
52. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva MURGES 0,00 04.07.2016 05.07.2016
53. zmluva   Rámcová dohoda TS 0,00 04.07.2016 05.07.2016
54. zmluva   Dodatok č.2 CAVE 0,00 04.07.2016 05.07.2016
55. zmluva   PK Chemes Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 15.08.2014 0,00 17.06.2016 18.06.2016
56. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 17.06.2016 18.06.2016
57. zmluva   Zmluva MHK Humenné - bazén 0,00 14.06.2016 15.06.2016
58. zmluva   Zmluva FK Humenné - MŠH 0,00 14.06.2016 15.06.2016
59. zmluva   Zmluva FK Humenné - bazén 0,00 14.06.2016 15.06.2016
60. zmluva   Zmluva o nájme NP - telocvičňa na futbalovom štadióne - FK Humenné 0,00 10.06.2016 11.06.2016
61. zmluva   Zmluva o dielo AQUABAZEN 0,00 02.06.2016 03.06.2016
62. zmluva   Gamax Dodatok č.5 0,00 30.05.2016 31.05.2016
63. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
64. zmluva   Zmluva o dielo Glass Global 0,00 05.05.2016 06.05.2016
65. zmluva   Dohoda 1.TC Humenné-splatkový kalendár 0,00 05.05.2016 06.05.2016
66. zmluva     0,00 05.05.2016 06.05.2016
67. zmluva   TJ Slávia CVČ Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
68. zmluva   PK Chemes Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
69. zmluva   lezecký klub Dodatok č.2 0,00 16.03.2016 17.03.2016
70. zmluva   Horolezecký oddiel Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
71. zmluva   1. BK Humenne Dodatok č.2 0,00 16.03.2016 17.03.2016
72. zmluva   Zmluva SLOVGRAM 0,00 14.03.2016 15.03.2016
73. zmluva   Dohoda Ing. Valček 0,00 14.03.2016 15.03.2016
74. faktúra   faktury december 2015 0,00 09.03.2016  
75. zmluva   Zmluva Kooperatíva 0,00 11.02.2016 12.02.2016
76. zmluva   Znluva Uptown 0,00 06.02.2016 07.02.2016
77. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
78. objednávka   objednávky do 31.12.2015 0,00 15.01.2016  
79. zmluva   Zmluva MVSR 210 0,00 15.01.2016 16.01.2016
80. zmluva   Zmluva MVSR 209 0,00 15.01.2016 16.01.2016
81. zmluva   VVS dohoda o posk.služby 0,00 16.12.2015 17.12.2015
82. zmluva   VVS dodatok č.2 k zml.20-000094854PO2015 0,00 16.12.2015 17.12.2015
83. zmluva   BCF-Zmluva o dodávke elektriny 0,00 16.12.2015 17.12.2015
84. zmluva   BCF-Koncesná zmluva 0,00 16.12.2015 17.12.2015
85. zmluva   Zmluva LP Promotion, s.r.o. 0,00 10.12.2015 11.12.2015
86. zmluva   Zmluva ROCK FREE PRODUCTION 0,00 09.12.2015 10.12.2015
87. zmluva   Zmluva MBJ production. s.r.o. 0,00 08.12.2015 09.12.2015
88. zmluva 8722744 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
89. zmluva 8722706 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
90. zmluva 8722686 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
91. zmluva   Zmluva-INFINITY GROUP 0,00 01.12.2015 02.12.2015
92. zmluva   Zmluva-Publicity 0,00 27.11.2015 28.11.2015
93. zmluva   ŠK Laborec komis 0,00 13.11.2015 14.11.2015
94. zmluva   ŠK Laborec 0,00 12.11.2015 13.11.2015
95. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
96. zmluva   VVS - Zmluva o dielo č. 4051 0,00 30.10.2015 31.10.2015
97. zmluva   Skytoll - Zmluva 0,00 29.10.2015 30.10.2015
98. zmluva   NDS - Zmluva 0,00 29.10.2015 30.10.2015
99. zmluva   Tralandia - reklama a propagácia 0,00 27.10.2015 28.10.2015
100. zmluva   1. BK Humenné - Dodatok č. 1 0,00 19.10.2015 20.10.2015
Dokumenty 1 - 100 / 4764
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 18.09.2011: 3247400
Počet návštev dnes: 636
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie