Kultúra, šport, voľný čas » Verejné ocenenia « späť

Verejné ocenenia

dátum aktualizácie: 10.01.2022 | počet zobrazení: 34 416

Prečítať nahlas

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné návrhy na ocenenie jednotlivcov alebo kolektívov môžu predložiť poslanci mestského zastupiteľstva, orgány štátnej správy, samosprávy, spoločenské organizácie, verejnoprávne inštitúcie, občianske združenia, právnické alebo fyzické osoby – najlepšie na odporúčanom tlačive. Udelené môžu byť tieto ocenenia mesta Humenné: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora/-ky, cena dobrovoľník mesta, ocenenia v oblasti športu a verejné pocty.

« späť

Články 1 - 5 / 5

Čestné občianstvo mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 11 681

Cena mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 12 240

Cena primátora mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 11 050

Cena dobrovoľník mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 10 953

Ocenenia v oblasti športu

dátum aktualizácie: 25.11.2021 | počet zobrazení: 12 819

Články 1 - 5 / 5

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5675605
Počet návštev dnes: 6491