Cena mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 12 271

Prečítať nahlas

je verejné ocenenie, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo fyzickej osobe, právnickej osobe alebo kolektívu, pôsobiacim na území mesta Humenné za:

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti,
 • významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta,
 • propagáciu, reprezentáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí,
 • činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku mesta.

Toto ocenenie sa obvykle viaže k termínu osláv Pamätného dňa mesta Humenné v príslušnom kalendárnom roku, a udeľuje sa na slávnostnom mestskom zastupiteľstve so zápisom do Pamätnej knihy a odovzdaním listiny s erbom mesta Humenné a s vecným resp. finančným ocenením.

Dátum udelenia ocenenia/ocenení

13.09.2002 – 685. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
 2. Mgr. Mikuláš Petrašovský
 3. Július Levický


Ocenené kolektívy:

 1. Spevácky zbor humenských učiteľov
 2. Okresná organizácia Únie žien Slovenska

14.09.2005 – 688. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. MUDr. Mária Vasilová
 2. Anna Capová


Ocenené kolektívy:

 1. Rhodia Industrial Yarns Slovakia, a. s. Humenné
 2. CHEMES, a. s. Humenné
 3. Volejbalový klub CHEMES

14.09.2006 – 689. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Yuri Dojc
 2. Julia Prokipčáková
 3. Štefan Spiesz
 4. Ivan Haško

14.09.2007 – 690. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Wojciech Blecharczyk
 2. Viera Podhorná

Ocenený kolektív:

1. Juniorské družstvo Volejbalového klubu CHEMES

12.09.2008 – 691. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. PhDr. Eva Sopková
 2. Jozef Hrubovčák
 3. Ján Pirič

11.09.2009 – 692. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Lucia Nimcová
 2. Mgr. Rudolf Škovranko

Ocenený kolektív:

1. Podvihorlatské noviny

14.09.2010 – 693. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. Juraj Rosocha

Ocenené kolektívy:

 1. Futbalový klub žien a žiačok ŠK ŠTICH Humenné
 2. Mesto Třebíč

16.09.2011 – 694. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Ing. Vasiľ Guzan
 2. Ing. Milan Mňahončák

07. 09.2012 – 695. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Mons. Ján Babják, SJ
 2. Mons. Bernard Bober

Ocenené kolektívy:

 1. Plavecký klub Chemes Humenné
 2. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím KRTKOVČATÁ v Humennom

06.09.2013 – 696. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. Ing. Ján Grosiar, riaditeľ VK Chemes Humenné

Ocenené kolektívy:

 1. Záchranná brigáda HaZZ zboru v Humennom
 2. Okresné riaditeľstvo HaZZ zboru Humenné

05.09.2014 – 697. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža „In memoriam“

Ocenené kolektívy:

 1. Spoločnosť klinickej onkológie Humenné
 2. Jaroslav Pčola REINTER

04.09.2015 – 698. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Mária Čaklošová
 2. Mgr. Erik Tomáš
 3. MUDr. Ján Gajdoš

16.09.2016 – 699. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Blanka Efrat Bergerová „In memoriam“
 2. Prof. Orest Dubay st. „In memoriam“
 3. Mgr. Miroslav Kerekanič

15.09.2017 – 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Milan Zelinka
 2. Doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.

07.09.2018 – 701. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. MUDr. Valéria Bašistová
 2. Ing. Peter Králik
 3. Mgr. Martina Minorová

13.09.2019 – 702. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. MUDr. Tatiana Macková
 2. Jana Nemčíková DiS.art.


Ocenený kolektív:

1. Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné


11.09.2020 – 703. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Mgr. Michal Kirschner – In memoriam
 2. Mgr. Mária Mišková

10.09.2021 – 704. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. PhDr. Ivana Strakošová

09.09.2022 – 705. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Robert Spielmann – In memoriam
 2. Anna Šimkuličová

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5720899
Počet návštev dnes: 1049