Kultúra, šport, voľný čas » Verejné ocenenia » Cena primátora mesta Humenné « späť

Cena primátora mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 11 042

Prečítať nahlas

je verejné ocenenie, ktoré udeľuje primátor mesta fyzickej osobe, právnickej osobe alebo kolektívu, ktoré pôsobia na území mesta Humenné za:

 • prínos v rozvoji mesta a zlepšovaní životných podmienok obyvateľstva mesta,
 • výnimočné činy so zreteľom na ľudskosť a obetavosť,
 • úspešnú reprezentáciu mesta Humenné a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí,
 • vynikajúce tvorivé výkony v oblasti vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti.

Toto ocenenie sa obvykle viaže k termínu osláv Pamätného dňa mesta Humenné v príslušnom kalendárnom roku, a udeľuje sa na slávnostnom mestskom zastupiteľstve so zápisom do Pamätnej knihy a odovzdaním listiny s erbom mesta Humenné a s vecným resp. finančným ocenením.

Dátum udelenia ocenenia/ocenení

14.09.2005 – 688. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
 2. Ladislav Grosman „In memoriam“
 3. Marek Tomčišák

14.09.2006 – 689. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Bartolomej Urbanec
 2. MUDr. Eva Juskaničová
 3. Ing. Juraj Mauritz

14.09.2007 – 690. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Ing. Juraj Vysoký
 2. Ľubica Salamon – Čekovská
 3. Peter Breiner

12.09.2008 – 691. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Ing. Oksana Tomová, CSc.
 2. MUDr. Jarmila Smoláková
 3. Mgr. Juraj Dacej

11.09.2009 – 692. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. Dezider Bindas

Ocenené kolektívy:

 1. Družstvo starších žiakov Volejbalového klubu CHEMES Humenné
 2. Humenská mliekáreň, a. s.

14.09.2010 – 693. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Mitr. prot. Mgr. Peter Humeník
 2. Andrzej Wyczawski

Ocenený kolektív:

1. Mestský dychový orchester Chemlon Humenné

16.09.2011 – 694. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenené kolektívy:

 1. PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a. s.
 2. MECOM GROUP, s. r. o.
 3. COOP Jednota Humenné

07. 09.2012 – 695. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. Bc. Roman Onderko, MBA

Ocenené kolektívy:

 1. Regionálny týždenník Pod Vihorlatom
 2. Folklórny súbor Chemlon Humenné

06.09.2013 – 696. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné


Ocenení jednotlivci:

 1. Valéria Gavalierová
 2. Lýdia Eckhard

Ocenené kolektívy:

 1. Vihorlatské múzeum Humenné
 2. Klub vojenskej histórie Beskydy
 3. Chemkostav HSV akciová spoločnosť

05.09.2014 – 697. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenené kolektívy:

 1. ANDRITZ Slovakia s. r. o.
 2. OLDRATI SLOVENSKO s. r. o.
 3. MULLER TEXTILES SLOVAKIA, s. r. o.

04.09.2015 – 698. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenené kolektívy:

 1. ODDELENIE ANESTEZIOLÓGIE a INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
 2. FALCK, a.s., stredisko Humenné
 3. POLICAJNÝ ZBOR Slovenskej republiky Humenné

16.09.2016 – 699. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. MUDr. Magdaléna Pašková
 2. MUDr. Ján Kľoc, PhD.,
 3. Alexander Bochyn

15.09.2017 – 700. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc.
 2. Peter Bialý
 3. Alžbeta Šepeľáková

07.09.2018 – 701. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Katarína Feňová
 2. Pavol Kokuľa
 3. Mikuláš Surgent, DiS.art.

Ocenené kolektívy:

 1. JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenné
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

13.09.2019 – 702. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Mgr. Miroslav Postihač
 2. Mgr. Jozef Kozák


Ocenený kolektív:

1. Spevácky zbor mesta Humenné

11.09.2020 – 703. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. MUDr. Igor Hriseňko
 2. PhDr. Silvia Knapiková
 3. Eva Polanská, DiS. art.
 4. Marián Čišovský – In memoriam


10.09.2021 – 704. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. MUDr. Ivan Mocák – In memoriam
 2. MUDr. Mária Vasilová
 3. PhDr. Eva Jacevičová

Ocenený kolektív:

1. Mužská spevácka skupina Rusinija

09.09.2022 – 705. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

 1. Peter Breiner
 2. doc. MUDr. Pavol Török

Ocenený kolektív:

1. Vihorlatská knižnica v Humennom

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5673417
Počet návštev dnes: 4303