Kultúra, šport, voľný čas » Verejné ocenenia » Cena dobrovoľník mesta Humenné « späť

Cena dobrovoľník mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 10 946

Prečítať nahlas

je verejné ocenenie, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo fyzickej osobe

  • ktorá sa dlhodobo, intenzívne a pravidelne venuje dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálno-zdravotnej, charitatívnej, vzdelávacej či inej s verejnoprospešným prínosom pre občanov mesta Humenné.

Toto ocenenie sa obvykle viaže k termínu osláv Pamätného dňa mesta Humenné v príslušnom kalendárnom roku, a udeľuje sa na slávnostnom mestskom zastupiteľstve so zápisom do Pamätnej knihy a odovzdaním listiny s erbom mesta Humenné a s vecným resp. finančným ocenením.

Dátum udelenia ocenenia/ocenení

06.09.2013 – 696. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. Anna Capová

13.09.2019 – 702. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení jednotlivci:

  1. Ing. Katarína Kočanová
  2. Jozef Levko

09.09.2022 – 705. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený jednotlivec:

1. rehoľná sestra Tadea – Marianna Petrovčinová

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5673344
Počet návštev dnes: 4230