Kultúra, šport, voľný čas » Verejné ocenenia » Čestné občianstvo mesta Humenné « späť

Čestné občianstvo mesta Humenné

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 11 673

Prečítať nahlas

je verejné ocenenie, ktoré udeľuje mestské zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré

  • sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, o skvalitnenie života jeho obyvateľov, o šírenie mieru, porozumenia a priateľstva medzi národmi a národnosťami,
  • obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, ktorí dosiahli výnimočné výsledky v oblasti vedy, techniky, hospodárskeho rozvoja, kultúry, športu a v iných oblastiach života a sú nejakým spôsobom spätí s mestom Humenné.

Toto ocenenie sa obvykle viaže k termínu osláv Pamätného dňa mesta Humenné v príslušnom kalendárnom roku, a udeľuje sa na slávnostnom mestskom zastupiteľstve so zápisom do Pamätnej knihy a odovzdaním listiny s erbom mesta Humenné.

Dátum udelenia ocenenia

12.09.1997 – 680. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení:

  1. Štefan Babjak
  2. PhDr. Belo Polla, DrSc.
  3. Mikuláš Klimčák

15.03.2004 – 80 rokov života

Ocenený:

1. J. Em. Jozef Kardinal Tomko

14.09.2006 – 689. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenení: 

  1. Ivan Gašparovič
  2. Michal Kováč
  3. Rudolf Schuster

10.09.2021 – 704. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený: 

1. Ladislav Grosman – In memoriam

09.09.2022 – 705. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Ocenený: 

1. PhDr. Ivan Hopta, CSc. – In memoriam

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5673506
Počet návštev dnes: 4392