Aktuality a oznamy » Samospráva « späť

Aktuality a oznamy

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

dátum aktualizácie: 01.03.2024 | počet zobrazení: 32 122

Výťažok z punču pre Zariadenie núdzového bývania

dátum aktualizácie: 29.02.2024 | počet zobrazení: 2 026

JARNÉ UPRATOVANIE: 4. marca až 18. apríla

dátum aktualizácie: 29.02.2024 | počet zobrazení: 1 423

PREZIDENTSKÉ VOĽBY: zasadnutie zapisovateľov a členov komisií

dátum aktualizácie: 29.02.2024 | počet zobrazení: 6 611

VÝLUKA: predĺženie náhradnej autobusovej dopravy do Michaloviec a N. Hrabovca

dátum aktualizácie: 28.02.2024 | počet zobrazení: 2 354

Jazierko musí byť, tak ho neničme!

dátum aktualizácie: 23.02.2024 | počet zobrazení: 4 034

ŽELEZNIČNÁ STANICA... Základy stožiarov, vznikajú trakčné brány

dátum aktualizácie: 26.02.2024 | počet zobrazení: 18 965

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY POD SOKOLEJOM možno pripomienkovať

dátum aktualizácie: 04.03.2024 | počet zobrazení: 8 061

KULTÚRNA TROJBODKA obohatí (najmä) južnú časť NÁMESTIA SLOBODY

dátum aktualizácie: 19.02.2024 | počet zobrazení: 2 463

Zasadnutie mestskej rady

erb

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom a Plánom práce Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2024

zvoláva primátor mesta Humenné

VII. zasadnutie Mestskej rady v Humennom

na deň 21. február 2024 (streda) o 9.00 hod. 

do zasadačky Mestskej rady v Humennom

dátum aktualizácie: 16.02.2024 | počet zobrazení: 25 267

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712831
Počet návštev dnes: 4550