Aktuality a oznamy » Samospráva « späť

Aktuality a oznamy

OZNAM: MsÚ v obmedzenom režime

dátum aktualizácie: 22.12.2022 | počet zobrazení: 497

Vianočná abeceda „pozývala“ na jarmok

dátum aktualizácie: 20.12.2022 | počet zobrazení: 1 753

Stále komisie pri MsZ ZRIADENÉ

dátum aktualizácie: 15.12.2022 | počet zobrazení: 1 237

„ZÁKON ROKA“ (rozpočet mesta 2023 – 2025) SCHVÁLENÝ

dátum aktualizácie: 15.12.2022 | počet zobrazení: 1 027

Pozvanie na jarmok aj s koledou

dátum aktualizácie: 12.12.2022 | počet zobrazení: 1 238

Nasnežilo. ZIMNÁ ÚDRŽBA odštartovala 600 KILOMETRAMI

dátum aktualizácie: 12.12.2022 | počet zobrazení: 1 340

OPRAVY BUDOV s podporou štátu

dátum aktualizácie: 13.12.2022 | počet zobrazení: 1 394

Prerušené poskytovanie stravy (december - január)

dátum aktualizácie: 12.12.2022 | počet zobrazení: 384

KLUB PODNIKATEĽOV o doprave v meste

dátum aktualizácie: 09.12.2022 | počet zobrazení: 2 499

ZASADNUTIE MsZ V HUMENNOM

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Humennom a podľa plánu práce MsZ na II. polrok 2022 

zvolávam

II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom

**

na deň 14. december 2022 (streda) o 9:00 hod. 

do zasadačky Mestského zastupiteľstva vHumennom 

dátum aktualizácie: 09.12.2022 | počet zobrazení: 28 483

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4886360
Počet návštev dnes: 260