Aktuality a oznamy » Samospráva » VÝZVA pre majiteľov pozemkov NA ÚDRŽBU A KOSENIE « späť

VÝZVA pre majiteľov pozemkov NA ÚDRŽBU A KOSENIE

dátum aktualizácie: 07.06.2024 | počet zobrazení: 442

Prečítať nahlas

Mesto Humenné vyzýva vlastníkov (užívateľov, nájomníkov) pozemkov nachádzajúcich sa v intraviláne mesta Humenné, aby zabezpečili základnú starostlivosť o pozemky.

Vlastník pozemku je povinný starať sa o svoj pozemok predovšetkým tak, že vykosí trávu na celom pozemku, aby sa predišlo šíreniu burín, inváznych druhov rastlín a náletových drevín do okolia a aby sa predišlo vytváraniu podmienok pre hlodavce a iné zvieratá, ktoré môžu ohroziť susedov a udržiavať pozemok v čistote.
Vlastník neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozuje aj susedné pozemky.
Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, vlastník (užívateľ) pozemku realizuje pravidelnú údržbu trávnatých plôch kosením (najmenej 2× do roka v termínoch apríl – september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín, invazívnych druhov rastlín, náletových drevín a škodcov a zmiernia sa nežiaduce účinky pre alergikov.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

VÝZVA pre majiteľov pozemkov NA ÚDRŽBU A KOSENIE
VÝZVA pre majiteľov pozemkov NA ÚDRŽBU A KOSENIE

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8320847
Počet návštev dnes: 8600