Aktuality a oznamy » Samospráva » Poslanecké TAJNÉ HLASY ROZHODLI – ocenenými Hačure a Magdaléna Májeková « späť

Poslanecké TAJNÉ HLASY ROZHODLI – ocenenými Hačure a Magdaléna Májeková

dátum aktualizácie: 05.06.2024 | počet zobrazení: 839

Prečítať nahlas

Materiál k X. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva tvoril aj Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2024.

Evidovaných bolo sedem návrhov na udelenie Ceny mesta Humenné (z toho šesť návrhov pre fyzické osoby / pre dve In memoriam; jeden návrh pre kolektív) a jeden návrh na udelenie Ceny dobrovoľník mesta Humenné. Všetky návrhy boli úplné a boli podané v riadnom termíne (do 30. apríla 2024).

Návrhy na ocenenie Ceny mesta Humenné:
Cyril Marcinčák – chovateľ drobných hospodárskych zvierat
Jozef Lauruský – fotograf
Jozef Gross (In memoriam) – položil základy dychového zborového hnutia v Humennom (aj regióne)
Mužská spevácka skupina Hačure – spev, ľudové tradície
Ing. arch. Andrej Semanco – dlhoročný poslanec MsZ, zástupca primátora
Mikuláš Fecura (In memoriam) – zbormajster, pedagóg, hudobník, organizátor zborového spevu v regióne
Michal Havriľák – zveľaďovanie aeroklubu v Kamenici nad Cirochou a hvezdárne v Humennom

Návrh na ocenenie Ceny dobrovoľník mesta Humenné
Magdaléna Májeková – opatrovanie detí a seniorov

Na 10. zasadnutí MsZ v Humennom bolo prítomných 17 poslancov. V hlasovaní bolo pre odobrenie návrhu potrebné získať nadpolovičnú väčšina, t.j. 9 hlasov. V tajnom hlasovaní získali potrebný počet Hačure (10 hlasov) a Magdaléna Májeková (11 hlasov).

Ocenenia schválené v mestskom zastupiteľstve budú odovzdané na slávnostnom akte počas osláv Pamätného dňa mesta Humenné a 707. výročia prvej písomnej zmienky o meste (piatok 13. septembra 2024).

Blahoželáme!

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Tajné hlasovanie k návrhom na ocenenia
« » Tajné hlasovanie k návrhom na ocenenia
Tajné hlasovanie k návrhom na ocenenia Tajné hlasovanie k návrhom na ocenenia Tajné hlasovanie k návrhom na ocenenia Tajné hlasovanie k návrhom na ocenenia

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8320680
Počet návštev dnes: 8433