Aktuality a oznamy » Samospráva « späť

Aktuality a oznamy

Články 1 - 10 / 289

ZUZANA ŠVECOVÁ na návšteve u primátora

dátum aktualizácie: 08.12.2023 | počet zobrazení: 1 269

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

dátum aktualizácie: 08.12.2023 | počet zobrazení: 30 925

Hlasitá skúška sirén civilnej ochrany

dátum aktualizácie: 07.12.2023 | počet zobrazení: 261

ŠÚ SR: zisťovanie štatistiky rodinných účtov

dátum aktualizácie: 06.12.2023 | počet zobrazení: 344

Vitaj, vitaj, v našej škôlke, milý MIKULÁŠ!

dátum aktualizácie: 05.12.2023 | počet zobrazení: 3 711

Mikuláš na humenských sídliskách 2023 + rozsvietenie jedličky

dátum aktualizácie: 04.12.2023 | počet zobrazení: 1 550

Zasadnutie mestskej rady

erb

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom a Plánom práce Mestskej rady v Humennom na II. polrok 2023

zvoláva primátor mesta Humenné

VI. zasadnutie Mestskej rady v Humennom

na deň 05. december 2023 (utorok) o 9.00 hod. 

do zasadačky Mestskej rady v Humennom

dátum aktualizácie: 01.12.2023 | počet zobrazení: 24 667

BARANIACI POKUS spôsobí menšie otrasy podchodu i hluk

dátum aktualizácie: 30.11.2023 | počet zobrazení: 2 411

OSLOBODENÉ HUMENNÉ! ... pred 79 rokmi

dátum aktualizácie: 24.11.2023 | počet zobrazení: 5 289

KANADSKÁ JEDĽA na humenskom námestí

dátum aktualizácie: 24.11.2023 | počet zobrazení: 3 492

Články 1 - 10 / 289

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6423783
Počet návštev dnes: 8665