Aktuality a oznamy » Samospráva » MANUÁL pre EUROVOĽBY 2024 « späť

MANUÁL pre EUROVOĽBY 2024

dátum aktualizácie: 06.06.2024 | počet zobrazení: 368

Prečítať nahlas

V ére samostatnosti Slovenskej republiky sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) konajú po piaty raz. Občania Slovenska si volia 15 poslancov v jednokolových voľbách. Naprieč Európskou úniou sa bude dokopy voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu.

Voľby sa konajú v sobotu 8. júna 2024. Volebné miestnosti budú otvorené v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu (pasu) a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Hlasovať môže volič aj mimo trvalého bydliska, ak si vopred vybavil hlasovací preukaz.

Volič môže na JEDNOM Z HLASOVACÍCH LÍSTKOV vyznačiť odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla NAJVIAC U DVOCH KANDIDÁTOV. Poslancov volíme na päťročné volebné obdobie.

Viac informácií nájdete na: Voľby do Európskeho parlametnu2024

Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Eurovoľby 2024
Eurovoľby 2024

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8320656
Počet návštev dnes: 8409