Nadchádzajúce udalosti


Úvodná stránka » Úradné hodiny « späť

Úradné hodiny

dátum aktualizácie: 20.05.2024 | počet zobrazení: 591518

Prečítať nahlas
MsÚ GPS

Mestský úrad
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné

IČO: 00323021
DIČ: 2021232598

Telefón:

 • 057/775 28 13
 • 057/775 28 14
 • 057/786 32 11

E-mail: [email protected]

Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko

Kancelária primátora mesta

Zástupca primátora

Ing. Ondrej Babjarčík

Prednosta mestského úradu

PhDr. Jana Vasilcová

Kancelária prednostu mestského úradu

 • Referát sekretariátu prednostu a zástupcu primátora mesta

Hlavný kontrolór mesta

Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky

Odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov

 • vedúci odboru
 • Referát sociálnych vecí
 • Referát denných centier
  • Denné centrá na ul. Laboreckej 26 a ul. Duchnovičovej 28
  • Denné centrá na ul. Štefánikovej 31 a ul. Duchnovičovej 28
 • Referát sociálnych služieb
 • Opatrovateľky
  • Andrea Bačíková
  • Anna Balážová
  • Zuzana Ceňková
  • Darina Danková
  • Anna Filipová
  • Alena Horvátová
  • Renáta Kislanová
  • Kvetoslava Kutarňová
  • Jana Mitriková
  • Anna Orlejová
  • Marianna Sejková
  • Adriana Tkáčová
 • Komunitné centrum
  • Mgr. Alena Andrášiková
  • Klára Budiová
  • Mgr. Želmíra Vasilková
 • Terénna práca
  • Peter Toček
  • Mgr. Branislav Barbuš
   • GSM: +421 948 032 400
  • Mgr. Zlatica Kudráčová
  • Saskia Surmajová
  • Stanislava Veliká
   • GSM: +421 948 242 499

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Materské školy bez právnej subjektivity

Odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene

Odbor ekonomický

Odbor správy majetku

 • vedúci odboru
 • Referát majetkovoprávny a evidencie majetku
 • Referát správy bytov a nebytových priestorov
 • Referát bytový
 • Referát správy mestských organizácií
 • Referát podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb

Odbor koncepcie a rozvoja mesta

 • vedúci odboru
 • Referát projektov EÚ
 • Referát mestského rozvoja a cestovného ruchu
 • Referát projektu SMART CITY
 • Referát UMR

Odbor správy Zariadenia pre seniorov

 • vedúca odboru
 • Účtovníčka/hos­podárka
 • Sociálny pracovník
 • Zdravotnícky pracovník
 • Opatrovateľky
  • GSM: +421 947 979 466
  • Alena Andrejcová
  • Martina Drančáková
  • Svetlana Ficková
  • Zuzana Gubová
  • Jana Hanušovská
  • Jana Hažinčáková
  • Martina Hodorová
  • Jaroslava Lešniovská
  • Lucia Lukáčová
  • Agáta Romanová
  • Janette Šepeľová
  • Ľuboslava Zuščáková
 • Stravovacie služby
  • Milan Janík
  • Gabriela Šimonová
  • Dominika Ivanová
 • Upratovačka / práčovňa
  • Oľga Diničová
  • Eva Grecová
  • Anna Raková
 • Správca budovy
  • Pavol Pančura

Mestská polícia

MOPS

 • León Čerjaník
 • Gejza Dudič
 • Peter Grundza
 • Richard Harakaľ
 • Dávid Lacko
 • Radoslav Makula
 • Rastislav Miškovič
 • František Pužo

Bankové spojenie MsÚ Humenné

 • Prima banka Slovensko, a.s.
  • 4210 993 002 / 5600
  • IBAN: SK75 5600 000­0 0042 1099 3­002
  • BIC: KOMASK2X
 • ČSOB, a.s.
  • 4014 773 387 / 7500
  • IBAN: SK06 7500 000­0 0040 1477 3­387
  • BIC: CEKOSKBX
 • Tatra banka, a. s
  • 2625 551 979 / 1100
  • IBAN: SK54 1100 000­0 0026 2555 1­979
  • BIC: TATRSKBX

Čísla účtov na bytové a nebytové priestory:

 • Nebytové priestory:
  • VÚB Banka
   • 22 826 532 / 0200
   • IBAN: SK29 0200 000­0 0000 2282 6­532
   • BIC: SUBASKBX
 • Bytové priestory:
  • VÚB Banka
   • 10030–22 826 532 / 0200
   • IBAN: SK36 0200 010­0 3000 2282 6­532
   • BIC: SUBASKBX

Čísla účtov školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity:

Školská jedáleň IBAN (číslo účtu)
ŠJ Mierová SK51 0200 000­0 3500 1283 9­532
ŠJ Osloboditeľov SK81 0200 000­0 3500 1243 3­532
ŠJ Štefánikova SK02 0200 000­0 0013 4094 5­953
ŠJ Darg. Hrdinov SK43 0200 000­0 3500 1193 2­532
ŠJ Třebíčska SK64 0200 000­0 3500 1083 3­532
ŠJ Družstevná SK39 0200 000­0 0043 1743 0­154
ŠJ Tyršova SK18 0200 000­0 0011 5505 8­551

Školy a zariadenia s právnou subjektivitou majú vlastné účty, ktoré majú zverejnené na svojich webových stránkach.

Stránkové dni a úradné hodiny

Mestský úrad

Od 01.09.2023:

Stránkový deň Pracovná doba
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 14:30

 

Pokladňa, matričný úrad a osvedčovanie listín a podpisov

Od 01.09.2023:

Stránkový deň Úradné hodiny
Pondelok 7:30 – 12:00   12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 12:00   12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 12:00   12:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 12:00   12:30 – 15:00
Štvrtok nestránkový deň pre matričný úrad
Piatok 7:30 – 12:00   12:30 – 14:00

 

Ochrana osobných údajov – GDPR

Články 1 - 3 / 3

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra mestského úradu, organizačný poriadok, činnosti odborov a referátov.

dátum aktualizácie: 31.08.2023 | počet zobrazení: 95231

Pracovný poriadok

dátum aktualizácie: 17.01.2022 | počet zobrazení: 11978

Etický kódex zamestnanca mesta Humenné

dátum aktualizácie: 04.08.2020 | počet zobrazení: 9803
Články 1 - 3 / 3

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8155146
Počet návštev dnes: 9197