Nadchádzajúce udalosti


Úvodná stránka » Prenájom zasadacej miestnosti « späť

Prenájom zasadacej miestnosti

dátum aktualizácie: 05.02.2024 | počet zobrazení: 1859

Prečítať nahlas

Tu si môžete stiahnuť žiadosť:
Žiadosť o prenájom zasadacej miestnosti (formát DOC)

Požiadavku na prenájom zasadacej miestnosti písomne predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive MsÚ do podateľne MsÚ v Humennom, 15 dní pred požadovaným termínom prenájmu, najneskôr 5 dní pred požadovaným termínom prenájmu.

V tabuľke uvedená výška nájomného za krátkodobý prenájom zasadacích miestností je konečná vrátane nákladov za služby spojené s užívaním priestorov.

Označenie zasadacej miestnosti Pracovné dni
(€/hod.)
Sobota, Nedeľa
(€/hod.)
Veľká zasadacia miestnosť 18 30
Malá zasadacia miestnosť 15 25
Zasadacie miestnosti denných centier 7 20
Miestnosť Komunitného centra Podskalka 8 15

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712719
Počet návštev dnes: 4438