Nadchádzajúce udalosti


Úvodná stránka » Dôležité kontakty « späť

Dôležité kontakty

dátum aktualizácie: 19.03.2024 | počet zobrazení: 166064

Prečítať nahlas
Tiesňové linky
Jednotné európske číslo tiesňového volania tel.: 112
Hasičská a záchranná služba tel.: 150, 112, priamo v Humennom – 057 / 775 2222
Záchranná zdravotnícka služba tel.: 155, 112
Ambulantná pohotovostná služba, Humenné aktuálne tu: https://www.e-vuc.sk/…humenne.html?…
Lekárenská pohotovostná služba na dnes, Humenné aktuálne tu: https://www.e-vuc.sk/…a-v-psk.html?…
Linka záchrany života tel.: 0850 111 313
Linka dôvery Nezábudka – nonstop tel.: 0800 800 566
Psychologické poradenstvo tel.: 0800 800 566
Linka pre ženy zažívajúce násilie tel.: 0800 212 212
Linka detskej istoty tel.: 116 111
Sloboda zvierat tel.: 16 187
Pomoc motoristom v núdzi tel.: 18 124
Informácie o doprave (vlaky, autobusy) tel.: 12 111
Poruchy elektrina 0800 123 332
  plyn 0850 111 72
  voda 057 / 7870 420
Psychologické poradne
Linka dôvery Nezábudka tel.: 0850 11 10 22
Linka nádeje tel.: 055/ 644 11 55
Centrum poradenstva a prevencie Humenné tel.: 057/ 775 0627
Linky pomoci proti násiliu
Ambulantné krízové stredisko tel.: 0800 500 500
Linka pomoci obetiam násilia tel.: 0850 111 321
Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti tel.: 116 000
Pomoc ohrozeným deťom tel.: 02/ 62 24 78 77
Pomoc ohrozeným ženám tel.: 02/ 62 24 99 14
Sociálno-právna poradňa tel.: 116 111, štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod..
Obezita
Liga proti obezite tel.: 0850 111 919
Infolinka Reduktip tel.: 0905 855 666 – pondelok až piatok od 13.00 – 18.00 hod.
Informačná linka o obezite a nádvahe 0905/ 392 830, pondelok a streda od 10,00 – 20,00 hod.
Závislosť
Linka pomoci fajčiarom tel.: 0850 111 682
Linka dôvery toxikomanov tel:. 02/ 54 77 63 79
Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog tel:. 02/ 53 41 74 64
Linka dôvery pre drogovo závislých tel.: 02 / 62 24 68 36
Iné
Infolinka Hniezdo záchrany – pre ženy s nechceným tehotenstvom tel.: 0905 888 234 (nonstop)
Infolinka proti rasizmu tel.: 02/16 356
Centrum Slobody zvierat tel.: 02/16187
Linka detskej istoty
Linka pre deti a mládež tel.: 116 111 Anonymná poradňa pre všetky deti, funguje bezplatne a non-stop počas celého roka
Linka Pomoc.sk tel.: tiež na 116 111 na chate a emailom Linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje bezplatne a non-stop
Linka pre Hľadané deti tel.: 116 000 Telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop
Linky pre dospelých Rodičovská poradňa na čísle 116 111 vždy v stredu od 14.00 – 20.00 hod.
Inštitúcia kontakty
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné tel.: 057 / 2440 100 (riaditeľka)
  e-mail: [email protected] (riaditeľka)
  tel.: 057 / 2440 300 (riaditeľka odboru služieb zamestnanosti)
  e-mail: [email protected] (riaditeľka odboru služieb zamestnanosti)
  tel.: 057 / 2440 500 (riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny)
  e-mail: [email protected] (riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny)
  ďalšie kontakty: https://www.upsvr.gov.sk/…ate_page.php?…
Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie tel.: 057 / 7704 250, e-mail: [email protected]
Daňový úrad Humenné tel. č.: 057 / 7875 201 (spojovateľ)
  tel. č.: 057 / 7875 223 (služby pre verejnosť)
  tel. č.: 057 / 7875 248 (služby pre verejnosť)
  tel. č.: 057 / 7875 202 (sekretariát štatutárneho zástupcu)
  fax: 057 / 77 62 907
  e-mail: [email protected]
Sociálna poisťovňa Humenné tel. č.: 0906 177 200, 02 3247 7200 (ústredňa)
  tel. č.: 0906 177 201, 02 3247 7201 (sekretariát)
  fax: 0906 177 203
  e-mail: [email protected]
Všeobecná zdravotná poisťovňa tel. č.: 057 / 282 45 20 (sekretariát)
  tel. č.: 057 / 282 47 10 (zdravotná starostlivosť)
  fax: 057 / 282 45 50
  e-mail: [email protected]
Národný inšpektorát práce tel. č.: 055 / 797 99 02
  fax: 055 / 797 99 04
  e-mail: [email protected]
  e-mail: [email protected]
  e-mail: [email protected]
  e-mail: [email protected]
  e-mail: [email protected]
Inšpektorát práce Prešov tel. č.: 051 / 771 26 93
  fax: 051 / 771 38 23
  e-mail: [email protected]
  e-mail: [email protected]
Okresný súd Humenné tel.: 057 / 8883 180
  fax: 057 / 8883 191
  e-mail: [email protected]
  e-mail: [email protected]
Okresná prokuratúra v Humennom tel.: 057 / 775 24 37
  tel.: 057 / 775 32 12 (okresný prokurátor)
  tel.: 057 / 775 24 37 (námestníčka okresného prokurátora)
  fax: 057 / 775 59 53
  e-mail: [email protected]
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom tel. č.: 0961–82 1111 (ústredňa)
  tel. č.: 0961–82 3101 (riaditeľ)
  tel. č.: 0961–82 3102 (zástupca riaditeľa)
  tel. č.: 0961–82 3600 (riaditeľ odboru kriminálnej polície)
  tel. č.: 0961–82 3400 (riaditeľ odboru poriadkovej polície)
  tel. č.: 0961–82 3500 (riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu)
  tel. č.: 0961–82 3110 (vedúci vnútorného oddelenia)
  fax: 0961–82 3109
Obvodné oddelenie Policajného zboru tel. č.: 057 / 775 33 33
  fax: 0961–82 3809
Pobočka colného úradu Humenné tel.: 057 / 775 34 90
  tel.: 057 / 786 50 11
  fax: 057 / 776 34 84
  e-mail: [email protected]
Slovenský plynárenský priemysel tel. č.: 057 / 776 38 28
  tel. č.: 057 / 776 48 87
  tel. č.: 0850–111 363 (všeobecná zákaznícka linka)
  tel. č.: 0850–111 727 (poruchy dodávky plynu – všeobecné)
Východoslovenské elektrárne tel. č.: 0850–123 333 (všeobecná linka VSE)
  tel. č.: 0800–123 332 (poruchy dodávky elektriny – všeobecné)
  e-mail: info@VSE+020223.sk
Východoslovenská vodárenská spoločnosť tel. č.: 057 / 787 07 77 (call centrum Humenné)
  fax: 057 / 487 16 60
SAD Humenné tel. č.: 057 / 786 31 03 (sekretariát generálneho riaditeľa)
  fax: 057 / 775 58 75 (sekretariát generálneho riaditeľa)
  e-mail: [email protected]
  tel. č.: 057 / 786 31 10 (riaditeľ závodu)
  fax: 057 / 775 58 75 (riaditeľ závodu)
  e-mail: [email protected]
  tel. č.: 057 / 786 31 11 (obchodná kancelária)
  tel. č.: +421 905 924 131 (obchodná kancelária – mobil)
  fax: 057 / 786 31 11 (obchodná kancelária)
  e-mail: [email protected]
  tel. č.: 057 / 229 61 90 (dispečing AS)
  e-mail: [email protected]

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712444
Počet návštev dnes: 4163