Nadchádzajúce udalosti


Úvodná stránka » Denné centrá « späť

Denné centrá

dátum aktualizácie: 02.05.2024 | počet zobrazení: 2364

Prečítať nahlas

PRAVIDELNÉ AKTIVITY:

DC Laborecká:

  • každý pondelok o 10:00 hod. Cvičíme s Viki Jakubovičovou
  • každý pondelok o 14:00 hod. Nácvik piesní FS Humenskí seniori
  • každý štvrtok o 13:00 hod. – krúžok šikovných rúk – ručné práce – rady a nápady
  • na základe požiadavky: SNOEZELEN – v predpoludňajších hodinách cca v čase od 10:00 do 11:00 hod. Multisenzorické miestnosti pre seniorov alebo relaxačné miestnosti s prvkami Snoezelenu.

DC Duchnovičova:

  • pondelok a streda aktivity (ručné práce, besedy, prednášky, turistika, kultúrne akcie, výstavy…)

DC Štefánikova:

  • každý utorok o 10:00 hod. Krúžok varenia, šikovných rúk a dobrých nápadov
  • každý prvý utorok o 14:00 hod. Klub onkologických pacientov – Prameň
  • každý druhý utorok o 14:00 hod. Klub onkologických pacientov – Nádej
  • každý piatok o 10:00 hod. Cvičme v rytme s Viki

ĎALŠIE PODUJATIA V MESIACI MÁJ:

3. máj (piatok) o 10:00 hod. – Stavanie mája v spolupráci s DSS Jabloň (DC Duchnovičova)

9. máj (štvrtok) o 13:30 hod. – Jednodenný výlet do Zoologickej záhrady v Košiciach, odchod zo žel. stanice o 9:10 hod. (všetky DC)

13. máj (pondelok) o 13:00 hod. – Oslavy medzinárodného Dňa matiek (DC Laborecká)

16. máj (štvrtok) o 13:00 hod. – Oslavy medzinárodného Dňa matiek (DC Duchnovičova)

16. máj (štvrtok) od 7:00 do 10:30 hod. – TEST ZDRAVÉ SRDCE – aktivita v rámci prevencie organizovaná v spolupráci s RÚVZ (DC Laboercká)

17. máj (piatok) o 10:00 hod. – Oslavy medzinárodného Dňa matiek (DC Štefánikova)

18. máj (sobota) o 18:00 hod. – Vernisáž Lucky Nimcovej v MsKS (dobrovoľná aktivita)

20. máj (pondelok) o 13:00 hod. – Prednáška v spolupráci s RÚVZ – Svetový deň pohybom k zdraviu (DC Duchnovičova)

20. máj (pondelok) o 11:00 hod. – Beseda so zástupcami OP v Humennom na aktuálnu tému: Predchádzanie páchaniu trestnej činnosti na senioroch (DC Laborecká)

20. máj (pondelok) o 13:00 hod. – Prednáška v spolupráci s RÚVZ – Svetový deň pohybom k zdraviu (DC Duchnovičova)

22. máj (streda) o 10:00 hod. – MAJÁLES v oddychovej zóne na Gaštanke (všetky DC)

23. máj (štvrtok) o 19:00 hod. – Divadlo KĽUD Kladzany – Moja žena je umelo inteľigentná- scifi komédia v History Art Music club (dobrovoľná aktivita pre všetky DC)

24. máj (piatok) o 10:00 hod. – Beseda so zástupcami OP v Humennom na tému: Predchádzanie páchaniu trestnej činnosti na senioroch DC Štefánikova a DC Duchnovičova (DC Štefánikova)

24. máj (piatok) o 14:00 hod. – Humenské Švejkove dni (zraz pri MsKS)

28. máj (utorok) o 10:30 hod. – Prednáška v spolupráci s RÚVZ – Svetový deň pohybom k zdraviu (DC Štefánikova)

29. máj (streda) – Jednodenný výlet do Botanickej záhrady v Košiciach – Motýle exotických trópov (všetky DC)

NÁHRADNÝ PROGRAM: Turistika – prechádzka na Hubkovú + opekačka (podľa počasia)

Informácie a pozvánky nájdete aj na facebookovej stránke Denné centra Humenné

Telefonické kontakty:
Danka Gejdošová – 0907 603 238
Mária Mamajová – 0907 094 255

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8165330
Počet návštev dnes: 9320