Samospráva mesta » Mestské zastupiteľstvo » Komisie MsZ » Zasadnutia stálych komisií MsZ « späť

Zasadnutia stálych komisií MsZ

dátum aktualizácie: 11.04.2024 | počet zobrazení: 13 251

Prečítať nahlas

Rok 2024

1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

19.02.2024 – pozvánka + zápis
16.04.2024 – pozvánka
2. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

3. Komisia výstavby a územného plánovania

25.01.2024 – pozvánka + zápis
28.02.2024 – pozvánka + zápis

4. Komisia školstva

15.01.2024 – pozvánka + zápis
22.04.2024 – pozvánka

5. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

24.01.2024 – pozvánka + zápis

6. Komisia športu

31.01.2024 – pozvánka + zápis

7. Sociálna a zdravotná komisia

28.02.2024 – pozvánka + zápis

8. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

20.03.2024 – pozvánka + zápis

9. Komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom

20.02.2024 – pozvánka
10. Bytová komisia

11. Komisia dopravy a verejného poriadku

20.02.2024 – pozvánka + zápis
17.04.2024 – pozvánka

12. Komisia PHSR a rozvojových projektov

07.02.2024 – pozvánka + zápis
14.02.2024 – pozvánka – zrušená
21.02.2024 – pozvánka + zápis

Rok 2023

1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

13.02.2023 – pozvánka + zápis
26.04.2023 – pozvánka + zápis
15.05.2023 – pozvánka + zápis
08.08.2023 – pozvánka + zápis
27.09.2023 – pozvánka + zápis
23.10.2023 – pozvánka + zápis
04.12.2023 – pozvánka + zápis

2. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

08.02.2023 – pozvánka + zápis
15.05.2023 – pozvánka + zápis
07.08.2023 – pozvánka + zápis
23.10.2023 – pozvánka – neuskutočnená
04.12.2023 – pozvánka – zrušená

3. Komisia výstavby a územného plánovania

01.02.2023 – pozvánka + zápis + príloha
25.05.2023 – pozvánka + zápis
14.06.2023 – pozvánka + zápis
26.10.2023 – pozvánka + zápis
30.11.2023 – pozvánka + zápis

4. Komisia školstva

20.02.2023 – pozvánka + zápis
24.04.2023 – pozvánka + zápis
22.06.2023 – pozvánka + zápis
24.10.2023 – pozvánka + zápis + príloha č. 1 + príloha č. 2
05.12.2023 – pozvánka + zápis + príloha č. 1 + príloha č. 2

5. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

27.02.2023 – pozvánka + zápis
16.05.2023 – pozvánka + zápis
27.06.2023 – pozvánka + zápis
14.11.2023 – pozvánka + zápis

6. Komisia športu

06.02.2023 – pozvánka + zápis
05.04.2023 – pozvánka + zápis
17.05.2023 – pozvánka + zápis
13.11.2023 – pozvánka + zápis
21.11.2023 – pozvánka + zápis

7. Sociálna a zdravotná komisia

08.02.2023 – pozvánka + zápis
10.05.2023 – pozvánka + zápis
14.06.2023 – pozvánka + zápis
31.10.2023 – pozvánka + zápis + príloha

8. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

30.03.2023 – pozvánka + zápis
30.06.2023 – pozvánka + zápis
06.11.2023 – pozvánka + zápis

9. Komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom

08.03.2023 – pozvánka + zápis
07.07.2023 – pozvánka
15.11.2023 – pozvánka

10. Bytová komisia

22.03.2023 – pozvánka + zápis
24.10.2023 – pozvánka + zápis
14.12.2023 – pozvánka + zápis

11. Komisia dopravy a verejného poriadku

16.01.2023 – pozvánka + zápis
27.02.2023 – pozvánka + zápis
13.04.2023 – pozvánka + zápis
14.06.2023 – pozvánka + zápis
19.09.2023 – pozvánka + zápis
16.11.2023 – pozvánka + zápis
19.12.2023 – pozvánka + zápis

12. Komisia PHSR a rozvojových projektov

27.02.2023 – pozvánka + zápis
11.05.2023 – pozvánka + zápis
29.11.2023 – pozvánka + zápis

Rok 2022

1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

28.02.2022 – pozvánka + zápis
21.04.2022 – pozvánka + zápis
09.05.2022 – pozvánka + zápis
15.08.2022 – pozvánka + zápis
03.10.2022 – pozvánka + zápis

2. Komisia výstavby a územného plánovania

09.02.2022 – pozvánka + zápis
15.02.2022 – pozvánka + zápis
12.04.2022 – pozvánka – zrušené
28.04.2022 – pozvánka + zápis
20.05.2022 – pozvánka + zápis
21.07.2022 – pozvánka

3. Komisia školstva

28.04.2022 – pozvánka + zápis + príloha
09.06.2022 – pozvánka + zápis
04.08.2022 – pozvánka + zápis
20.10.2022 – pozvánka + zápis + príloha

4. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

14.02.2022 – pozvánka + zápis
09.05.2022 – pozvánka + zápis
02.08.2022 – pozvánka + zápis

5. Sociálna a zdravotná komisia

14.02.2022 – pozvánka + zápis
13.04.2022 – pozvánka + zápis
20.07.2022 – pozvánka + zápis
20.10.2022 – pozvánka + zápis

6. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

06.06.2022 – pozvánka + zápis
07.11.2022 – pozvánka + zápis + príloha

7. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

04.05.2022 – pozvánka + zápis
21.07.2022 – pozvánka + zápis
27.10.2022 – pozvánka + zápis

8. Komisia dopravy a verejného poriadku

01.03.2022 – pozvánka + zápis
09.03.2022 – pozvánka – zrušené
06.04.2022 – pozvánka + zápis
26.04.2022 – pozvánka + zápis
29.09.2022 – pozvánka + zápis

9. Komisia športu

10.11.2022 – pozvánka + zápis + príloha

10. Komisia mládeže a tretieho sektora

10.05.2022 – pozvánka + zápis
07.11.2022 – pozvánka + zápis

11. Bytová komisia

23.03.2022 – pozvánka + zápis
22.06.2022 – pozvánka + zápis
21.09.2022 – pozvánka + zápis

12. Komisia PHSR a rozvojových projektov

31.03.2022 – pozvánka + zápis
26.04.2022 – pozvánka + zápis
26.10.2022 – pozvánka + zápis

Rok 2021

1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

01.03.2021 – pozvánka + zápis
03.05.2021 – pozvánka + zápis
16.08.2021 – pozvánka + zápis
28.09.2021 – pozvánka + zápis
30.11.2021 – pozvánka + zápis

2. Komisia výstavby a územného plánovania

22.04.2021 – pozvánka + zápis
27.05.2021 – pozvánka + zápis
21.07.2021 – pozvánka + zápis
28.09.2021 – pozvánka + zápis
14.10.2021 – pozvánka + zápis
25.11.2021 – pozvánka + zápis

3. Komisia školstva

25.02.2021 – pozvánka – zrušené
04.03.2021 – pozvánka + zápis
17.06.2021 – pozvánka + zápis
16.08.2021 – pozvánka + zápis
21.10.2021 – pozvánka + zápis
07.12.2021 – pozvánka + zápis

4. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

01.03.2021 – pozvánka + zápis
03.05.2021 – pozvánka + zápis
03.08.2021 – pozvánka + zápis
27.9.2021 – pozvánka + zápis
29.11.2021 – pozvánka + zápis

5. Sociálna a zdravotná komisia

23.02.2021 – pozvánka + zápis
12.05.2021 – pozvánka + zápis
20.10.2021 – pozvánka + zápis + príloha 1 + príloha 2
29.11.2021 – pozvánka + zápis

6. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

24.05.2021 – pozvánka + zápis
8.11.2021 – pozvánka + zápis + príloha

7. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

17.06.2021 – pozvánka + zápis
24.09.2021 – pozvánka + zápis
12.11.2021 – pozvánka + zápis

8. Komisia dopravy a verejného poriadku

06.05.2021 – pozvánka + zápis
06.10.2021 – pozvánka + zápis
13.10.2021 – pozvánka + zápis

9. Komisia športu

28.09.2021 – pozvánka + zápis
11.11.2021 – pozvánka + zápis

10. Komisia mládeže a tretieho sektora

17.05.2021 – pozvánka + zápis
08.06.2021 – pozvánka + zápis
25.10.2021 – pozvánka+ zápis
23.11.2021 – pozvánka + zápis

11. Bytová komisia

03.02.2021 – pozvánka + zápis
24.02.2021 – pozvánka + zápis
24.03.2021 – pozvánka + zápis
15.04.2021 – pozvánka + zápis
20.07.2021 – pozvánka + zápis
29.09.2021 – pozvánka + zápis

12. Komisia PHSR a rozvojových projektov

17.02.2021 – pozvánka + zápis
28.04.2021 – pozvánka + zápis
07.10.2021 – pozvánka + zápis

========

Rok 2020

1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

28.01.2020 – pozvánka + zápis
10.03.2020 – pozvánka + zápis
25.05.2020 – pozvánka + zápis – neuskutočnené
02.06.2020 – pozvánka + zápis
08.06.2020 – pozvánka + zápis
10.08.2020 – pozvánka + zápis
30.09.2020 – pozvánka + zápis
03.11.2020 – pozvánka + zápis
07.12.2020 – pozvánka + zápis
2. Komisia výstavby a územného plánovania
19.02.2020 – pozvánka + zápis
04.06.2020 – pozvánka – neuskutočnené
09.06.2020 – pozvánka + zápis
23.10.2020 – pozvánka + zápis

3. Komisia školstva

21.01.2020 – pozvánka + zápis + príloha 1 + príloha 2
25.02.2020 – pozvánka + zápis + príloha
16.06.2020 – pozvánka + zápis + príloha
13.08.2020 – pozvánka + zápis
05.11.2020 – pozvánka + zápis
12.11.2020 – pozvánka + zápis
10.12.2020 – pozvánka + zápis

4. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

27.01.2020 – pozvánka + zápis
08.06.2020 – pozvánka + zápis
10.08.2020 – pozvánka + zápis
9.11.2020 – pozvánka + zápis

5. Sociálna a zdravotná komisia

05.02.2020 – pozvánka + zápis + príloha
16.06.2020 – pozvánka + zápis
22.06.2020 – pozvánka + zápis + prílohy
29.07.2020 – pozvánka + zápis + príloha
27.10.2020 – pozvánka – zrušené zasadnutie
12.11.2020 – pozvánka + zápis + príloha

6. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

16.01.2020 – pozvánka + zápis
25.02.2020 – pozvánka + zápis + príloha
18.06.2020 – pozvánka + zápis + príloha
19.10.2020 – pozvánka + zápis – neuskutočnené
19.11.2020 – pozvánka + zápis

7. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

24.01.2020 – pozvánka + zápis
26.02.2020 – pozvánka + zápis
23.06.2020 – pozvánka + zápis + príloha
15.07.2020 – pozvánka + zápis
19.11.2020 – pozvánka + zápis

8. Komisia dopravy a verejného poriadku

27.02.2020 – pozvánka + zápis
03.03.2020 – pozvánka + zápis
27.05.2020 – pozvánka + zápis
03.12.2020 – pozvánka + zápis
14.12.2020 – pozvánka + zápis

9. Komisia športu

20.02.2020 – pozvánka + zápis
27.02.2020 – pozvánka + zápis
08.06.2020 – pozvánka + zápis
15.06.2020 – pozvánka + zápis
16.11.2020 – pozvánka + zápis

10. Komisia mládeže a tretieho sektora

26.02.2020 – pozvánka + zápis
30.06.2020 – pozvánka + zápis
23.09.2020 – pozvánka + zápis
16.11.2020 – pozvánka + zápis
11. Bytová komisia
15.01.2020 – pozvánka +zápis
18.02.2020 – pozvánka + zápis
01.07.2020 – pozvánka + zápis
23.09.2020 – pozvánka + zápis
12. Komisia PHSR a rozvojových projektov
29.04.2020 – pozvánka + zápis
14.10.2020 – pozvánka + zápis

========

Rok 2019 od 10.04.2019

1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

06.05.2019 – pozvánka + zápis
04.06.2019 – pozvánka + zápis
19.08.2019 – pozvánka + zápis
07.10.2019 – pozvánka + zápis
25.11.2019 – pozvánka + zápis

2. Komisia výstavby a územného plánovania

03.06.2019 – pozvánka + zápis
26.09.2019 – pozvánka + zápis
15.10.2019 – pozvánka + zápis
22.10.2019 – pozvánka + zápis
22.11.2019 – pozvánka + zápis

3. Komisia školstva

23.05.2019 – pozvánka + zápis
20.06.2019 – pozvánka + zápis
17.10.2019 – pozvánka + zápis
21.11.2019 – pozvánka – ZRUŠENÉ ZASADNUTIE
02.12.2019 – pozvánka + zápis + príloha 1 + príloha 2 + príloha 3 + príloha 4

4. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

29.05.2019 – pozvánka + zápis + príloha
13.08.2019 – pozvánka + zápis
08.10.2019 – pozvánka + zápis
25.11.2019 – pozvánka + zápis

5. Sociálna a zdravotná komisia

11.01.2019 – pozvánka + zápis
06.02.2019 – pozvánka + zápis
13.03.2019 – pozvánka+ zápis
09.05.2019 – pozvánka + zápis
13.08.2019 – pozvánka + zápis + príloha
08.10.2019 – pozvánka + zápis + príloha k zápisu
13.11.2019 – pozvánka + zápis + príloha

6. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

27.05.2019 – pozvánka + zápis
24.07.2019 – pozvánka + zápis
03.10.2019 – pozvánka + zápis

7. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

26.04.2019 – pozvánka + zápis
15.05.2019 – pozvánka + zápis
21.06.2019 – pozvánka + zápis
18.10.2019 – pozvánka + zápis
08.11.2019 – pozvánka + zápis

8. Komisia dopravy a verejného poriadku

30.05.2019 – pozvánka + zápis
03.06.2019 – zápis
07.10.2019 – pozvánka + zápis
16.10.2019 – pozvánka + zápis
26.11.2019 – pozvánka + zápis

9. Komisia športu

29.05.2019 – pozvánka + zápis
19.08.2019 – pozvánka + zápis
11.11.2019 – pozvánka + zápis
18.11.2019 – pozvánka + zápis

10. Komisia mládeže a tretieho sektora

15.05.2019 – pozvánka + zápis
11.09.2019 – pozvánka + zápis
07.10.2019 – pozvánka + zápis
06.11.2019 – pozvánka + zápis

11. Bytová komisia

16.05.2019 – pozvánka + zápis
25.06.2019 – pozvánka + zápis
17.09.2019 – pozvánka + zápis
24.10.2019 – pozvánka + zápis
04.12.2019 – pozvánka + zápis

12. Komisia PHSR a rozvojových projektov

10.09.2019 – pozvánka + zápis
09.12.2019 – pozvánka + zápis

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712705
Počet návštev dnes: 4424