Samospráva mesta » Mestské zastupiteľstvo » Komisie MsZ » Zloženie stálych komisií MsZ « späť

Zloženie stálych komisií MsZ

dátum aktualizácie: 29.06.2022 | počet zobrazení: 12 131

Prečítať nahlas

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

predsedníčka – Ing. Alena Židová

podpredseda - Ing. Ondrej Babjarčík

tajomníčka - Ing. Ivana Jenčíková

členovia:
Ing. Silvia Cukrovaná, Ing. Martin Lichman, Ing. Ondrej Mudry, Mgr. Marek Juro, JUDr. Monika Ročňaková, Ing. Milan Macko, Miriam Kuchtaninová


2. Komisia výstavby a územného plánovania

predseda – PhDr. Michal Babin, MBA

podpredseda - Ing. Jozef Babják

tajomníčka - Ing. Tatiana Mašková

členovia:
Ing. Juraj Vaňo, Ing. Branislav Čekovský, Ing. arch. Andrej Semanco, Ing. Marián Petrík, Oskar Balogáč, JUDr. Simona Čerevková, PhD., Ing. Vasiľ Rabajda


3. Komisia školstva

predsedníčka – RNDr. Mária Cehelská

podpredsedníčka - Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.

tajomníčka - PhDr. Katarína Baraníková

členovia:
Mgr. Jozef Oľha, Ing. Alena Židová, Mgr. Jozef Mocák, Peter Kudráč, Mgr. Anna Jirásková, Mgr. Jarmila Oravcová, Zuzana Dirbáková


4. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

predseda – Ing. Juraj Vaňo

podpredseda - Ing. Andrej Bača

tajomník - Ing. Slavomír Novák

členovia:
MUDr. Dušan Sukovský, Ján Voloch, Mgr. Miroslav Porochnavý, Ing. Konštantín Javorský, Ing. Martin Hyška, Ing. Jozef Repko, JUDr. Peter Gdovin,


5. Sociálna a zdravotná komisia

predsedníčka – MUDr. Anna Sotaková

podpredsedníčka - Mgr. Helena Ufnárová

tajomník - Ing. Ladislav Bogdan

členovia:
Martin Ruščanský, Ing. Silvia Cukrovaná, PhDr. Jana Andruchová, PhD., Mgr. Danka Pavliková, Mgr. Jana Babjarčíková, MUDr. Ján Matyščák, Mgr. Daniel Gavulič


6. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

predseda – Tomáš Šudík

podpredseda - Ing. Ondrej Mudry

tajomníčka - Ing. Monika Pastoráková

členovia:
MUDr. Anna Sotaková, Ing. Juraj Vaňo, Martin Ruščanský, Martin Oskorip, Ing. Emília Valková, Ing. Lenka Gojdanová


7. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

predsedníčka – Ing. Silvia Cukrovaná

podpredsedníčka - Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.

tajomníčka -  Helena Ferková

členovia:
Mgr. Helena Ufnárová, Ing. Martin Lichman, Mgr. Miroslav Porochnavý, Mgr. Michaela Januchová, Ing. Iveta Čižmárová, Juraj Levický, Miroslava Masicová


8. Komisia dopravy a verejného poriadku

predseda – Ing. Michal Druga

podpredseda - Ing. Branislav Čekovský

tajomník - Ing. Ján Olšakovský

členovia:
Ing. Ondrej Babjarčík, Ing. Juraj Vaňo, PhDr. Michal Babin, MBA, Ján Bača, Ing. Jozef Tirpák, Ing. Ján Pajtaš, Ing. Pavol Lopanič


9. Komisia športu

predseda – Ing. Branislav Čekovský

podpredseda - Ing. Martin Lichman

tajomník - Mgr. Peter Mižák

členovia:
Tomáš Šudík, Mgr. Jozef Oľha, Ing. Jozef Babják, Ing. Marek Dirbák, Marián Tomahogh, Drahoš Mihališin, Mgr. Martin Polák


10. Komisia mládeže a tretieho sektora

predseda – Martin Ruščanský

podpredseda - Mgr. Jozef Oľha

tajomníčka - Mgr. Jana Bardzáková

členovia:
Tomáš Šudík, Mgr. Helena Ufnárová, Ing. Andrej Bača, Slavomír Jancusko, Mgr. Mária Radváková, Mgr. Miriama Bálintová, Viktória Čiževská


11. Bytová komisia

predseda – Mgr. Jozef Mocák

podpredsedníčka - PhDr. Jana Andruchová, PhD.

tajomník - Mgr. Marek Onufrák

členovia:
Ing. Andrej Bača, RNDr. Mária Cehelská, Ing. Ondrej Babjarčík, Andrej Koceľa, Mgr. Mária Dubiaková, Ľubica Zdenovcová, PhDr. Jana Podstanická


12. Komisia PHSR a rozvojových projektov

predseda – Ing. Jozef Babják

podpredseda - Ing. Michal Druga

tajomník - PhDr. Miroslav Turčan

členovia:
RNDr. Mária Cehelská, Ing. Martin Lichman, Ján Voloch, Mgr. Miroslav Paulik, Ľuboš Ondovčin, MUDr. Štefan Sotak, Ph.D. MBA, LL.M., Ing. Branislav Kalanin

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4715898
Počet návštev dnes: 209