Samospráva mesta » Mestské zastupiteľstvo » Komisie MsZ » Zloženie stálych komisií MsZ « späť

Zloženie stálych komisií MsZ

dátum aktualizácie: 10.03.2023 | počet zobrazení: 14 635

Prečítať nahlas

KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA


1. Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácii

predsedníčka – Bc. Marianna Trebišovská

podpredsedníčka - Ing. Alena Židová

tajomníčka - Ing. Ivana Jenčíková

členovia:
Ing. Silvia Cukrovaná, Ing. Martin Lichman, Ing. Františka Mudra, Mgr. Marta Helemiková, Ing. Martin Hyška, Ing. Emília Barnová, Mgr. Stanislav Striženec


2. Komisia pre disponovanie s majetkom mesta

predseda – MUDr. Dušan Sukovský

podpredseda - Ing. Andrej Bača

tajomník - Ing. Milan Macko

členovia:
PhDr. Jana Vaľová, PhDr. Michal Babin, MBA, Ján Voloch, Ing. Slavomír Novák, Tomáš Singer, Ing. Juraj Vaňo, Ján Metyľ


3. Komisia výstavby a územného plánovania

predseda – PhDr. Michal Babin, MBA

podpredseda - Ing. Radovan Chovanec

tajomníčka - Ing. Tatiana Mašková

členovia:
Ing. Andrej Bača, Ing. Alena Židová, Ing. Ondrej Babjarčík, Ing. arch. Andrej Semanco, Ing. Jozef Babják, Ing. Michal Kurťák, Dávid Polák


4. Komisia školstva

predsedníčka – RNDr. Mária Cehelská

podpredseda - Mgr. Jozef Mocák

tajomníčka - PhDr. Katarína Baraníková

členovia:
Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, Ing. Alena Židová, MUDr. Peter Čičvák, Ing. Stanislav Onderišin, PaedDr. Pavlína Kurucová, Anna Dudášová a Mgr. Anna Jirásková


5. Komisia kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce

predsedníčka – Ing. Silvia Cukrovaná

podpredsedníčka - Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.

tajomníčka -  Helena Ferková

členovia:
PaedDr. Lukáš Jeňo, Bc. Marianna Trebišovská, Ing. Martin Lichman, Mgr. Zuzana Švecová, Mária Lukáčová, PaedDr. Marta Burdová, MBA, Mgr. Michaela Januchová


6. Komisia športu

predseda – Ing. Michal Druga

podpredseda - Ing. Martin Lichman

tajomník - Mgr. Peter Mižák

členovia:
JUDr. Simona Čerevková, PhD., Mgr. Milan Kulik, Mgr. Ivo Hopta, Ing. Ivan Fedorko, Mgr. Martin Polák, Miroslav Homičko, Marián Tomahogh


7. Sociálna a zdravotná komisia

predsedníčka – MUDr. Anna Sotaková, MPH

podpredsedníčka - Mgr. Danka Pavlíková

tajomník - Ing. Ladislav Bogdan

členovia:
MUDr. Vladimír Kičik, Bc. Marianna Trebišovská, PaedDr. Lukáš Jeňo, Mgr. Iveta Gajdošová, Valéria Alezárová, Jarmila Čerevková, PhDr. Jana Andruchová, PhD.


8. Komisia životného prostredia a verejnej zelene

predsedníčka – JUDr. Simona Čerevková, PhD.

podpredsedníčka - Ing. Františka Mudra

tajomníčka - Ing. Monika Pastoráková

členovia:
Ing. Radovan Chovanec, Mgr. Dana Pavlíková, PhDr. Michal Babin, MBA, PhDr. Dagmar Krajníková, Mgr. Anna Tokošová, Mgr. Jana Majzerová, Juraj Modrák


9. Komisia pre spoluprácu s mládežou, seniormi a tretím sektorom

predsedníčka – PhDr. Jana Vaľová

podpredsedníčka - Ing. Františka Mudra

tajomníčka - Mgr. Jana Bardzáková

členovia:
PaedDr. Lukáš Jeňo, Ing. Silvia Cukrovaná, MUDr. Vladimír Kičik, Bc. Daniel Gavulič, Samuel Dubiak, Viliam Kašo, Slavomír Jancusko


10. Bytová komisia

predseda – Mgr. Jozef Mocák

podpredseda -Ján Voloch

tajomník - Mgr. Marek Onufrák

členovia:
RNDr. Mária Cehelská, MUDr. Peter Čičvák, Ing. Andrej Bača, Peter Kiča, JUDr. Adelaida Zdenovcová, Peter Kudráč, Ján Džovan


12. Komisia dopravy a verejného poriadku

predseda – Mgr. Milan Kulik

podpredseda - Mgr. Ivo Hopta

tajomník - Ing. Pavol Greško

členovia:
Ing. Michal Druga, MUDr. Vladimír Kičik, Ing. Radovan Chovanec, Ing. Peter Choma, Ing. Pavol Lopanič, Ing. Emília Valková, Ing. Ján Pajtaš


12. Komisia PHSR a rozvojových projektov

predseda – Ing. Ondrej Babjarčík

podpredseda -MUDr. Peter Čičvák

tajomník - PhDr. Miroslav Turčan

členovia:
RNDr. Mária Cehelská, JUDr. Simona Čerevková, PhD., Mgr. Danka Pavlíková, Ľuboš Ondovčin, Jaroslav Vočko, Mgr. Miroslav Paulik, Martin Ruščanský

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5669110
Počet návštev dnes: 9368