Občan » Ako vybaviť » Sociálne záležitosti « späť

Sociálne záležitosti

dátum aktualizácie: 13.08.2019 | počet zobrazení: 95 204

Prečítať nahlas

Prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi, sociálnoprávna ochrana detí, poskytovanie opatrovateľskej služby…

« späť

Články 1 - 9 / 9

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi

dátum aktualizácie: 08.04.2022 | počet zobrazení: 56 975

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

dátum aktualizácie: 30.07.2019 | počet zobrazení: 48 685

Prídavok na dieťa ( osobitný príjemca - záškoláctvo)

dátum aktualizácie: 21.06.2019 | počet zobrazení: 50 444

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov

dátum aktualizácie: 17.08.2022 | počet zobrazení: 48 748

Vydanie potvrdenia k žiadosti o neposkytovaní opatrovateľskej služby

dátum aktualizácie: 17.08.2022 | počet zobrazení: 40 490

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba)

dátum aktualizácie: 06.04.2023 | počet zobrazení: 57 243

Vydanie stanoviska na dožiadanie pre Okresný súd

dátum aktualizácie: 17.08.2022 | počet zobrazení: 46 601

Prepravná služba

dátum aktualizácie: 19.05.2020 | počet zobrazení: 49 929

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v ZNB

dátum aktualizácie: 29.07.2021 | počet zobrazení: 1 357

Články 1 - 9 / 9

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5293277
Počet návštev dnes: 55