Občan » Ako vybaviť « späť

Ako vybaviť

dátum aktualizácie: 15.08.2011 | počet zobrazení: 218 242

Prečítať nahlas

Podrobné návody ako riešiť rôzne záležitosti vo vzťahu k úradom. Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sme jednotlivé postupy rozdelili do niekoľkých základných oblastí.

« späť

Články 11 - 20 / 20

Matrika

Narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie, zmena priezviska, vydávanie dokladov…

dátum aktualizácie: 02.11.2019 | počet zobrazení: 101 860

Miestne dane

Daň z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie, za komunálny odpad…

dátum aktualizácie: 15.08.2011 | počet zobrazení: 72 567

Občianske obrady

Sobáše, rozlúčky, uvítania detí…

dátum aktualizácie: 15.08.2011 | počet zobrazení: 51 502

Osvedčovanie podpisov a listín

Postup pri osvedčovaní podpisov a listín.

dátum aktualizácie: 02.11.2019 | počet zobrazení: 55 965

Sociálne záležitosti

Prídavok na dieťa, dávka v hmotnej núdzi, sociálnoprávna ochrana detí, poskytovanie opatrovateľskej služby…

dátum aktualizácie: 13.08.2019 | počet zobrazení: 99 566

Stavby, stavebné úpravy

Stavebné povolenie, stavebné úpravy, odstránenie stavby, vydanie územného rozhodnutia, kolaudačného rozhodnutia…

dátum aktualizácie: 15.08.2011 | počet zobrazení: 68 264

Školské záležitosti a vzdelávanie

Prijatie dieťaťa do vzdelávacieho zariadenia, adaptačný pobyt, prerušenie dochádzky…

dátum aktualizácie: 08.04.2022 | počet zobrazení: 62 246

Zhromažďovacie právo

Oznámenie o konaní zhromaždenia…

dátum aktualizácie: 15.08.2011 | počet zobrazení: 52 760

Životné prostredie

Mestská zeleň, výrub drevín, malé zdroje znečisťovania, deratizácia, rybárske lístky…

dátum aktualizácie: 17.07.2019 | počet zobrazení: 67 250

Zeleninové trhovisko - povolenia

dátum aktualizácie: 03.08.2020 | počet zobrazení: 15 736

Články 11 - 20 / 20

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7264341
Počet návštev dnes: 650