Občan » Ako vybaviť » Cestná doprava, pozemné a miestne komunikácie « späť

Cestná doprava, pozemné a miestne komunikácie

dátum aktualizácie: 12.09.2022 | počet zobrazení: 80 785

Prečítať nahlas

Umiestnenie dopravného značenia, vyhradené parkovacie miesta, vjazd na pešiu zónu, vydávanie licencií…

« späť

Články 1 - 8 / 8

Povolenie na umiestnenie dopravného značenia

dátum aktualizácie: 25.11.2022 | počet zobrazení: 61 074

Povolenie na užívanie stanovíšť taxislužby

dátum aktualizácie: 25.11.2022 | počet zobrazení: 44 666

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie a pripojenie na miestnu komunikáciu

dátum aktualizácie: 25.11.2022 | počet zobrazení: 12 762

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií a osobitné užívanie verejného priestranstva

Rozkopávky, podvrtávky, uzávierka, obchádzka…

dátum aktualizácie: 25.11.2022 | počet zobrazení: 58 600

Povolenie vjazdu do pešej zóny

dátum aktualizácie: 25.11.2022 | počet zobrazení: 49 170

Vyhradenie parkovacieho miesta

dátum aktualizácie: 25.11.2022 | počet zobrazení: 43 938

Zásady o podmienkach prideľovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 30.07.2019 | počet zobrazení: 17 585

Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby pre územné konanie

dátum aktualizácie: 25.11.2022 | počet zobrazení: 11 060

Články 1 - 8 / 8

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5676233
Počet návštev dnes: 7119