Poslanie, vízia a ciele

dátum aktualizácie: 05.10.2023 | počet zobrazení: 8 972

Prečítať nahlas

Poslaním nášho zariadenia je zabezpečovať také prostredie pre prijímateľov sociálnej služby, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie a zároveň poskytovať odborne správne a bezpečné služby. Za rozhodujúci pilier nášho poslania považujeme srdečný a pohodový vzťah medzi našimi klientmi a našimi zamestnancami. Poskytujeme služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré dbajú na spokojnosť prijímateľa sociálnej služby. Ten je naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. Celková práca zamestnancov smeruje k vytvoreniu príjemného prirodzeného rodinného prostredia našich klientov a k vytvoreniu pocitu domova a súkromia.

Víziou nášho zariadenia je v súlade so svojim poslaním byť uznávaným zariadením v regióne a stále zlepšovať kvalitu života prijímateľom sociálnych služieb. Umožňovať svojim prijímateľom sociálnej služby tráviť každodenný život v príjemnom prostredí s dodržiavaním ľudských práv a slobôd a s pocitom bezpečia. 


„V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame vlastné“ /Platón

Strategické ciele zariadenia. (formát PDF, veľkosť 139,0 kB)

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8320852
Počet návštev dnes: 8605