Mestské organizácie » Zariadenie pre seniorov Starinská « späť

Zariadenie pre seniorov Starinská

dátum aktualizácie: 07.06.2024 | počet zobrazení: 29 021

Prečítať nahlas
m

Mesto Humenné od 03.01.2022 pos­kytuje sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov platného od 01.01.2009, ako súčasť sociálnej politiky mesta Humenné.
Prijímateľom sociálnej služby je poskytované celoročné ubytovanie s opatrovateľskou a sociálnou starostlivosťou.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú služby podľa § 35, ods. 1 zákona o sociálnych službách

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.


Kontakt

Zariadenie pre seniorov
Starinská 2271/147
066 01 Humenné

facebook
naša stránka na facebooku

vedúca odboru správy ZPS: Mgr. Mária Vaľová

telefon +421 905 316 027
volať v pracovných dňoch od 08:00 hod. – 15:00 hod.

obalka [email protected]

sociálny pracovník: Mgr. Jana Juščíková

obalka [email protected]

sociálny pracovník: Mgr. Denisa Kycová

obalka [email protected]

zdravotná sestra: Lucia Lukáčová

telefon +421 905 881 179
volať v pracovných dňoch od 08:00 hod. – 15:00 hod.

obalka [email protected]

účtovníčka/hos­podárka: Mgr. Jana Hromadová

obalka [email protected]

opatrovateľky

telefon +421 947 979 466

Svetlana Ficková
Jana Hanušovská
Martina Hodorová
Agáta Romanová
Janette Šepeľová
Jaroslava Lešniovská
Ľuboslava Zuščáková
Martina Drančáková
Alena Andrejcová
Jana Hažinčáková
Zuzana Gubová
Angelika Geletková

« späť

Články 1 - 7 / 7

Zo života nášho zariadenia

dátum aktualizácie: 16.05.2024 | počet zobrazení: 55 300

Aktuality

dátum aktualizácie: 09.07.2024 | počet zobrazení: 11 011

Dokumenty a tlačivá

dátum aktualizácie: 01.02.2024 | počet zobrazení: 12 525

Cenník Zariadenia pre seniorov

dátum aktualizácie: 03.10.2021 | počet zobrazení: 14 905

Podmienky prijatia

dátum aktualizácie: 15.03.2022 | počet zobrazení: 7 814

Čo ponúkame

dátum aktualizácie: 16.11.2022 | počet zobrazení: 7 489

Poslanie, vízia a ciele

dátum aktualizácie: 05.10.2023 | počet zobrazení: 9 562

Články 1 - 7 / 7

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8674931
Počet návštev dnes: 7864